Korak naprej za DPN za vadišče

Vlada je včeraj na podlagi pobude ministrstva za obrambo sprejela sklep o izvedbi novega državnega prostorskega načrta (DPN) za osrednje vadišče Slovenske vojske.

 Foto: Daniel Cek
Foto: Daniel Cek

LJUBLJANA, POSTOJNA > Gre za korak naprej v ponovljenem poskusu sprejema DPN, ki bi omogočil posodobitev in nadgradnjo vadišča, potem ko je ustavno sodišče razveljavilo prejšnji DPN.

Glede na smernice k pobudi je ministrstvo za okolje že lani odločilo, da je v postopku treba izpeljati tudi celovito presojo vplivov na okolje, ki v prejšnjem postopku ni bila izvedena. Mnenja bodo nosilci urejanja prostora podajali po izdelani študiji variant in okoljskem poročilu. Sledilo bo usklajevanje in priprava predloga DPN. Če ne bo zapletov, je sprejem uredbe predviden v prvi polovici prihodnjega leta. Sklep o izvedbi predvideva tudi dodatno obveščanje javnosti prek spletne info točke in informativne pisarne v postojnski vojašnici.

Kot je znano, Občina Postojna sprejemu DPN in vadišču nasprotuje in zahteva, da se na prvo mesto postavi varstvo vodnega vira. Pripravila je tudi predlog zakona o zavarovanju vodnega vira Malni, ki ga bo v DZ vložila vlada, ministrstvo za okolje pa je v javno obravnavo sicer poslalo tudi predlog uredbe o vodovarstvenem območju.


Najbolj brano