V Sežani zaman iščejo specialista

Kdor se želi v sežanskem zdravstvenem domu v ambulanti za medicino dela in športa naročiti na pregled, mora čakati približno tri mesece. Izjema so tisti, ki potrebujejo zdravniško potrdilo ob zaposlitvi. Razlog je prezasedenost specialista, zato že nekaj časa iščejo še enega. A ga je težko dobiti, ker država razpiše premalo specializacij.

Ambulanta medicine dela, prometa in športa v sežanskem zdravstvenem domu poka po šivih, zato iščejo še enega zdravnika. Foto: Helena Race
Ambulanta medicine dela, prometa in športa v sežanskem zdravstvenem domu poka po šivih, zato iščejo še enega zdravnika. Foto: Helena Race

SEŽANA > “Do oktobra imamo v ambulanti medicine dela in športa že skoraj vse termine zasedene, le tisti, ki potrebujejo zdravniški pregled za zaposlitev, pridejo pravočasno na vrsto, in podjetja, s katerimi imamo sklenjene pogodbe. Trenutno pa je ta ambulanta zaradi dopustov zaprta do 17. julija,” nam je minuli teden pojasnila direktorica sežanskega zdravstvenega doma Ljubislava Škibin.

Očitki iz Senožeč so neupravičeni

Škibinova v Zdravstvenem domu Sežana opravlja tri funkcije, poleg direktorske “pokriva” še ambulanto medicine dela in športa ter družinsko ambulanto v Senožečah. Od koder pa, odkar je spet zasedla mesto direktorice zdravstvenega doma, prihajajo pripombe krajanov, češ da je pogosto odsotna.

V Sloveniji le pet specializacij

Nazadnje (aprila) je Zdravniška zbornica za specializante iz medicine dela, prometa in športa razpisala le pet mest: dve na kliničnem inštitutu za medicino dela v UKC Ljubljana, po eno pa na ministrstvih za notranje zadeve in za obrambo ter na univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu.

Ljubislava Škibin

“To ne drži,” poudarja Škibinova, “ambulanta v Senožečah je odprta ob ponedeljkih in sredah, razlika od prej je le v tem, da me ob ponedeljkih tam nadomešča kolegica, ker, odkar spet opravljam direktorsko funkcijo, dosegam maksimalni, 120-odstotni normativ, in tudi celo presegam število plačanih nadur. Ob ambulanti v Senožečah delam še v sežanski ambulanti medicine dela, imam namreč dve specializaciji, ob torkih pa v Kopru kot nadzorni zdravnik.” Storitve v ambulanti medicine dela in športa so plačljive, zato lahko zdravstveni dom po potrebi razpiše delovno mesto tam, saj zdravnika specialista ali specializanta lahko sam plača, ne pa iz blagajne javnega zdravstva. Škibinova pojasnjuje, da v Sežani ta njihova ambulanta poka po šivih: “Uspemo opraviti le najnujnejše in najosnovnejše preglede, denimo za zaposlitve, za voznike, športnike ...”

Potrebovali bi še 30 specialistov

Trenutno je v javnih zdravstvenih zavodih po Sloveniji zaposlenih 94 zdravnikov specialistov medicine dela, prometa in športa ter 29 specializantov, pri zasebnikih pa dela 18 specialistov in šest specializantov. Škibinova ocenjuje, da bi v Sloveniji potrebovali še približno 30 specialistov medicine dela. Pomanjkanje teh zdravnikov imajo tudi v Ilirski Bistrici, Idriji, na Štajerskem in Koroškem ...

Trenutno naročajo šele za oktober. “Bi pa bilo priporočljivo, da bi delali več na zdravstveni preventivi za delavce, na ocenah tveganja za delovna mesta, na ogledih delovnih mest, več sodelovali z invalidsko komisijo, na zaključevanjih bolniških staležev in še kaj. Tako bi zares udejanjili pravo poslanstvo zdravnika medicine dela, prometa in športa,” je prepričana Škibinova.

Iščejo še enega zdravnika

Da bi vse to uredili, so razpisali še eno delovno mesto za zdravnika medicine dela in športa, a se doslej še nihče ni prijavil. “Težavo bi lahko rešili z mlado kolegico, ki bi rada specializirala v medicini dela, prometa in športa, a ker je zdravniška zbornica razpisala malo mest za te specializante, si z njo ne moremo nič pomagati, kar je škoda.”

Zbornica je nazadnje razpisala le pet specializacij. Zakaj tako malo, če pa je potreba po zdravnikih medicine dela in povpraševanje za to specializacijo veliko? Iz zbornice odgovarjajo: “Razpisati je mogoče le toliko specializacij, kot je na voljo prostih mest pri pooblaščenih ustanovah, kjer specializanti lahko specializirajo, saj morajo v času specializacij pridobiti povsem določena znanja.”

Zbornica odloča, katere ustanove so lahko pooblaščene za izvajanje specializacije iz medicine dela. Slednje same podajo vlogo na zbornico, ki nato izbere ustrezne ustanove in predloge posreduje zdravstvenemu ministru v končno potrditev.

Na ministrstvu se, so poudarili, zavedajo težav na področju specializacij v tej veji medicine, a nanje nimajo neposrednega vpliva, saj ne sodijo v okvir mreže javne zdravstvene službe.

V Sežani storitve medicine dela, prometa in športa opravlja še ena zasebna ambulanta, ki pa lahko sama oblikuje cene, pojasnjuje sogovornica, a je tudi ta ambulanta preobremenjena. Škibinova razočarana sklene: “Področje medicine dela, prometa in športa ima veliko vlogo, a na ta način, da omejujejo možnosti specializacij, postaja samo še 'štepanje' pregledov in navijanje cen. S čimer se jaz ne strinjam in nisem študirala medicine, da bi delala na tak način.”


Najbolj brano