Povprečno smo bolj zadovoljni, prednost županov s kilometrino

Zadovoljstvo Primorcev z župani je v povprečju letos nekaj višje od lanskega, kar gre precej gotovo pripisati številnim menjavam na mestih županov na zadnjih volitvah. Ne pomeni pa menjava župana nujno večjega zadovoljstva, kar se potrjuje v koprskem primeru, kjer je zadovoljstvo anketirancev precej upadlo. V Novi Gorici je slika drugačna: zadovoljstvo med občani je občutno višje.

PRIMORSKA > Agencija Ninamedia je avgusta 2018 prvič izvedla spletno raziskavo med vsemi slovenskimi občinami na temo zadovoljstva z delom župana in občinskega sveta, s katero so preverili odnos javnosti do aktualne občinske problematike, zadovoljstvo z delom župana, ocenili so pomembnost ključnih projektov, zadovoljstvo s storitvami občine in s kakovostjo oskrbe občanov, z delom občinske uprave in podobno. Raziskava je bila opravljena na vzorcu nekaj več kot 1600 vprašanih, število respondentov pa je od občine do občine različno. Zaradi zanesljivosti ocene smo v priloženo tabelo uvrstili le tiste občine, v katerih je bilo število vprašanih dovolj veliko za verodostojno oceno.

Spremljanje tokratnih podatkov je posebej zanimivo, ker so bile med prvo in drugo meritvijo lokalne volitve in je kar nekaj občin dobilo nove župane. Na Primorskem so bile menjave na vrsti v kar polovici občin, v dvanajstih od 24, kolikor jih je na Primorskem.

Nova Gorica gor, Koper dol

Med občinami z novimi župani sta tudi obe mestni, Koper in Nova Gorica. V obeh sta prejšnja župana županovala dolgo. Boris Popovič je koprsko občino vodil štiri, Matej Arčon pa novogoriško dva mandata. Nekdanji koprski župan je bil v lanskem merjenju med bolje ocenjenimi primorskimi župani, njegov novogoriški kolega se je gibal v zgornji polovici sredine. Slika je danes obrnjena, koprski anketiranci kažejo opazno stopnjo nezadovoljstva z delom aktualnega župana, medtem ko je v Novi Gorici zadovoljstvo precej večje od lanskega. Koper je tudi edina primorska občina, ki je na volitvah dobila novega župana, a se je ocena zadovoljstva obrnila navzdol. Še posebej je ta podatek zanimiv, če si v spomin prikličemo čustveni naboj, s katerim je bila v Kopru pospremljena menjava oblasti. Pričakovati bi bilo, da bo val navdušenja nad novo oblastjo daljšega veka, vendar se je izkazalo, da ni tako. Rezultat zato prestavlja resen izziv za Aleša Bržana in ekipo okrog njega, ki bo morala zavihati rokave. V Novi Gorici je zaznati, da javnost podpira energijo, ki jo je z zmago na volitvah v občino vnesel Klemen Miklavič, že pri drugem merjenju letos pa bo treba biti pozoren tudi na rezultate minulega dela. Nerealno bi bilo namreč pričakovati, da bodo občani imeli oblikovano verodostojno mnenje o delu, ki je bilo opravljeno v zgolj slabega pol leta županovanja.

Na vrhu župani s kilometrino

Na vrhu najvišje ocenjenih so tako lani kot letos župani v občinah Postojna, Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Brda ..., občinah torej, ki imajo istega župana že vsaj en mandat. Rekorder po dolžini županovanja je briški župan Franc Mužič, ki občino vodi že od ustanovitve. Na zadnjih volitvah se je poslovil še en “večni” župan, Vipavec Ivan Princes, ki pa je v merjenju dobil precej nižjo oceno od naslednika Gorana Kodelje.

Novi podatki o zadovoljstvu občanov bodo na voljo jeseni, ko bo na oceno vplivalo že tudi tisto, kar bodo zdaj še razmeroma novi župani naredili.


Najbolj brano