Tihe, a srčne čezmejne želje

Slovensko stalno gledališče Trst ima abonmajsko sezono tudi v Gorici, kjer predstavlja specifično kombinacijo hišnih uprizoritev in gostujočih predstav. Letos je goriško sezono odprl dogodek v največjem mestnem gledališču s celovečernim koncertom vokalnega orkestra Perpetuum jazzile, zaključilo pa jo je gostovanje Slovenskega mladinskega gledališča s predstavo Hitchcock.

Goriški abonma SSG gostita tamkajšnji  Kulturni dom in Kulturni 
center Lojze Bratuž, a kakor poudarja Igor Komel, bi si želeli, da bi 
vsaj ena predstava v slovenščini (z nadnapisi v italijanščini) 
zaživela tudi na velikem odru gledališča Verdi.
Goriški abonma SSG gostita tamkajšnji Kulturni dom in Kulturni center Lojze Bratuž, a kakor poudarja Igor Komel, bi si želeli, da bi vsaj ena predstava v slovenščini (z nadnapisi v italijanščini) zaživela tudi na velikem odru gledališča Verdi.  

Goriški abonenti so si ogledali tudi uprizoritve SSG Videz vara, Kralj na Betajnovi, Zadnjih pet let, Juda, pa še koncert Tria Vivere in božični koncert, v dvoranah Kulturnega doma in Kulturnega centra Lojze Bratuž. Omenjeni gledališči sta tudi glavna partnerja SSG pri sestavljanju abonmajske sezone, zato smo ob koncu sezone vprašali predsednika Kulturnega doma Igorja Komela in predsednico KC Lojze Bratuž Franko Žgavec za mnenje o letošnjem odzivu občinstva.

Kako ocenjujete sodelovanje med Slovenskim stalnim gledališčem iz Trsta in Kulturnim domom v Gorici pri oblikovanju programa za goriško občinstvo?

Igor Komel (IK): “V glavnem je umetniški vodja SSG tisti, ki izoblikuje sezono, tako na Tržaškem kot na Goriškem. V določenih trenutkih tudi Kulturni dom izpostavi svoje sugestije, ki so včasih upoštevane. Letošnji sugestiji Kulturnega doma sta sloneli na predpostavki, da je treba utrjevati prepoznavnost slovenskega gledališča v Gorici. Zato smo bili med pobudniki, da se na podlagi izkušenj iz prvih let tega stoletja ponovno predstavimo v mestnem teatru Verdi in da tiskovno konferenco priredimo v Beli dvorani palače goriške občine. Naša težnja je, da se z goriško občinsko upravo vzpostavijo novi, sodobni odnosi in sodelovanje, da bo slovenska gledališka dejavnost in množična aktivnost slovenskih ustanov razpoznaven subjekt kulturne stvarnosti goriškega mesta.”

Dijaški abonma - z željo po klasičnosti

V Gorici ima Slovensko stalno gledališče tudi dijaški abonma, ki je obsegal tri predstave (vse uprizoritve SSG). Dijaki tehniških smeri so si ogledali predstave Videz vara Thomasa Bernharda, Kralj na Betajnovi Ivana Cankarja in muzikal Zadnjih pet let, ki jim je bila še najbolj všeč. Profesorica Marija Kostnapfel je ob koncu letošnje sezone povedala, da so dijaki izrazili bolj kritična mnenja v odnosu do srhljivega, mračnega in radikalnega branja Cankarjeve drame. Povedala je tudi: “Menim, da je gledališka vzgoja zelo pomembna za mlade, saj gre za višjo stopnjo izobraževanja, ki vključuje vzgojo kultiviranega, kritičnega in razgledanega gledalca. Dijaki splošno ne marajo pretiranega eksperimentiranja, ki je včasih sam sebi namen, želijo si več klasičnih predstav.”

Franka Žgavec (FŽ): “Osebno menim, da bi moralo SSG oblikovanje goriške sezone pripraviti v tesnejšem sodelovanju z obema Kulturnima domovoma v Gorici. Kot organizatorji dogodkov poznamo goriško publiko, zato je tudi naša primarna skrb, da izpolnimo pričakovanja naših obiskovalcev.”

Katere so predstave, ki so v letošnji sezoni doživele najboljši odziv?

IK: “Prav gotovo je kot poseben dogodek izstopal koncert uglednega slovenskega vokalnega orkestra Perpetuum jazzile v mestnem teatru Verdi. Poleg tega pa bi izpostavil premiero predstave Videz vara v Gorici, v kateri sta blestela gledališka igralca Ivo Ban in 'naš' Vladimir Jurc. Mislim, da sta ta dva dogodka doživela najboljši odziv … in tudi mene sta najbolj navdušila.”

: “Najbolj odmeven je bil koncert Perpetuum jazzile v gledališču Verdi, če pa upoštevam predstave v produkciji SSG-ja, je v Kulturnem centru Lojze Bratuž izstopal muzikal Zadnjih pet let.”

Kako si predstavljate nadgradnjo oziroma evolucijo tega sodelovanja v novi sezoni?

“Prepričan sem, da je nujno potrebno sezono SSG v Gorici prevetriti, a to je vprašanje, s katerim se mora v prvi vrsti soočiti Upravni odbor SSG. Evolucijo gledališke dejavnosti na Goriškem pa vidim le ob upoštevanju goriške geografske in kulturne specifike v povezavi z Novo Gorico. Za goriški, slovenski zamejski prostor je ravno to sodelovanje bistvenega pomena za naš vsestranski kulturni razvoj. In to je še pomembnejše ravno v tem trenutku, ko se Nova Gorica in Gorica skupaj zavzemata, da bi Nova Gorica postala evropska prestolnica kulture leta 2025. Tudi gledališka dejavnost mora usmeriti lastne napore v dosego tega cilja oziroma v dobrobit našega celotnega območja ob reki Soči. Želim si tudi, da bi goriška občina neposredno vključila v redni italijanski gledališki abonma mestnega teatra Verdi v Gorici eno slovensko predstavo SSG-ja, (seveda z nadnapisi v italijanskem jeziku). Tudi to bi lahko bil izraz novih časov sobivanja različnosti v našem prostoru ter medsebojnega kulturnega spoznavanja. V zaključku pa mi dovolite, da ponovno izpostavim dolgoletno osebno tiho, čezmejno željo: naj si v naslednji sezoni goriški abonenti SSG ogledajo vsaj eno predstavo v Novi Gorici, abonenti novogoriškega Slovenskega narodnega gledališča pa eno predstavo v Gorici. Morda bi bil tudi to naš skromen prispevek k preseganju še obstoječih meja.”

: “S skupnim sodelovanjem in z izmenjavo mnenj lahko pripravimo res lepo abonmajsko sezono. Naš skupni namen je poživiti zanimanje za gledališče, dobiti nove abonente in predvsem, s primernimi predstavami, privabiti in navdušiti mlajše generacije.”


Najbolj brano