Komunala klecnila pod stroški

Svet občine se ob obravnavi lanske 288 tisoč evrov visoke izgube Komunale ni spraševal, kako bo ta vplivala na osnovne storitve, še manj, kako na zaposlene in podizvajalce. Potem ko je v minulih letih nanjo preložil niz dejavnosti, s katerimi občina ni vedela kam, je uprizoril razpravo o katastrofalnih razmerah in krivdi vodstva, levji delež sokrivde sveta in občine pa je obšel.

Podobno kot večina dejavnosti je tudi gradbena enota Komunale lani končala v rdečih številkah. Foto: Saša Dragoš
Podobno kot večina dejavnosti je tudi gradbena enota Komunale lani končala v rdečih številkah. Foto: Saša Dragoš

IDRIJA > “Ne obvladujete stroškov!” je po obsežni analizi poslovanja in razlogov za lansko, 288.000 evrov visoko izgubo Komunale njenemu direktorju Benu Fekonji povedal svetnik Franc Medic (NSi). Poklicni stroškovni analitik žal ni sedel v svetu občine, ko je ta na predlog župana Bojana Severja, po preoblikovanju Komunale v javno podjetje pred štirimi leti, nanjo prenesla niz dejavnosti, s katero ta nima ničesar opraviti. Stroški so ušli izpod nadzora. Poslovanje bo preveril revizor. Svetniki so kot možnost reševanja problema zavrnili predlagano povišanje cen komunalnih storitev. Lani pa so jih brez zadreg znižali.

Več odpadkov, manj prodane vode

Prenos vseh, tudi prostovoljnih del pri vzdrževanju skupnih površin KS na Komunalo, je pred slabim desetletjem hitro dal vedeti, da gre za nekritično početje občine. Medtem ko so KS postajale senca nekdanje urejenosti, je Komunala z deli pridobila predvsem višje stroške in vse slabši sloves zaradi zaostajajočega vzdrževanja. Ko to ni bilo dovolj, je občina nanjo, vsakič ob soglasju svetnikov, prenesla še energetiko, vzdrževanje športnih in kulturnih objektov in celo stanovanj. Ob slednjih, ki krepko presegajo pol stoletno povprečno starost, so v Idriji propadla vsa dotlej organizirana podjetja. Zaradi njih in celovitosti ponudbe si je Komunala sama organizirala dimnikarsko podjetje. Športni, zlasti pa kulturni objekti, ob odsotnosti načrtnega vzdrževanja, v Idriji niti ne zaslužijo svojega imena.

288.000

evrov znaša izguba Komunale Idrija

Da se je vse skupaj do konca zapletlo, so v Idrijo privlekli še peti trgovski center, okrepili potrošništvo in količino odpadkov. Lani jih je bilo več kot leto prej, ločevanje slabše, zato več odvozov in 27.000 evrov izgube. Minus je še večji pri prodaji in čiščenju vode. Zaradi odprave večjega puščanja vode v Kolektorju in mokrega poletja, je prodaja vode krepko upadla in povišala izgubo. V rdečih številkah ali na meji so vse omenjene prilepljene dejavnosti, ki so poganjale stroške navzgor.

Občina pa na kredit

Za nameček je javna Komunala vsa leta, tudi z več kot milijonom evrov, kreditirala občino. Svet pa ji je pozimi onemogočil nakup strojev in sredstev za osnovno dejavnost in zaokrožil nesmiselnost popolnega javnega lastništva Komunale.

Razmere so nekoliko podobne tistim iz petdesetih let, ko je Komunala prvič prerasla v podjetje iz zavoda in razvila kar 12 obrti. Medtem ko morajo sedaj občani za priklop plinovoda, ki ga je po ulicah zgradila Komunala, obrtnike iskati po vsej Sloveniji, so bile omenjene obrti tedaj v veliko pomoč občanom. A takratni župan Lado Božič je udaril po mizi in dosegel njihovo izločitev v novo podjetje Simplex.

Svetnica Milovana Lukan (LMŠ) je priporočila skrbno revizijo poslovanja, znižanje stroškov in se mimogrede vprašala, zakaj ne bi Komunala upravljala športnih in kulturnih objektov? To je namreč prva nesmiselna dejavnost, ki se ji je Komunala že odrekla.

Svetniki, ki so sobotrovali stroškovnemu kolapsu Komunale, sokrivde niso omenili niti z besedo. Zato so njihova priporočila in zahtevana odgovornost za direktorja Fekonjo zvodeneli. Šele minuli teden, po štiriletni odsotnosti torej, so svetniki Komunali vrnili nadzorni svet, skupščino in svet obeh občin ustanoviteljic.

Izjemi sta oba podžupana, ki sta levitvi Komunale v občinsko slabo banko, nasprotovala tudi kot svetnika. “Komunala mora takoj odpovedati pogodbo osebi za stike z javnostjo. Dolgoročno pa znižati stroške uprave za deset odstotkov, ob reorganizaciji in prenosu dejavnosti na druge pravne osebe. Energetiko naj izloči iz javnega podjetja in se v roku enega leta očisti balasta,” je, ob vrsti drugih ukrepov, predlagal podžupan Branko Lapajne. Ker po njegovem luknja v podjetju presega milijon evrov (ob izgubi še limit in terjatve) in bo to moral pokriti proračun, je bil eden od dveh svetnikov, ki je podprl podražitev komunalnih storitev. “Stroške bodo v vsakem primeru nosili občani: ali s podražitvijo cen ali s pokrivanjem izgube iz proračuna. Ukrepali pa bomo šele po temeljiti reviziji Komunale,” je sklenil župan Tomaž Vencelj.


Komentar novinarja

Saša Dragoš

Občinski odpad in muhe

Z dobrimi komunalnimi podjetji srca občin utripajo radoživo. Z zdravo in očiščeno vodo, odstranjeno nesnago, urejenimi parki ... In še marsičim pod okriljem gospodarskih javnih služb. Ki so obvezne, da se srca ne bi zadušila ali vsaj zbolela. Komunalna podjetja lahko opravljajo tudi druge dejavnosti. Večina, naj bodo v zasebni, mešani ali lasti občin, jih opravlja. Čeprav se občine ne zdijo poklicane gospodarstvenice, javne komunale z rezultati ne zaostajajo za preostalimi. Idrija ima ...

Preberi več

Najbolj brano