S skupnimi močmi za invalide

Ko je februarja VDC Nova Gorica prekinil pogodbo o sodelovanju z zaposlitvenim centrom na Vogrskem, je ta izgubil približno 70 odstotkov prometa in s tem je bil ogrožen njegov obstoj ter delovna mesta invalidov, ki niso zaposljivi. V Štefanovem centru so zavihali rokave in s podporo lokalne skupnosti iščejo nove poslovne priložnosti.

Na novinarski konferenci so predstavili pomen zaposlitvenega  centra  in prizadevanja za ohranjanje 
dragocenih   delovnih  mest. Foto: Alenka Ožbot
Na novinarski konferenci so predstavili pomen zaposlitvenega centra in prizadevanja za ohranjanje dragocenih delovnih mest. Foto: Alenka Ožbot

VOGRSKO > “V času pred zaposlitvijo sem bil doma in sem sam preživljal svoje stiske in krize. Ko je bila moja družina na delu, sem bil sam doma in zdaj, ko hodim delat, mi je veliko bolje. Delo v Štefanovem centru je zame edina socializacija skozi dneve in mi veliko pomeni,” bistvo Štefanovega centra, ki nudi zaposlitev posebni kategoriji invalidov na zaščitenih delovnih mestih preprosto predstavi eden od sedmih zaposlenih Matej Peruničič.

Delovna mesta za najbolj ranljive

Center zaposluje ljudi, ki niso zaposljivi ne v invalidskih podjetjih in ne na običajnih delovnih mestih, saj se njihova delovna zmogljivost giblje med 30 in 70 odstotki. Glavna dejavnost zaposlitvenega centra na Vogrskem, ki je začel delovati julija 2017 in je edini na severnem Primorskem, je pranje in likanje oziroma dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Matej Peruničič

zaposlen v Štefanovem centru

“V času pred zaposlitvijo sem bil doma in sem sam preživljal svoje stiske in krize. Delo v Štefanovem centru je zame edina socializacija skozi dneve in mi veliko pomeni.”

Lani so v sodelovanju z Občino Renče-Vogrsko uvedli še zeleni program in v občini zasadili nekaj trajnic, ki jih zdaj vzdržujejo. V sodelovanju s KS Vogrsko pa so opravili manjša vzdrževalna dela na stavbah. “Med dejavnostmi, ki jih želimo še izvajati, je čiščenje bivalnih objektov, lahko se usmerimo tudi v kmetijstvo, denimo, gojenje raznih rastlin, grmovnic. Registrirani smo še za hotelirstvo, gostinske obrate ... Trenutno iščemo možnost sodelovanja z gospodarstvom za kakšna kooperantska dela, sestavljanje polizdelkov, končnih izdelkov in podobno,” možne načine za ohranjanje delovnih mest za invalide našteva direktorica zaposlitvenega centra Vida Marušič.

Podpora lokalne skupnosti in medijev

Pri iskanju novih poslov računajo na pomoč lokalnih skupnosti in širše javnosti. Zato so včeraj sklicali novinarsko konferenco, na kateri so predstavil delovanje Štefanovega centra in njegove načrte.

Župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon jim je že zagotovil vso podporo, tudi župana občin Miren-Kostenjevica in Ajdovščina Mauricij Humar in Tadej Beočanin sta obljubila, da bosta pomagala. O tem, zakaj so izgubili posel z Varstveno delovnim centrom Nova Gorica, o čemer smo v Primorskih novicah pred časom obširno poročali, niso razpravljali.

Predstavitev je bila usmerjena v prihodnost oziroma v ohranjanje dragocenih delovnih mest, celo novih zaposlitev. “Moram se pohvaliti, da smo v aprilu sklenili pogodbo z lokalno igralnico Paquito. Bila sem zelo zadovoljna, saj so s tem, da so se odločili za našo storitev, pokazali izredno socialno težnjo. Da v prihodnje ne bi prišlo do likvidnostnih težav in da ne bi bili primorani odpuščati ljudi, apeliram predstavnike občin in medije, da skupaj dobimo nek uvid, možnost, kje bi se dalo za nas še najti rešitve, s kom bi lahko še sodelovali,” poudarja Marušičeva.


Najbolj brano