“Težave niso nerešljive”

Ker so se v času festivala Metaldays ponovno pojavila vprašanja, ali bo možno sobivanje med festivalom in bodočo obvoznico in ali je gradnja smiselna, župan Uroš Brežan izpostavlja njen pomen za Tolmin. Ocenjuje, da je sobivanje s festivalom možno, a se bo o vsem treba temeljito pogovoriti.

Pogovorili se bodo, kako s festivali naprej v povezavi z obvoznico.   Foto: Miha Koron
Pogovorili se bodo, kako s festivali naprej v povezavi z obvoznico.  Foto: Miha Koron

TOLMIN > “Tolminska obvoznica ima dve osnovni funkciji. Na eni strani je obvozna cesta, ki s preusmeritvijo tranzitnega prometa iz mesta omogoča oživljanje širšega dela mesta, hkrati pa za Tolmin predstavlja razvojno vrednost, saj bo napajalna cesta za območje Cvetja, ki je zadnja večja površina, ki jo ima posoško središče na voljo za stanovanjsko gradnjo,” pojasnjuje župan Uroš Brežan.

Brežan: “Z načrti so bili seznanjeni”

Takrat še direkcija za ceste je z umeščanjem obvozne ceste v prostor začela že leta 2007. “Skozi celoten proces so bili z načrti seznanjeni tudi vsi organizatorji festivalov na južnem obrobju Tolmina, zato čudijo piarovske poteze najštevilčnejšega festivala MetalDays, ki so se najprej pojavile na družbenih omrežjih. Težave, ki jih organizatorji izpostavljajo v povezavi z gradbenimi posegi in pozneje s samo obvoznico, se nam na občini, tudi po pogovorih z investitorjem - direkcijo za infrastrukturo, ne zdijo nerešljive,” poudarja Brežan. Organizatorji s Slobodanom Milunovićem ocenjujejo, da sobivanje festivala in velikega začasnega kampa z obvoznico ne bo možno, razen v primeru, če bi cesto v času MetalDaysa zaprli za promet in omogočili kampiranje tik ob njej. Ponovno so začeli razmišljati o selitvi drugam.

Pogovorili se bodo, kako s festivali naprej

Brežan poudarja, da si je lokalna skupnost vseskozi prizadevala za dobro sodelovanje s festivali: “Občina je prepoznala razvojni potencial festivalskega turizma, zato je organizatorjem stopila naproti. Do leta 2012 so bili oproščeni plačila turistične takse, za tem so plačevali pavšal za začasne kampe. Do lanskega leta se je iz naslova festivalske takse v proračun nateklo 113.000 evrov, ki smo jih namenili za urejanje festivalskega prizorišča.” Občina je dodajala še svoj denar. Kot so izračunali, so za urejanje prostora na Sotočju in širše okolice vložili 205.000 evrov. Festivali po novem plačujejo pavšalne zneske na podlagi lani sprejetega odloka o turistični, promocijski in festivalski taksi. Višina je odvisna od predvidenega števila obiskovalcev festivala in znaša od 500 do 30.000 evrov. “Tako kot vsa leta se bomo po koncu festivalske sezone z organizatorji odkrito pogovoril, v kolikšnem obsegu in na kakšen način bomo ta turistični produkt, ki mora biti v skupnem interesu, razvijali naprej,” napoveduje župan.


Najbolj brano