Mors pokriva stare dolgove

Ministrstvo za obrambo bo letos in prihodnje leto vendarle sofinanciralo dolgo pričakovano obnovo ceste med Zagorjem in Bačem na območju pivške občine, v ilirskobistriški občini pa obnovo vodovoda Knežak-Bač. Obrambni minister je dogovor s pivškim županom podpisal včeraj, z ilirskobistriškim ga bo predvidoma v petek.

Cesto med Zagorjem in Bačem bodo končno asfaltirali tudi na 
delu, ki sodi v pivško občino. Foto: Helena Race
Cesto med Zagorjem in Bačem bodo končno asfaltirali tudi na delu, ki sodi v pivško občino. Foto: Helena Race

PIVKA, LJUBLJANA > Obrambni minister Karl Erjavec in pivški župan Robert Smrdelj sta včeraj podpisala dodatek k dogovoru o vlaganju ministrstva za obrambo (Mors) v lokalno javno infrastrukturo v občini na račun obremenitev, ki jih povzroča osrednje vojaško vadišče Slovenske vojske, na osnovi katerega bo Mors sofinanciral obnovo in posodobitev okrog poldrugega kilometra lokalne ceste Zagorje-Bač, vključno z ureditvijo pločnika in javne razsvetljave ter avtobusne postaje v Zagorju, kar bo koristilo okoliškim vaškim skupnostim, pa tudi vojski. Mors bo v dveh letih za naložbo prispeval 600.000 evrov, občina pa 200.000 evrov. V naslednjih letih pa naj bi, kot nam je povedal Smrdelj, na vrsto prišla tudi obnova mostu.

Država zamuja že desetletje

Za naložbo sta sicer občini Pivka in Ilirska Bistrica pogodbo z Morsom podpisali že leta 2008, a je bila nato zaradi pomanjkanja denarja izvedena samo na odseku ceste v ilirskobistriški občini. Gre torej za pokrivanje starega dolga Morsa do občine na podlagi pogodbe, hkrati pa tudi za pokrivanje večjega dela obveznosti do občine za nazaj na osnovi dogovora, po katerem je pivška občina letno upravičena do 100.000 evrov rente oziroma sofinanciranja lokalne infrastrukture.

Na Morsu so se pohvalili, da so bili pri dogovarjanju glede medsebojnega sodelovanja pri vlaganju uspešni tudi z Občino Ilirska Bistrica, kjer bodo sofinancirali obnovo vodovoda Knežak-Bač, dokončne zneske pa še usklajujejo.

Odbor za obrambo: stare dolgove je treba plačati

Nasprotno pa je, kot je znano, od tovrstnega dogovora o usklajevanju medsebojnih interesov odstopila z vojaško dejavnostjo najbolj obremenjena Občina Postojna, saj meni, da z razveljavitvijo državnega prostorskega načrta za vadišče to ni več legitimno. Na Morsu so zato dejali, da nimajo več pravne podlage za izplačilo preostalega sofinancerskega deleža za nov gasilsko-reševalni center, kljub temu da vaje potekajo še naprej, hkrati pa so se na neveljavni dogovor sklicevali, ko je šlo za urnik vaj.

Odbor državnega zbora za obrambo je na nedavni seji, namenjeni problematiki Počka, s sklepom pozval Mors, da poravna vse v preteklosti dogovorjene finančne obveznosti tudi do Občine Postojna. Na Morsu so včeraj dejali, da z Občino Postojna potekajo intenzivni pogovori.


Najbolj brano