Plazeča nevarnost

Življenje v vaseh Lokavec, Šmihel in Gradišče nad Prvačino se že skoraj dvajset let odvija v prisotnosti neslišne plazeče nevarnosti plazov, ki odnašajo zemljo, uničujejo stanovanjske hiše in infrastrukturo ter z aktivnejšimi premiki ob vsakem dolgotrajnejšem in močnejšem deževju spomnijo domačine, občine, stroko in državo, da ne smejo popolnoma pozabiti nanje. Če kaj, so se doslej že naučili, da je treba na vseh treh lokacijah ves čas izvajati sanacijska dela in vzdrževati že izvedene ukrepe za odvodnjavanje in stabilizacijo terena, saj je vsako odlašanje zahtevalo dodatne ukrepe in še več denarja. Jasno je, da vsak poseg terja denar, tega pa za odpravo posledic plazov v zadnjih dveh desetletjih ni bilo nikdar dovolj, saj so se vmes po Sloveniji pojavile še poplave, žled in druge naravne ujme.

Vlada je jeseni 2012 s spremembo zakona rok za sanacijo velikih plazov, kamor sodijo omenjeni trije plazovi v Vipavski dolini, podaljšala do leta 2020 in ocenila, da bi zanjo potrebovali še 37 milijonov evrov, samo za plaz Slano blato 12,5 milijona evrov. Ob teh številkah je jasno, da hitrost sanacije ne sledi življenju plazov. Izkušnje so pokazale, da se je na nujnost sanacije pozabilo, ko je minila neposredna nevarnost, zato se s plazovi kar nekaj let niso ukvarjali sistematično. Ob urejanju dokumentacije, argumentih in protiargumentih o možnosti sanacije in gradnje novih stavb na plazovitem območju ter prelaganju bremena ukrepov med občinami in državo se je tako bolj kot ne gasilo le akutne težave. A naravni procesi ubirajo svoje poti, in če sanacija ne bo zaključena, se zgodba lahko ponovi.

Če kaj, so se doslej že morali naučiti, da je treba na vseh treh lokacijah ves čas izvajati sanacijska dela.

Tu je iskati tudi odgovore na občasne pripombe, da nima smisla vlagati toliko denarja v gmoto zemlje, kamnite zložbe, betonske vodnjake ter korita. Kot je že pred leti opozarjal strokovnjak za plazove Bojan Majes, je neodgovorno pričakovati, da bomo s svojimi znanji in ukrepi obvladali naravo in naravne procese, katerih del so tudi plazovi, enako neodgovorno pa bi bilo dogajanje zgolj opazovati in opisovati, ogrožene ljudi in kraje pa puščati v negotovosti na kratek ali dolgi rok.

Leto 2020 je pred vrati, sanacija plazov pa še daleč od zaključka.


Preberite še


Najbolj brano