Več denarja za odlaganje azbesta

Pivški svetniki so spremenili pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki. Pravilnik namesto točno določenega zneska po novem določa delež sofinanciranja, in sicer 75-odstotno kritje stroškov odlaganja, kar pomeni, da vlagatelji ne bodo na slabšem. Na občini tudi zagotavljajo, da bodo denar dobili vsi upravičeni vlagatelji.

Eden od namenov občinskega sofinanciranja je preprečiti, da bi 
azbestni odpadki končali v naravi. Foto: Nataša Hlaj
Eden od namenov občinskega sofinanciranja je preprečiti, da bi azbestni odpadki končali v naravi. Foto: Nataša Hlaj

PIVKA > Pivška občina je pravilnik, ki je podlaga za sofinanciranje dela stroškov odlaganja azbestnih odpadkov fizičnim osebam, po zgledu nekaterih drugih občin sprejela konec leta 2017. Z njim je želela vzpodbuditi občane k zamenjavi dotrajanih azbestnih kritin in predvsem k pravilnemu odlaganju. Sofinanciranje je znašalo 130 evrov na tono, kar je glede na takratno ceno deponiranja azbesta predstavljalo 76-odstotno kritje stroškov.

Glede na to, da so odlagališča v Sloveniji močno povišala cene deponiranja azbestnih odpadkov (iz 170 na 287 evrov na tono), so se na občini odločili, da bodo odlaganje po novem sofinancirali v deležu in ne več v znesku, saj bi se sicer sofinanciranje zmanjšalo, kar pa za občane ne bi bilo stimulativno.

5000

evrov bo pivška občina letos namenila za sofinanciranje odlaganja azbestnih odpadkov

Odlaganje bodo sofinancirali 75-odstotno, in sicer glede na ceno koncesionarja Publikusa. Posamezen vlagatelj pa bo upravičen do sofinanciranja odlaganja največ pet ton odpadkov, kar je glede na izkušnje dovolj.

Na lanski razpis je občina prejela šest vlog, za sofinanciranje je namenila 924 evrov. V letošnjem proračunu je za ta namen predvidenih 5000 evrov, prijave pa bodo zbirali vse leto. V kolikor bi se izkazalo, da je znesek prenizek, bodo po zagotovilih župana Roberta Smrdelja s prerazporeditvami skušali zagotoviti, da bodo subvencijo dobili vsi, ki bodo do nje upravičeni. Do prihodnjega leta bodo na občini preučili tudi možnost vključitve pravnih oseb v sofinanciranje. VRŽ


Najbolj brano