Prihranili za eno elektrarno energije

Z elektronskim cestninjenjem za tovornjake in s predvidenim letošnjim dokončanjem odstranitve cestninskih postaj na omrežju avtocest in hitrih cest bo poraba goriv težkih vozil v prihodnjem letu precej nižja, so zadovoljni na Darsu. Prihranek energije je nekoliko večji od letne proizvodnje v hidroelektrarni Brežice.

Cestninske postaje Videž, ki so  jo  takole  začeli rušiti aprila, ni več, 
gradbinci pa bodo do konca meseca  uredili še samo vozišče.  Foto: Danijel Cek
Cestninske postaje Videž, ki so jo takole začeli rušiti aprila, ni več, gradbinci pa bodo do konca meseca uredili še samo vozišče.  Foto: Danijel Cek

LJUBLJANA > Z lanskim aprilom je Dars uvedel sistem DarsGo. Gre za elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku, ki velja za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone. Tovornjakom se tako ni več treba zaustavljati na cestninskih postajah, kar poleg večje pretočnosti zmanjšuje tudi porabo goriva in izpustov toplogrednih plinov v ozračje.

Prihodnje leto, ko na avtocestah in hitrih cestah, če bo šlo vse po načrtih, ne bo več cestninskih postaj, bo poraba goriv težkih vozil po predvidevanjih strokovnjakov Instituta Jožef Stefan nižja za 168 GWh.

21

cestninskih postaj bodo na slovenskem avtocestnem križu odstranili letos

Na Primorskem bo zadnja padla Bazara

Še dodatne prihranke bo prineslo obdobje po odstranitvi vseh cestninskih postaj, ki se je začelo lani. Na Primorskem so večino cestninskih postaj že porušili. Na Videžu nad Kozino, kjer so postajo sicer začeli odstranjevati spomladi, bodo dela na vozišču končali do konca meseca. Zadnji se bosta na Primorskem poslovili cestninski postaji Divača in Bazara, predvidoma sredi septembra.

V sistemu DarsGo je bilo ob koncu lanskega leta registriranih več kot 230.000 težkih vozil, od 1. aprila do 31. decembra lani pa je bilo v primerjavi z enakim obdobjem 2017 ocestninjeno 12 odstotkov več kilometrov. V DarsGo sistemu se namreč cestnina pobira za celotno omrežje, medtem ko v starem sistemu del omrežja ni bil cestninjen. Učinek novega sistema v 2018 je v zmanjšanju porabe goriv za 115.000 GWh, kar pomeni šest odstotkov celotne porabe goriva težkih vozil na slovenskih avtocestah in hitrih cestah.

13

postaj so odstranili lani

Več vrst prihrankov

Z uvedbo elektronskega cestninjenja so se po pojasnilih Darsa zmanjšali tudi izpusti toplogrednih plinov in drugih onesnaževal zraka. Prihranki pri izpustih se tako po izračunih avtorjev Darsovega trajnostnega poročila gibljejo med petimi in sedmimi odstotki celotnih izpustov težkih vozil na omrežju avtocest in hitrih cest.

Poleg prihranka energije in nižjih izpustov pa na Darsu izpostavljajo še prihranek časa pri novem sistemu cestninjenja in večji pretočnosti omrežja. Prihranek časa na Darsu ocenjujejo na 600.000 delovnih ur.

Na slovenskih avtocestah in hitrih cestah je bilo več kot 85 odstotkov vozil najčistejših emisijskih razredov motorjev, medtem ko jih je bilo leta 2013 v najčistejših razredih le dobra četrtina. Čeprav na Darsu priznavajo, da posodobitev voznega parka ni le rezultat cenovne politike cestninjenja, pa je k temu po njihovem prepričanju pripomogla, saj ponuja veliko večje cenovne ugodnosti za okolju prijaznejša vozila.


Najbolj brano