Prazen trg, pod njim pa garažna hiša

Razen krajanke, ki se je opogumila in ankaranski občinski upravi zastavila nekaj vprašanj, so zbrani udeleženci javne obravnave ankaranskega občinskega prostorskega načrta ostali tiho. Nekaj investitorjev je želelo kakšen napotek, a so jih usmerili, naj izpolnijo obrazec za pripombe. Čas za njihovo pisanje poteče 19. julija.

Občinski prostorski načrt so predstavili v telovadnici OŠ Ankaran.  Foto: Alenka Penjak
Občinski prostorski načrt so predstavili v telovadnici OŠ Ankaran.  Foto: Alenka Penjak

ANKARAN > “Počasi bomo prišli tako daleč, da bomo lahko realizirali tisto, kar so si v občini zamislili. Kot investitorji iz Nemčije smo usposobljeni, da gradimo kakovostno. Ankaran je res kraj, v katerega je treba investirati,” nam je povedal Armin Bečić soinvestitor iz podjetja BreFa, ki je pred kratkim kupil območje nad Srebrničevo ulico, na katerem bo gradil vrstne hiše. Investitorjev, ki jih je zanimalo, kaj lahko gradijo in prenavljajo na Sv. Katarini ali na območju nekdanje gostilne in apartmajskega naselja Oljka, je bilo še nekaj, a se nihče ni želel izpostavljati.

Narava, turizem, rekreacija

Obsežen dokument, ki je nastajal tri leta, je objavljen na spletni strani občine www.obcina-ankaran.si ter vsebuje vse dokumente in priloge, ki bi lahko krajane zanimale. Izvedla ga je družba Locus, sodelovali so ljubljanska Fakulteta za arhitekturo, Urbanistični inštitut in projektna skupina ZHAW.

Med prihodnjimi vizijami razvoja lahko omenimo ukinitev parkirišča v centru kraja in selitev avtomobilov v garažno hišo pod trgom ali novi prometni povezavi, ki bi nastali s podaljšanjem Srebrničeve ulice in gradnjo nove ceste pod Brido. Na splošno pa so trije glavni cilji, ki so vodili oblikovanje občinskega prostorskega načrta: Ankaran bo z načrtovanim razvojem postal pomembno lokalno središče, razvoj poselitve se usmerja v urbani del naselja, dejavnosti, ki so locirane izven ureditvenega območja naselja Ankaran, pa se razvijajo brez širjenja stavbnih površin. “Ubrali smo težjo, vendar pravilno pot. Ne želimo, da bi ta prostor postal zmaličen in da bi vsaka nova oblast gradila po svoje,” je poudaril župan Gregor Strmčnik.

Za bolj “zeleno” Luko Koper

Pomemben delež je namenjen Luki Koper oziroma državnemu prostorskemu načrtu, ki se močno zajeda v ankaransko lokalno skupnost. Ankarančani pričakujejo, da bo Luka bolje izrabila prostor, ki ga ima, ter širila svojo luško infrastrukturo bolj ekonomsko in okolju sprejemljivo. Ankarančani želijo, da bi zmanjšala onesnaževanje s premogom in sipkimi tovori, hrupom, prekomerno svetlobo in izlivanjem umazanije v morje ter se lotila sanacije izliva reke Rižane in ankaranskega obrobnega kanala.

“Občani nasprotujemo gradnji tretjega pomola za potrebe tovornega pristanišča, pozidavi z blokovskimi naselji, pozidavi priobalnega pasu, še posebej območja Debelega rtiča, gradnji regijskega centra za zbiranje in ločevanje odpadkov, gradnji servisnih dejavnosti za marino in tudi vsem posegom v okolje, zaradi katerih je kakovost življenja slabša,” je na predstavitvi cilje, ki so jih krajani izrazili že leta 2008, ponovil direktor ankaranske občinske uprave Iztok Mermolja.


Najbolj brano