Med legitimnostjo in opravičilom

Srečanje predstavnikov ilirskobistriške občine, krajevnih skupnosti in civilne iniciative z vrhom notranjega ministrstva in policije na temo migrantske problematike, ki je bilo tri dni pred napovedanim protestom za varovano mejo in proti sprejemno-registracijskemu centru za migrante namenjeno pomiritvi strasti, je namen doseglo le delno. Nenazadnje je tudi policija sama priznala, da ob kadrovski stiski lahko naredi, kolikor pač naredi.

Je pa srečanje dalo vedeti, da so v Ilirski Bistrici, ki se že dolgo počuti pozabljeno, uspeli pritegniti pozornost države. Kar ob dejstvu, da migranti niso niti edini niti ne glavni problem občine, ni zanemarljivo.

Je pa srečanje dalo vedeti, da so v Ilirski Bistrici, ki se že dolgo počuti pozabljeno, uspeli pritegniti pozornost države.

Ob tem je bilo pomenljivo tudi ravnanje župana, ki se mu je, glede na prisotnost več predstavnikov medijev, zdelo primerno prav posebej izpostaviti, da prizadevanja občine in civilne iniciative niso usmerjena v rasno ali versko nestrpnost. To bi se dalo med vrsticami razumeti kot kritiko na račun medijev, ki da si namenoma zatiskajo oči in so bolj na strani migrantov kot domačinov, in posredno tudi kot kritiko odgovornih v državi, ki, tudi zaradi vpliva medijev, na opozorila domačinov ne odgovorijo tako, kot naj bi, pač pa se vedno znova sklicujejo na kadrovsko podhranjenost policije. Razumeti pa ga je bilo mogoče tudi kot nekakšno nelagodje ali potrebo po vnaprejšnjem opravičevanju. Res je sicer, da danes različne ideološke oznake nekateri postavljajo izredno lahkotno, a vendar gre za zelo občutljivo problematiko, ki ni zgolj stvar naših pravic in interesov. Doslej je šlo krajanom, ki, kot pravijo, ne želijo izkoriščanja protesta v aktualne politične namene, na roko dejstvo, da so se okrog problematike poenotile vse stranke in liste v občinskem svetu, kar kaže na to, da z bistriškega zornega kota njeno dojemanje presega siceršnje politične delitve. A odnos občanov do protesta le ni tako enoznačen.

Žal pa nasprotna stran oziroma njen del, sodeč po nekaterih objavah na socialnih omrežjih, prek priročnega zmerjanja s fašisti in rasisti ne zmore.

Jasno je, da globalne problematike tragičnih razsežnosti pač ni mogoče reševati predvsem z vidika zakona o nadzoru državne meje. A niti s facebook samarijanstvom in kvazi solidarnostjo ne.


Preberite še


Najbolj brano