Ostanite v stanovanju, zračite ponoči

Te dni se je na celotnem Primorskem zaradi izjemne vročine povečala tudi koncentracija zdravju škodljivega ozona v ozračju. Zdravniki in drugi strokovnjaki opozarjajo, da je ozon zelo škodljiv in svetujejo, da v takšnih dneh in urah ostanete v zaprtih ohlajenih prostorih.

Povišane koncentracije ozona so tudi v višjih legah in v visokogorju.  Foto: Nace Novak
Povišane koncentracije ozona so tudi v višjih legah in v visokogorju.  Foto: Nace Novak

Stopnja onesnaženosti zraka z ozonom je v poletni vročini na Primorskem pogost pojav. Zato na podlagi meritev Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da je ozon zdravju škodljiv in priporoča spremljanje obvestil ter spoštovanje navodil za te primere.

Koncentracije ozona in priporočila

Priporočila, ki veljajo za vroče, jasne, sončne dni, predvsem od maja do konca septembra oziroma ob povišanih koncentracijah ozona, narekujejo, da zračimo stanovanja le zjutraj, nato pa zapremo okna in vrata. Zlasti popoldne, ko je koncentracija ozona praviloma najvišja, ostajamo v zaprtih prostorih, kjer so te koncentracije nižje.

180

mikrogramov v kubičnem metru zraka je opozorilna vrednost koncentracije ozona

240

mikrogramov v kubičnem metru zraka pa alarmna vrednost ozona

Koncentracije ozona so najvišje med 12. in 16. uro, na Primorskem, zlasti na Goriškem in v Istri, pa med 12. in 18. uro.

V času povišane koncentracije ozona ne opravljamo fizičnih aktivnosti na prostem in ne planinarimo, saj so poleti tudi v hribih te koncentracije visoke. Aktivnosti na prostem izvajamo le zjutraj. Redno je treba spremljati napovedi in obvestila Agencije RS za okolje (Arso) v zvezi z onesnaženostjo zraka z ozonom.

Ozon je plin brez barve in vonja, ki dokazano slabša počutje ljudi. Povzroča glavobol, slabost, utrujenost, poslabšuje dihanje in stanje astmatikov, draži dihala, nosno sluznico, lahko tudi oči, vpliva na stanje srčnih bolnikov.

Priporočila veljajo za vse, še zlasti pa jih morajo upoštevati ranljive skupine prebivalcev - majhni otroci, ostareli, kronični bolniki (astmatiki, oboleli za kronično obstruktivno pljučno boleznijo, srčni bolniki, pljučni bolniki, rakavi bolniki ...).

Ozon je zdravju škodljiv

Ozon je zelo reaktiven in v velikih koncentracijah škodljiv za zdravje ljudi. V ozračju sta dve plasti z večjo koncentracijo ozona: ozon v ozračju na višini okoli 20 kilometrov nad tlemi (stratosferski oziroma koristen ozon), ki nastaja naravno in ščiti naravo. Za človeka je škodljiv ozon v plasti ozračja od tal do višine nekaj kilometrov nad površjem - troposferski ozon. Ta je posledica emisij onesnaževalcev v zraku in je za zdravje škodljiv. Nastaja med drugim zaradi prometa in izpušnih plinov ter onesnaževanja industrije.

Več ga je ob visoki temperaturi zraka in močnem soncu. Koncentracije so najvišje poleti v stabilnem jasnem vremenu. Dež ga spere iz ozračja.

Ozon vdihavamo z zrakom, zato vstopa v telo preko dihal, ki jih tudi najbolj prizadene. Posledica je vnetje dihal, ki je lahko akutno. Pri dolgotrajni izpostavljenosti lahko vnetje povzroči trajne škodljive spremembe pljučnega tkiva in dihal. Povzroči zmanjšanje pljučne funkcije, oslabi obrambni mehanizem dihal, sproži poslabšanje astme. Novejše raziskave so pokazale tudi sistemske škodljive učinke ozona, ki se med drugim kažejo z vplivi na delovanje srca ter razvoj ateroskleroze.

Ozon povezujejo z večjo obolevnostjo in umrljivostjo. Škodljivi učinki ozona so odvisni od časa izpostavljenosti, koncentracije ozona v zraku, fizične aktivnosti na z ozonom nabitem ozračju.

Ciljne, opozorilne in alarmne vrednosti

Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi znaša 120 mikrogramov v kubičnem metru zraka in se izračuna kot največja povprečna osemurna koncentracija ozona na dan. Opozorilna vrednost znaša 180 mikrogramov v kubičnem metru zraka in je opredeljena kot urna koncentracija. Alarmna vrednost znaša 240 mikrogramov.

Meritve objavlja Arso na svoji spletni strani, po veljavni metodologiji so možne napovedi za dan vnaprej. Obvestila objavljajo v medijih, skupaj s priporočili. Uveden je barvni prikaz razredov (zelena - rumena - oranžna - rdeča), ki je podoben sistemu opozoril za vremenske in hidrološke pojave.

Slovenija spada (tako kot vsa južna Evropa) med območja z visokimi vrednostmi koncentracij ozona v zunanjem zraku.

Območje Primorske

Na Primorskem in zlasti v Istri je zaradi ugodnejšega vremena in ostalih pogojev za nastanek ozona onesnaženost zraka z ozonom večja kot drugod po državi. Na raven onesnaženosti na celotnem Primorskem pomembno vpliva dotok ozona iz onesnažene Padske nižine, območja, kjer nastajajo največje količine ozona.

V državno mrežo za spremljanje kakovosti zraka pri Arso sta v Severnoprimorski regiji vključeni merilni mesti Nova Gorica in Otlica, na Obali pa merilno mesto Koper. Posebna priporočila veljajo za območje Trnovsko-Banjške planote, kjer so koncentracije ozona v povprečju višje kot v nižjih legah na Goriškem.

Koprska in novogoriška enota NIJZ sta že leta 2014 pripravili razširjeno e-mrežo obveščanja za Primorsko in Istro, prek katere Arso obvešča javnost o povišanih koncentracijah ozona. V mrežo so vključene vse bolnišnice, zdravstveni domovi, vrtci, šole, domovi upokojencev in sredstva javnega obveščanja.


Najbolj brano