Preglavice s Počkom in cestami

Postojnski župan Igor Marentič pravi, da je kompromisni dogovor z ministrstvom za obrambo o uporabi Počka pripravljen skleniti le za čas, do katerega ima Slovenija dogovore z zavezniškimi državami. Glede umestitve trase avtoceste proti Jelšanam pa po zadnjih nasprotovanjih meni, da kompromis znotraj občine ni mogoč.

Župan Igor Marentič in podžupan Andrej Poljšak sta včeraj 
spregovorila tudi o reševanju prometa  v občini. Foto: Veronika Rupnik Ženko
Župan Igor Marentič in podžupan Andrej Poljšak sta včeraj spregovorila tudi o reševanju prometa v občini. Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > “Če ima ministrstvo za obrambo res podpisane pogodbe z zaveznicami Nata, jih v naslednjem letu pri tem ne bomo ovirali, vendar le do takrat, ko pogodbe veljajo. Podpisujejo pa se baje na letni ravni. Zatem bomo zahtevali, da se umaknejo, morda Slovenska vojska ne, pač pa zavezniške sile, čeprav na Morsu na to ne pristajajo,” je na včerajšnji tiskovni konferenci povedal postojnski župan Igor Marentič. S pogajalsko skupino Morsa se bo ponovno srečal prihodnji četrtek. Glede zakona o zaščiti vodnega vira Malni upa, da bo na dnevnem redu občinskega sveta maja. Še vedno pa računa, da bo besedo držalo okoljsko ministrstvo in končno pripravilo uredbo o vodovarstvenem območju Malnov. Potem bo glede (ne)dopustnosti vojaške dejavnosti v zaledju jasno veliko več.

Glede avtoceste proti Jelšanam še vedno zagovarja po njegovem najmanj sporno traso, ki bi se od primorske avtoceste odcepila med Hruševjem in Hudičevcem, čeprav odgovora države, ki se zavzema za odcep pri Postojni, še nima.

Ureditev pešpoti in Soviča

Med letošnjimi projekti občine, ki se že ali se bodo začeli izvajati, so gradnja prizidka Osnovne šole Antona Globočnika, nadzidka podružnične šole Hruševje, mrliške vežice v Orehku, obnova zunanjosti nekdanjega frizerskega salona Ozbič, ureditev pešpoti ob reki Pivki, vzpostavitev sistema izposoje koles, etažiranje in ureditev zunanjosti Kutinove hiše. Občina računa tudi na odobritev projekta ureditve Soviča ter okolice gradu Haasberg. V drugi polovici leta bodo začeli tudi z zbiranjem predlogov občanov za participativni proračun, ki se bo začel izvajati leta 2020.

O možnosti kompromisne rešitve v občini pa meni, da ni mogoča. Podžupan Andrej Poljšak dodaja, da je prednostno treba najti rešitev za omejitev tranzitnega tovornega prometa na cesti med mejnim prehodom Jelšane in Postojno oziroma Starodom in Kozino, ki bi se ga speljalo na avtocesto preko Zagreba.

Ceste med Logom in Kremenco še ne bo

Sicer ima občina težave še z nekaj naložbami v ceste. Še najmanj zapletov je pri načrtovanem krožišču pri Livu med Titovo in Reško cesto, za katero naj bi direkcija za infrastrukturo letos izbrala izvajalca. Načrtovane povezovalne ceste med krožiščem pri pokopališču in Kremenco pa v kratkem ni pričakovati, saj lastniki zemljišč postavljajo nemogoče pogoje oziroma nočejo prodati svojega deleža ali pa so ti obremenjeni s hipotekami.

Občina je prejela tudi zahtevo civilne iniciative s Kosovelove ulice za ureditev bližnjice do Postojnske jame, ki sicer grozi z zaporo prometa in odškodninskimi zahtevki. Župan odgovarja, da ta povezava ni realna, saj gre za poplavno območje in da je v občini še kar nekaj prebivalcev, na primer v Rakitniku, Matenji vasi in Prestranku, ki so še bolj obremenjeni s prometom.

Zaradi turističnega prometa skozi njihovo vas so nejevoljni tudi v Bukovju, kjer so zavrnili predlog za ureditev parkirišča. Družba Postojnska jama je zato že predlagala spremembo namembnosti zdaj kmetijskih površin v Predjami v dolini pod cerkvico, kjer je inšpekcija prepovedala parkiranje in zahtevala vrnitev v prvotno stanje, da bi v izogib popolnemu kaosu turisti tudi letos lahko parkirali tam. Drugih možnosti po županovih besedah namreč ni.


Najbolj brano