Minister ni zadovoljen z rezultati v Šempetru

Stanje v bolnišnici ni rožnato, sanacija ne daje načrtovanih rezultatov, izguba je višja od načrtovane, je včeraj ugotavljal minister Aleš Šabeder, ki se je prišel seznanit s težavami. Vodstvo šempetrske bolnišnice mora prevzeti odgovornost, sprejeti bodo morali dodatne ukrepe. “Ti nikakor ne bodo šli na račun pacientov,” je zagotovil.

Minister Šabeder (drugi z leve) se je v družbi vodstva bolnišnice po 
oddelkih seznanjal, kje so najbolj pereče težave.  Foto: Mitja Marussig
Minister Šabeder (drugi z leve) se je v družbi vodstva bolnišnice po oddelkih seznanjal, kje so najbolj pereče težave.  Foto: Mitja Marussig

ŠEMPETER > “Ne vem, kje naj sploh začnem naštevati vse težave, o katerih sem danes slišal,” je dejal minister za zdravje Aleš Šabeder včeraj neposredno po operativnem sestanku z vodstvom bolnišnice in sveta zavoda. Minister ni zadovoljen z rezultati sanacijskih ukrepov, ki jih morajo bolnišnice izvajati v skladu z interventnim zakonom iz leta 2017. “Sanacijski ukrepi se ne realizirajo po pričakovanjih, posledično ne prinašajo rezultatov. Intenzivno je treba začeti z izvajanjem že zapisanih in treba je sprejeti še dodatne, da bomo stanje ublažili in da se bodo začeli kazati pozitivni trendi. Delež realizacije je najnižji med vsemi bolnišnicami v Sloveniji, na kar smo tudi opozorili vodstvo, posledično je tudi finančna situacija resna,” je dejal minister in dodal, da so odstopanja na vseh področjih, ki jih obravnava sanacijski program.

Stanje ni rožnato, nujni so dodatni ukrepi

Čeprav dokončnih rezultatov še ni, izguba ob polletju presega planirano, je dal vedeti. Vzrokov, da se stanje ne izboljšuje kot je bilo načrtovano, je veliko, je dodal minister, od odzivnosti nosilcev sanacijskih ukrepov, do stanja, ki ga je sedanje vodstvo prevzelo. “Gre za slabo dediščino preteklosti, finančnih rezultatov, ki so očitno vprašljivi,” je pojasnil Šabeder, ki je prepričan, da mora vodstvo bolnišnice prevzeti odgovornost za trenutne rezultate. Na kakšen način? “O tem bomo še govorili.”

Aleš Šabeder

minister za zdravje

“Sanacijski ukrepi se ne realizirajo po pričakovanjih, posledično ne prinašajo rezultatov. Intenzivno je treba začeti z izvajanjem že zapisanih in treba je sprejeti še dodatne, da bomo stanje ublažili in da se bodo začeli kazati pozitivni trendi.”

Zagotovil je še, da zaradi dodatnih sanacijskih ukrepov nikakor ne bodo šli na škodo pacientov. “V večini slovenskih bolnišnic smo videli, da je mogoče skozi procese, nabavo, optimiziranje dnevnega delovanja ustvariti pozitivne finančne učinke, na način, da se ne poslabša kakovost obravnave pacientov,” je zatrdil minister.

Težave zaradi amortizirane in iztrošene opreme, na katere opozarjajo v Šempetru, se Šabeder zaveda, saj se podobe pojavljajo v vseh bolnišnicah. “V skladu z nujnimi prioritetami bomo pomagali tudi bolnišnici v Šempeter, kot vsem ostalim,” je napovedal. Tudi zato si je kasneje ogledal, na katerih oddelkih so težave z opremo in prostori najbolj pereče. Tudi glede problema podaljševanja čakalnih vrst v Šempetru delijo usodo ostalih bolnišnic. “Zato smo začeli z obširnim projektom skrajševanja čakalnih vrst. Skoncentrirali smo se na pet področij. Prvi pilotni projekt bomo izvedli na ortopediji, ki je najbolj akutna težava v Sloveniji in kjer je delež čakajočih nad dopustno mejo. Vanj smo vključili tudi izvajalce, seveda bo treba zagotoviti tudi finančna sredstva. Čakalne vrste se bodo lahko skrajšale samo tako, da bomo povečali delež zdravstvenih storitev, izvajati jih bo treba tudi zunaj delovnega časa,” je napovedal.

Minister tudi v Idriji

Minister za zdravje Aleš Šabeder je včeraj obiskal Psihiatrično bolnišnico Idrija. Vodstvo bolnišnice je ministra med drugim opozorilo na nekatere pomanjkljivosti zakona o duševnem zdravju, za katerega je ustavno sodišče pred kratkim ugotovilo neskladje z ustavo. Na delovnem obisku so predstavili tudi izzive, povezane s staranjem prebivalstva. Starostna struktura prebivalcev se namreč spreminja, prav tako potrebe ljudi. To vpliva tudi na psihiatrično oskrbo, v porastu je namreč obolenje za demenco, bolniki pa imajo poleg psihiatričnih tudi druge fizične težave. Bolnišnica se bo zato morala tudi kadrovsko okrepiti, so pogovore z obiska povzeli na spletni strani ministrstva za zdravje. Šabeder je napovedal, da bodo vse njihove ideje in pripombe na ministrstvu preučili in jih pri spremembah zakona o duševnem zdravju poskušali smiselno upoštevati.

Pričakujejo pomoč države

Direktor bolnišnice Stanislav Rijavec je dejal, da se bodo trudili izboljšati stanje. “Sprejeli smo niz dodatnih ukrepov, do konca septembra jih bomo še okrepili in skušali zmanjšati izgubo in težave z likvidnostjo. Ukrepi se bodo predvsem dotikali organizacije dela, tako na medicinskem kot nemedicinskem področju. Iščemo optimalne rešitve,” je zatrdil Rijavec, ki pomoč države pričakuje predvsem pri opremi in naložbah. Med slednjim že predolgo čakajo na selitev kuhinje in energetsko sanacijo. Pohvalil pa je konstruktivno sodelovanje ministrstva, ki je zagotovilo denar za drugo fazo oddelka v Stari Gori.


Najbolj brano