Ne denar zdravnikom, ampak zavodom!

Sklep vlade o dodatnem nagrajevanju družinskih zdravnikov in zaposlenih v teh ambulantah ne rešuje problema preobremenjenosti in tudi ne pomanjkanja teh zdravnikov in ambulant, sporoča sindikat Praktik.Um. Zdravniška zbornica opozarja tudi na nezakonitost tega sklepa. Stroka predlaga, naj ta denar dobijo zdravstveni domovi za dodatne ambulante, kar ministrstvo za zdravje zavrača.

Stroka  ukrep prepoznava za nezakonit in meni, da bi težave rešilo  
100-odstotno plačilo dela novih ambulant in spoštovanje normativa.
Stroka ukrep prepoznava za nezakonit in meni, da bi težave rešilo 100-odstotno plačilo dela novih ambulant in spoštovanje normativa.  

SLOVENIJA > Prvi zadržani odzivi minuli četrtek po vladnem sprejetju aneksa dva k splošnemu dogovoru, ki bo omogočil nagrajevanje bolj obremenjenih zdravstvenih timov v osnovnem zdravstvu (ukrep začne veljati avgusta), so bili zadržani, kljub dodelitvi letos dodatnih 4,8 milijona evrov tej dejavnosti. Zdaj Zdravniška zbornica opozarja celo na nezakonitost sklepa, zdravstveno ministrstvo pa trdi, da je to, kar določa sklep, edina možna rešitev.

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije ukrepu pritrjuje. češ da bo pomagal umiriti težave v osnovnem zdravstvu. Zavzema se za financiranje, ki bo omogočalo dodatno stimuliranje timov, ki presegajo normativ 1895 glavarinskih količnikov (1450 opredeljenih pacientov), kar bo umirilo nezadovoljstvo zaposlenih zaradi preobremenitev v zdravstvenih domovih (ZD). Vendar združenje dodaja, da pa to ni dolgoročna sistemska rešitev.

Zbornica: aneks je nezakonit

Zdravniška zbornica ugotavlja, da ukrep v aneksu dva ne sledi aneksu ena, “ker ne omogoča 100-odstotnega financiranja programov zdravstvenih storitev pri 1895 glavarinskih količnikih, temveč je to plačilo zagotovljeno šele pri državnem povprečju (trenutno 2389 glavarinskih količnikov).” Tako aneks ne razbremenjuje družinskih zdravnikov in zavodom ne omogoča odpiranja novih ambulant, ohranja in spodbuja pa preobremenjenost timov v obstoječih ambulantah. Zakonodaja veleva, da morajo za dodatno nagrajevanje timi uradno podaljševati ordinacijski čas (vsaj uro na mesec), kar je v sedanjih razmerah nesprejemljivo. “Odločitev je torej nezakonita.”

Spodbuda mladim zdravnikom

Da je to spodbuda mladim zdravnikom, da se bodo bolj odločali za specializacijo iz družinske medicine, meni zdravstveni minister Aleš Šabeder.Pa tudi, da ukrep sledi cilju nagraditi bolj obremenjene zdravstvene time družinske medicine in da je takšna rešitev edina možna ta hip. Če bi ugodili zahtevi zdravnikov po spoštovanju normativa 1450 opredeljenih bolnikov in po odpiranju dodatnih ambulant, bi to zahtevalo letno dodatnih 30 milijonov evrov, ki jih ni mogoče zagotoviti,

Omenjeni aneks določa nagrajevanje timov ambulant družinske medicine, ki presegajo z aneksom ena določen normativ 1895 glavarinskih količnikov. Nov obračunski model opredeljuje razrede, vanje so razporejeni vsi timi, ki presegajo ta normativ. Lestvica dodatnega nagrajevanja se začne pri štirih odstotkih, konča pri 20 odstotkih osnovne plače. Minister na primeru ponazarja: povprečni družinski zdravnik je v 54. plačnem razredu in dosega povprečje obremenitve pri 2395 glavarinskih količnikih. Po novem bo zato na mesec plača višja za približno 400 evrov. Medicinska sestra v 37. plačnem razredu bo pri taki obremenitvi dobila dodatnih 235 evrov, tehnik zdravstvene nege pa 173 evrov.

1850

glavarinskih količnikov pomeni

1450

opredeljenih pacientov na zdravnika

Za te novosti bodo na leto zagotovili dodatnih 11,7 milijona evrov, letos 4,8 milijona. Dobili jih bodo iz neporabljenih postavk Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Šabeder upa, da bo ukrep pomiril obremenjene zdravnike in ne bodo podajali odpovedi delovnega razmerja.

“Denar zavodom za nove ambulante”

Družinski zdravniki in njihov sindikat Praktik.Um pa zahtevajo vladno zagotovitev denarja za dodatne time družinske medicine in nagrajevanje po novem normativu 1450 pacientov.

Predsednik Praktik.Uma Igor Muževič meni, da je aneks neposrečen poskus podkupnine zdravnikov - spodbuja več dela, ki je zato slabo in tudi nezakonito. Za Primorske novice pravi: “Zahtevamo 100-odstotno financiranje opredeljenega normativa 1895 glavarinskih količnikov. Zahtevamo, da dobijo zdravstveni domovi 100-odstotno plačane vse dodatne ambulante družinske medicine in odpiranje novih. Dodatne ambulante so zdaj financirane le 77-odstotno, kar ZD že vnaprej določi izgubo! Zato tega denarja vlada naj ne nameni zdravnikom, ampak ZD za financiranje dodatnih ambulant.”

“Slediti zdravi pameti”

Tako svetuje direktorica sežanskega ZD Ljubislava Škibin: “V družinski medicini v osnovnem zdravstvu je bolj kot denar problem pomanjkanje zdravnikov. Zato bi morali uveljaviti nekdanjo učinkovito prakso: vsak zdravnik po študiju mora dve leti delati v družinski medicini. To se mu, če zatem izbere drugo specialnost, delno upošteva, v celoti pa pri izbiri specializacije družinske medicine!”

Škibinova se zavzema še za uzakonitev obveze, da mora vsak diplomant medicine nato toliko let delati v Sloveniji, kolikor dolgo ga je država za to šolala. Nujno je treba v celoti financirati tudi vse nove ambulante družinske medicine. “To narekuje že zdrava pamet!”


Komentar novinarja

Jasna Arko

Začetek gašenja zloveščega požara

Dodano nagrajevanje preobremenjenih ekip v ambulantah družinske medicine ne odpravlja ključnih težav, krivih za zaostrene razmere in namere po odpovedih delovnega razmerja družinskih zdravnikov v zdravstvenih domovih. To sporočilo vladi in odločevalcem v zdravstvu pošiljata stroka in sindikat Praktik.Um po sprejetju sklepa o dodatnem nagrajevanju preobremenjenih zdravstvenih timov v teh ambulantah. Zdravniška zbornica pa celo ugotavlja, da je sklep nezakonit. Da bodo v primeru dodatnih ...

Preberi več

Najbolj brano