Tudi Postojna odmika Bistrici avtocesto?

Postojnski svetniki danes niso preklicali sklepa iz leta 2011, ki nasprotuje umestitvi avtoceste proti Jelšanam čez območje občine in podpira gradnjo obvoznice. Niso pa niti potrdili predloga opozicije, da občina pospeši umestitev in gradnjo obvoznice. Župan pravi, da bo zagovarjal za prebivalce najmanj škodljivo rešitev.

Ali se bo pri Postojni iz primorske avtoceste proti Hrvaški  odcepila 
obvoznica ali avtocesta, še ni jasno.  Foto: Veronika Rupnik Ženko
Ali se bo pri Postojni iz primorske avtoceste proti Hrvaški odcepila obvoznica ali avtocesta, še ni jasno.  Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > Skupina sedmih svetnikov s prvopodpisanim Zvonkom Černačem je zahtevala izredno sejo občinskega sveta glede avtoceste oziroma obvoznice zaradi “velikega razburjenja”, ki naj bi ga v javnosti povzročila izjava župana Igorja Marentiča, da se osebno zavzema za novo različico trase avtoceste od Postojne proti Jelšanam na Hruševje. Župan je dal ta predlog ministrstvu pred časom skupaj z ilirskobistriškim županom Emilom Rojcem, saj sta ocenila, da gre za varianto, o kateri bi bilo najlažje doseči širši kompromis v regiji in s tem avtocesti dati pospešek. Manj kot trasa na Postojno, ki jo kot najprimernejšo smatra ministrstvo, pa bi ta različica posegla tudi v urbano okolje. Ministrstvo se do predloga sicer še ni opredelilo.

Predlagatelji izredne seje so opozorili, da je župan pri tem ravnal v nasprotju s sklepom občinskega sveta iz leta 2011, s katerim občinski svet nasprotuje umestitvi avtoceste čez območje občine ter predlaga umestitev obvoznice, ki bi prometno razbremenila naselja Rakitnik, Matenja vas in Prestranek. Černač je ocenil, da bi zaradi vse slabše prometne situacije imeli z obvoznico zagotovljeno ustrezno pretočnost lažje in hitreje. “V roku deset do 15 let je lahko to območje ustrezno povezano preko obvoznic in z ustreznimi sodobnimi povezavami med njimi.” Po njegovem se namreč ne gre slepiti, da avtoceste vsaj še 15 do 20 let ne bo.

Župan: obvoznica ni dolgoročna rešitev

Župan je zavrnil očitek, da bi kršil sklep občinskega sveta oziroma karkoli prejudiciral, pač pa da je zgolj razmišljal - tudi regijsko, ne le ozko lokalno - o najmanj sporni rešitvi, ki bi najmanj škodovala prebivalcem, saj trasi avtoceste na Postojno odločno nasprotuje. Napovedal je, da se bodo o rešitvi pogovarjali s strokovnjaki. Sklic izredne seje je označil za populističen in nepotreben.

Oskar Komac je dejal, da bi umestitev obvoznice odmaknila avtocesto iz Pivške kotline. Hkrati je opozoril, da o njej ni možno realno govoriti, dokler ima država to območje “rezervirano” za traso avtoceste. Prav na zahtevo ministrstva je Občina Postojna leta 2016 iz občinskega prostorskega načrta izvzela takratni predlog obvoznice, ker bi se prekrivala s traso avtoceste, saj odločitve države še ni bilo.

Župan je opozoril, da zadnje študije kažejo, da obvoznica glede na povečan obseg prometa ne bi bila smotrna in tudi ne bi ločila tranzitnega od lokalnega prometa.

Tina Klanjšek je dejala, da bodo sklep iz 2011 podpirali, dokler ne bo predlagan nov, usklajen s stroko in prebivalci.

Podžupan Andrej Poljšak pa je izpostavil, da je ključno rešiti težave ljudi, z obvoznico ali avtocesto. Po njegovem je bistveno, da bi skupaj in enotno pritisnili na ministrstvo, sicer bo šel denar za druge infrastrukturne projekte po državi.

Svetniki so na koncu sprejeli le splošen sklep, da mora občinska uprava občinskemu svetu poročati o uresničevanju sprejetih sklepov.

Černač je kljub temu sejo ocenil kot koristno, saj “smo razčistili - in o tem ni bilo dvoma in nasprotovanja - da sklep, sprejet leta 2011, velja.” Po njegovem mnenju je zdaj župan namreč ministrstvu poslal “napačen signal”, da Postojna vidi dodatno možnost trase.


Najbolj brano