Odbojkarji sredi sezone ostali brez vode

“Ta poteza je načrtovana in je politične narave. Zakaj so nam vodo izklopili ravno sredi sezone? Zahtevamo, da nam jo nemudoma vrnejo,” se je danes na potezo občine Ankaran, ki je društvu 1. julija izklopila vodo in elektriko, odzvala Karmen Gec, predsednica Športnega društva Katarina. V občini pojasnjujejo, da društvo zemljišče uporablja brez dovoljenja, zato mu ne smejo več omogočiti uporabe vode in elektrike.

Alojz Gec, nekdanji dolgoletni predsednik Športnega društva 
Katarina, in njegova hčerka Karmen Gec, sedanja predsednica, sta  
nanizala bogato zgodovino društva. Foto: Alenka Penjak
Alojz Gec, nekdanji dolgoletni predsednik Športnega društva Katarina, in njegova hčerka Karmen Gec, sedanja predsednica, sta nanizala bogato zgodovino društva. Foto: Alenka Penjak

ANKARAN > “Doslej smo bili iznajdljivi. Vodo hladimo s pomočjo agregata, igrišča pa smo zalivali z vodo iz stranišča, ki je na sosednji parceli. A je občina našim sosedom zagrozila, da nam ne smejo posojati vode in elektrike. Na takšen način bomo sezono težko izpeljali, se pa borimo,” trenutno dogajanje na sedmih igriščih, ki so do konca septembra polno zasedena in jih v sezoni obišče več kot 6000 ljudi, opisuje Karmen Gec, predsednica Športnega društva (ŠD) Katarina.

Brez soglasja države

Pod odločbo o odklopu vode in elektrike se je podpisal direktor občinske uprave Iztok Mermolja, ki pravi: “Lastnik zemljišča je država, z njim pa upravlja Direkcija za vodo. Občina nima pravne podlage, da bi ŠD Katarina zagotavljala infrastrukturo in kritje obratovalnih stroškov.”

Zagotavlja, da so odločitev sprejeli po tehtnem razmisleku in da želijo urediti lastniška razmerja z državo, kar bo prineslo razvoj pristanišča in športne dejavnosti na Sv. Katarini. “Direkciji za vodo smo dali pobudo, da bi na občino prenesla lastninske pravice na delu tega vodnega zemljišča, na katerem so odbojkarska igrišča, vendar smo 10. aprila dobili odklonilno mnenje. Ker je jasno, da to zemljišče ne bo prešlo v last občine in upravljalec, Direkcija za vodo, ni dal soglasja za izvajanje športne ali gostinske dejavnosti, smo se odločili, da prekinemo dobavo vode in elektrike. Obvestilo smo poslali 10. junija. Za vse dogovore o bodoči ureditvi delovanja na tej parceli se mora društvo obrniti na Direkcijo za vodo,” odločitev pojasnjuje Iztok Mermolja.

Upor staroselcev

Alojz Gec, nekdanji dolgoletni predsednik Športnega društva Katarina, in njegova hčerka Karmen Gec, sedanja predsednica, sta danes nanizala bogato zgodovino društva, spomnila na njegove udarniške akcije in na tesne povezave s skupnostjo.

“Mi smo staroselci na tem prostoru in želimo še naprej izvajati javno športno dejavnost,” pravi Alojz Gec. “V sporu med občino in državo pa smo očitno samo kolateralna žrtev,” dodaja Gec in kot dokaz izpostavlja še pet društev, ki delujejo na Sv. Katarini na parcelah v lasti države, pa jim občina vode in elektrike ni izklopila.

Ko so na tem območju začela nastajati odbojkarska zemljišča, se je pisalo leto 2003. Na nekdanji beograjski plaži, na katero so neznanci nekaj let poprej navozili odpadni gradbeni material, so začeli športni zanesenjaki urejati odbojkarska igrišča, leta 2005 pa je nastalo ŠD Katarina.

Do leta 2013 je v zemljiški knjigi pisalo, da je parcela družbena lastnina, nakar je lastninske pravice vknjižila Republika Slovenija. Vse od leta 2005 je imelo društvo zagotovljeno dobavo vode in elektrike. Leta 2013 je z občino podpisalo dogovor o soglasju za uporabo javne površine, in sicer za opravljanje športne dejavnosti, ter pravico do brezplačne uporabe javne infrastrukture, ki jo je za potrebe športnih dejavnosti na Sv. Katarini uredila ankaranska občina.

“Izklop vode je nekaj primitivnega”

Alojz in Karmen Gec sta še opozorila, da sta marca lani pisala Vladi RS in ji predlagala, naj parcelo, na kateri so odbojkarska igrišča, tudi pravno formalno nameni športni dejavnosti. Odgovora še niso prejeli.

Ervin Zandomeni je kot občan Ankarana spregovoril v bran odbojki in ŠD Katarina. “Če bi občina del energije namesto v nagajanje usmerila v pomoč društvu, bi bilo vse drugače. V tem trenutku se ponavlja zgodovina, saj je pred leti nekdanji koprski župan Boris Popovič skušal uničiti društvo, sedaj pa to počne ankaranska občina. Kje je sedaj participativnost in podpiranje dejavnosti svojih občanov?” Sonja Poljšak je dodala: “Pozivam občino, da sprejme drugačne ukrepe, ne pa tako primitivnih.” Dušanka Šestić pa meni: “Prav bi bilo, da bi našli drugačen način urejanja spora.”


Najbolj brano