Bosta na Soviču razgledni ploščadi?

Primestni hrib Sovič, katerega podobo sta močno spremenila žled in kasnejša sečnja, namerava občina, če bo uspešna na razpisu, urediti. Za obiskovalce, med katerimi je kot rekreacijska točka tik nad mestom vse bolj priljubljen in obiskan, bo s tem tudi varnejši. Varuhi kulturne dediščine pa opozarjajo tudi na nevarnost uničevanja ruševin gradu in obzidja.

Sovič je priljubljen primestni gozd, zaščiten pa je tudi kot kulturna 
dediščina. Foto: Veronika Rupnik Ženko
Sovič je priljubljen primestni gozd, zaščiten pa je tudi kot kulturna dediščina. Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > Postojnski župan Igor Marentič napoveduje skorajšnjo ureditev Soviča, ki predvsem po nedavni sečnji kaže bolj žalostno podobo, zaradi strmin, ki se krušijo, in zdrsljivega terena pa je tudi nevaren.

Občina se je namreč prijavila na razpis lokalne akcijske skupine, Marentič pa pričakuje, da bo pri tem tudi uspešna. Glede na to, da je Sovič zaščiten kot arheološko najdišče, pa so na občini pridobili tudi smernice zavoda za varstvo kulturne dediščine.

“Postavimo lahko dve razgledni ploščadi, eno na zahodni, drugo na vzhodni strani pri zastavi, klopi in smetnjake, uredimo poti v obstoječih gabaritih ter stopnišče, kjer se teren kruši,” pravi župan. Glede ruševin gradu pa je zavod občini priporočil, naj dostop zapre ali omeji.

V zvezi s sečnjo, po kateri je Sovič precej gol - tak je bil tudi v preteklosti pred pogozditvijo - je župan pojasnil, da so jo izvedli v skladu s smernicami zavoda za gozdove. Vejevje pa nameravajo zmleti v sekance, ki bi jih uporabili za ureditev poti. Občinski svetnik Andrej Smerdu je predlagal tudi ustrezno predstavitev dediščine Soviča.


Najbolj brano