V Ankaranu ob obali ne bo novih vil

Kje bodo lahko gradili in kje ne, bo Ankarančanom in gradbincem kmalu jasno. Danes bo župan Gregor Strmčnik javno razgrnil dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta, javna obravnava pa sledi 27. junija. Nekateri bodo tudi razočarani, denimo poslovnež Rok Cvetkov, saj na tamkajšnjem travniku ne bo mogel zgraditi načrtovane hiše.

Takšen je bil marca letos pogled na travnik Roka Cvetkova.  Foto: Tomaž Primožič/FPA
Takšen je bil marca letos pogled na travnik Roka Cvetkova.  Foto: Tomaž Primožič/FPA

ANKARAN > Dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta bodo javno razgrnili v prostorih občinske uprave v Regentovi ulici 2, kjer si ga bo moč ogledati do 19. julija. Ob dopolnjenem osnutku občinskega prostorskega načrta bodo predstavili tudi okoljsko poročilo. Javna obravnava bo v četrtek, 27. junija, ob 18. uri v telovadnici OŠ Ankaran.

“Pri pripravi občinskega prostorskega načrta (OPN) smo zasledovali cilje trajnostne rabe prostora in gospodarskega ravnanja z zemljišči. OPN ohranja naravo ter hkrati omogoča razvoj in dvig kakovosti bivanja občanov. V urbanem delu omogoča širitev stavbnih zemljišč z namenom dosega 5000 prebivalcev. Na določenih zemljiščih, ki so že stavbna, bo dopuščena taka gradnja, da bo omogočala dostopna stanovanja tudi mladim,” je ob razgrnitvi povedal Iztok Mermolja, direktor ankaranske občinske uprave.

27. 6.

bo v OŠ Ankaran javna obravnava OPN Ankaran

Čakajo na odzive

OPN naj bi svetniki sprejemali šele prihodnje leto. Med javno razgrnitvijo bo namreč možno podati tudi pripombe, do katerih se bo morala občina opredeliti. “Strokovno utemeljene pripombe bomo vnesli v predlog OPN, zatem ga bodo ponovno presojali nosilci urejanja prostora. Če bodo nosilci urejanja prostora odzivni, kot jim nalaga zakon, bi lahko OPN v prvi polovici leta 2020 svetnikom predlagali v sprejem,” postopek, ki še sledi, preden bo prostorski načrt dejansko zaživel, pojasni Iztok Mermolja.

Nekateri nosilci urejanja prostora so se s svojimi predlogi že odzvali, denimo Adria Ankaran in Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič. Z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra so se pred časom zgolj pogovarjali, na katerem območju naj bi se bolnišnica širila. Vojašnica slovenskih pomorščakov oziroma ministrstvo za obrambo ni poslalo še ničesar, Luka Koper pa meni, dodaja Mermolja, da je z državnim prostorskim načrtom uredila vse za razvoj pristanišča.

Ob obali ne bo novih vil in bazenov

Zemljišča v ankaranskem priobalnem pasu, ki so jih še v skupni koprski občini opredelili kot stavbna zemljišča, namenjena večinoma vilam in apartmajem, hkrati pa zanje ni obstajal prostorski izvedbeni akt, so spremenili v prvotno namensko rabo - gozd, kmetijska zemljišča ... “V Ankaranu v priobalnem pasu 100 metrov ne bo več novih gradenj. Ker smo dobili moč odločanja, smo s prostorskim aktom to moč tudi uveljavili,” je podčrtal ankaranski župan Gregor Strmčnik.

Med lastnike takšnih zemljišč sodi tudi poslovnež Rok Cvetkov, ki je lani s partnerjem kupil zemljišče pod Jadransko cesto. Na njem se je marca letos lotil tudi čiščenja in razburil Ankarančane.

Investitorjem ne bo treba čakati

Z družbo BreFa, novimi lastniki zemljišč v Srebrničevi ulici, kjer pa je tudi v dopolnjenem osnutku OPN načrtovana stanovanjska pozidava, se občina že pogovarja. “Dogovorili smo se, da bi lahko prostorski akt za to območje, ki smo ga podedovali od koprske občine, spremenili. Investitor mora dati takšno pobudo. Potem bi stekel postopek priprave novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), za kar potrebujemo veliko manj časa in investitorjem ne bo treba čakati na sprejem OPN,” možne izjeme, s katerimi si lahko pridejo naproti z investitorji, opiše direktor občinske uprave.

Občinskim načrtom se bodo morali podrediti tudi novi lastniki dveh parcel ob nekdanji diskoteki By night. Po naših informacijah gre za hrvaško podjetje s slovenskim lastnikom. Parceli sta sodili v stečajno maso družbe Vidan, njihova tržna vrednost pa je bila ocenjena na 655.000 evrov. “Za tisto območje smo od koprske občine prav tako podedovali OPPN, po katerem bi lahko gradili hiše z bazeni. Zaščitni ukrepi ta OPPN blokirajo. Morda se bomo lahko z investitorjem dogovorili drugače in našli pametnejšo rešitev,” še dodaja župan Gregor Strmčnik.


Najbolj brano