Voda v Malnih (za zdaj) ni onesnažena

Odpadne vode, ki so nastale ob gašenju požara v tovarni Fragmat, bi lahko zaradi kraškega terena dosegle vodni vir Malni, iz katerega se oskrbujejo prebivalci občin Postojna in Pivka. V Kovodu so zato že v petek sami naročili prve analize surove vode v zajetju in se pripravili na morebitno uporabo aktivnega oglja, kar pa za zdaj k sreči ni bilo potrebno.

Nevarne snovi, ki so s požarno vodo iztekale v tla, in bi lahko 
onesnažile vodo, so bile v analiziranih vzorcih pod mejo določljivosti.  Foto: Ljubo Vukelic
Nevarne snovi, ki so s požarno vodo iztekale v tla, in bi lahko onesnažile vodo, so bile v analiziranih vzorcih pod mejo določljivosti.  Foto: Ljubo Vukelic

POSTOJNA > Preskušani parametri kemijskega onesnaženja so, glede na vse doslej opravljene analize vode, ki sta jih pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano naročila tako Kovod Postojna kot Agencija RS za okolje (Arso), pod mejo določanja.

Na Kovodu so bili v pripravljenosti

Direktor Kovoda David Penko nam je včeraj povedal, da kakovost pitne vode v Malnih skrbno spremljajo že od petka, še posebej glede na visok vodostaj Cerkniškega jezera, ki pomeni, da v Malne priteka tako imenovani cerkniški tok. Prvo vzorčenje so naročili že v petek in nato še v soboto in ponedeljek. Včeraj so poročili analize petkovega in sobotnega odvzema tudi javno objavili na svoji spletni strani.

Kaj so vzorčili?

Na Arsu so pojasnili, da so bili poleg rednih analiz v program vključeni anioaktivni detergenti, aromatske spojine, policiklični aromatski ogljikovodiki, ki nastajajo pri nepopolnem izgorevanju polistirena, in fenolne spojine. Niso pa analizirali težkih kovin.

Za prve delne rezultate so po Penkovih besedah izvedeli že v soboto ter nato v ponedeljek in torek. “Bili smo v pripravljenost, da aktiviramo ogljene filtre, a ker vzorci niso kazali onesnaženja in ker tudi naše avtomatske meritve niso zaznale sprememb, se za to nismo odločili,” pravi Penko. Z aktivnim ogljem bi kemijsko onesnaženo vodo lahko očistili do takšne stopnje, da bi jo lahko distribuirali v omrežje, a čiščenje bi stalo od 500.000 do 700.000 evrov.

Penko poudarja, da so vse odločitve sprejeli sami in prve vzorce dobili prej kot Arso, kar je “malo čudno”. Prvi razširjeni sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki Arsa, Inštituta za raziskovanje krasa, regijske civilne zaščite, občine Postojna, komunale Cerknica in Kovoda, je potekal šele v torek.

Kdo bo plača analize?

“Na Inštitutu za raziskovanje krasa so naredili izračun, po katerem naj bi, glede na trenutne hidrološke razmere, morebitno onesnaženje iz Rakovega Škocjana do črpališča Malni potovalo en dan in pol,” pravi Penko. Voda iz te smeri, ki pa očitno ni bila onesnažena, bi zajetje torej lahko že dosegla, tudi glede na sobotni dež.

Penko pravi, da so naročili izvajanje vzorčenja še do petka, nato pa se bodo glede na rezultate odločili, kako naprej. Stroški vzorčenja naj bi znašali med 10.000 in 20.000 evrov. “Vsekakor bomo zahtevali, da se razčisti, kdo bo nosil te stroške,” Penko pričakuje, da država, saj gre za nesrečo, in ne odjemalci Kovoda.

Stiren in naftalen v iztoku iz kanala

Na Arso so včeraj prejeli analize vode, ki so bile v ponedeljek in torek odvzete iz vodotoka Rak v Rakovem Škocjanu, in analize vode, v torek odvzete v vrtini v Rakovem Škocjanu. “Podatki kažejo, da zasledovane snovi, ki so s požarno vodo iztekale v tla in bi lahko onesnažile vodo, niso bile prisotne. Vse so bile pod mejo določljivosti uporabljene analitske metode,” so poudarili tudi na Arso.

Program vzorčenja površinskih in podzemnih voda v vplivnem območju nesreče so na Arsu pripravili že v petek zjutraj. Najprej je nacionalni laboratorij odvzel vzorce odpadne vode v iztoku iz meteornega kanala, kamor so bile drenirane z območja pogorišča. V njih je bila visoka vsebnost stirena in policikličnega aromata, naftalena. Prve analize vzorcev v Rakovem Škocjanu, ki so jih odvzeli med vikendom, niso kazale onesnaženja. V ponedeljek in torek so vzorčili vodo Cerkniščice v Dolenji vasi in Raka v Rakovem Škocjanu pri Velikem naravnem mostu, izvir Malenšice pred vodarno Malni in izvir Ljubljanice (Galetovi izviri in Močilnik). Vsi rezultati dosedanjih vzorčenj, z izjemo vzorca iz meteornega kanala, kažejo, da so vsebnosti vseh parametrov pod mejo določljivosti.


Najbolj brano