Jeseni nov dogovor med občino in Morsom

Ministrstvo za obrambo naj bi skupaj z Občino Postojna, predvidoma do jeseni, pripravilo predlog novega celovitega začasnega dogovora o uskladitvi medsebojnih interesov glede osrednjega vojaškega vadišča, ki bi veljal do sprejema nove uredbe o vodovarstvenih območjih oziroma novega državnega prostorskega načrta za vadišče predvidoma do sredine leta 2021.

Vojaško vadišče na Počku Foto: Daniel Cek
Vojaško vadišče na Počku Foto: Daniel Cek

LJUBLJANA > Nov dogovor med postojnsko občino in državo naj bi vključeval obojestranske interese in postopke reševanja odprtih vprašanj v zvezi z vadiščem, vključno z vprašanjem sofinanciranja lokalne infrastrukture.

Tako je na četrtkovi dopisni seji sklenila vlada, ko se je opredelila do sklepov odbora za obrambo, ki je problematiko vadišča obravnaval maja. Takrat je ministrstvo za obrambo (Mors) med drugim pozval k rešitvi odprtih vprašanj z občino in poravnavi vseh v preteklosti dogovorjenih finančnih obveznosti do občine, zlasti plačilu preostalega sofinancerskega deleža za nov gasilsko-reševalni center (252.000 evrov) v Postojni.

252.000

evrov Mors še dolguje Občini Postojna za nov gasilsko-reševalni center

Za MORS dogovor enkrat velja, drugič ne

Na Morsu so zatrjevali, da z občinsko enostransko odpovedjo prejšnjega dogovora - od katerega je občina odstopila z razveljavitvijo državnega prostorskega načrta (DPN) za vadišče, saj je ocenila, da to ni več legitimno - za takšno plačilo nimajo več pravne podlage, čeprav so z vajami nadaljevali, medtem ko so se na občini sklicevali na sklenjeno pogodbo. Za Mors odpoved dogovora pomeni spremenjene okoliščine, ki so nastale po sklenitvi pogodbe, zato te ni mogoče izpolniti. Preostali delež bi torej plačal šele na podlagi novega dogovora, o čemer je bil sprejet tudi sklep na zadnjem sestanku med delovno skupino Morsa in občino.

Nasprotno pa se je Mors oziroma Slovenska vojska na neveljavni dogovor skliceval pri spornem urniku vaj oziroma nočnem streljanju s težkimi kalibri, ki so ga po posredovanju ministra Karla Erjavca omejili do največ 23. ure.

So pa na Morsu zagotovili, da bo v skladu s sklepom odbora po novem v pripravo programa, razpisa in izvajanje okoljskega monitoringa na Počku za leto 2020 in naslednja leta vključena tudi zainteresirana javnost.

Iskanje novih vodnih virov zunaj Počka

V zvezi z zahtevo za preveritev alternativnih vodnih virov na tem območju vlada na podlagi sestanka s strokovnjaki ugotavlja, da se rezervni vodni viri, iz katerih bi se lahko v enakem obsegu izvajala nemotena oskrba s pitno vodo kot do sedaj, nahajajo na istem območju kot obstoječi, torej tam, kjer ni možno zagotoviti neoporečne pitne vode. Zato bi bilo treba temeljiteje preveriti možnosti oskrbe tudi izven vplivnega območja vadišča v dolomitnih vodonosnikih, na primer na Planinski gori. To je, kot smo poročali, sicer v okviru projekta iskanja rezervnega vodnega vira za občini Postojna in Pivka, že ugotovil Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU.

Spomnimo, da je vlada pred nekaj dnevi sprejela tudi sklep o izvedbi novega DPN za vadišče, ki pomeni korak naprej v ponovljenem poskusu sprejema načrta. Bo pa v tem treba izpeljati tudi celovito presojo vplivov na okolje. Dodatne omejitve bo za vadišče prinesla tudi predlagana vodovarstvena uredba, postojnska občina, ki sprejemu novega DPN sicer nasprotuje, pa je pripravila tudi predlog zakona o zavarovanju vodnega vira Malni, ki ga bo v državni zbor vložila vlada.


Najbolj brano