Pomožne policiste bi vpoklicali za daljši čas

Vlada predlaga, da bi pomožne policiste lahko vpoklicali za daljši čas in ne le za 30 dni, kolikor je zakonska omejitev. Razlogov za to je več, poleg kadrovske stiske velik porast ilegalnih migracij in ostalih varnostnih dogodkov, že jeseni pa policijo čaka tudi nekaj zahtevnejših varovanj.

Policiste letos veliko bolj kot lani zaposlujejo ilegalne migracije, pa tudi drugi varnostni dogodki, zato jim pomoč pomožnih policistov pride zelo prav. Foto: Danijel Cek
Policiste letos veliko bolj kot lani zaposlujejo ilegalne migracije, pa tudi drugi varnostni dogodki, zato jim pomoč pomožnih policistov pride zelo prav. Foto: Danijel Cek

LJUBLJANA > Letos so v policiji vpoklicali že približno 460 pomožnih policistov, ki so v povprečju opravili približno tretjino od zakonsko omejenih 30 dni. Večina pomožnih policistov je sodelovala pri varovanju državne meje oziroma preprečevanju ilegalnih migracij. Nadomeščali so tudi redno zaposlene policiste, ki so sodelovali pri zahtevnejših dogodkih.

Kot so zapisali v predlogu za vpoklic pomožnih policistov za daljše obdobje, ki ga bo verjetno že kmalu na dopisni ali redni seji obravnavala vlada, se je število ilegalnih migracij na zunanji kopenski schengenski meji od začetka leta do sredine junija povečalo za več kot 45 odstotkov. Kadrovska zasedenost policije pa je približno 70-odstotna, na nekaterih policijskih postajah celo za deset odstotkov nižja.

Vključijo se lahko do pet let po upokojitvi

Med pomožnimi policisti je dobra polovica upokojenih policistov. Po spremembi zakona o organiziranosti in delu v policiji v letu 2015 se je starostna meja za pomožnega policista dvignila s 50 na 60 let, kar omogoča vključevanje upokojenih policistov v pomožno policijo. Pogoj je, da so z aktivnim delom v policiji končali v zadnjih petih letih.

Policiji pa ne primanjkuje le policistov za varovanje državne meje, pač pa tudi na drugih področjih. V letošnjem letu se je poslabšala prometna varnost, smrtnih žrtev je več kot lani. V policiji se zavedajo, da je stanje mogoče izboljšati le z dolgoročnimi ukrepi in večjo navzočnostjo policistov na kritičnih točkah. Kar pa je seveda povezano s kadrovsko zasedbo.

Policisti pa so že in še bodo morali zavarovati obsežnejše in zahtevnejše dogodke. Že septembra bo v Ljubljani zasedal vojaški odbor Nata, napovedana je tudi akcija VIP Forum 2019. Obvladovanje varnostnih izzivov se bo po oceni vlade do konca leta še stopnjevalo, kar pomeni povečan obseg dela policistov na različnih področjih.

491

pomožnih policistov je trenutno aktivnih

Podaljšanje časa vpoklica s 30 na 60 dni, kolikor predlaga vlada, pa prinaša tudi finančne posledice. V prvi polovici leta je policija porabila že dve tretjini predvidenega denarja, namenjenega vpoklicu pomožnih policistov.

Kot ocenjujejo, bi ob podaljšanju na 60 dni potrebovali še 800.000 evrov. Povprečen strošek pomožnega policista za dan vpoklica (osem ur) znaša 44,40 evra oziroma 1332 evrov za 30 dni.

1332

evrov znaša povprečen strošek za vpoklic pomožnega policista za 30 dni

2600

evrov pa za pomožnega policista, ki je zaposlen

V primeru, da bi bili vpoklicani vsi pomožni policisti, trenutno jih je aktivnih 491, bi skupni strošek na mesečni ravni znašal 654.012 evrov. Temu pa bi morali prišteti še nadomestilo izgubljenega zaslužka za tiste pomožne policiste, ki so sicer zaposleni. Stroške zaposlenega pomožnega policista, ki ga vpokličejo za 30 dni, ocenjujejo na 2600 evrov.


Najbolj brano