Bodo morali vračati bolniška nadomestila?

Čezmejni delavci v Italiji, ki so bili v prejšnjih letih na bolniškem dopustu in bolniškega lista niso pravočasno poslali zavodu INPS, so na trnih. Vse kaže, da bodo morali vrniti prejeta bolniška nadomestila.

Patronat INCA  se je preselil v druge prostore - po novem so doma 
na Vojkovem nabrežju. Foto: Sonja Ribolica
Patronat INCA se je preselil v druge prostore - po novem so doma na Vojkovem nabrežju. Foto: Sonja Ribolica

KOPER > Italijanski zavod INPS, ki izplačuje tudi bolniška nadomestila, je nedavno spravil v zadrego marsikaterega slovenskega delavca, ki dela v Italiji. Po preverjanju je namreč zavod tem delavcem, ki so bili v zadnjih nekaj letih na bolniškem dopustu, poslal obvestilo, da morajo vrniti bolniško nadomestilo, ker niso pravočasno poslali bolniškega lista oziroma posebnega obrazca, iz katerega je razviden začetek in konec bolniške odsotnosti.

Bolniški list v dveh dneh poslati zavodu

Po italijanskih predpisih mora delavec, ki je na bolniškem dopustu, bolniški list poslati zavodu najkasneje v dveh dneh po izdaji tega potrdila.

Diana Peloza

svetovalka v Patronatu INCA

“Primerov, da čezmejni delavci niso pravočasno obveščali zavoda o bolniški odsotnosti oziroma mu pošiljati potrdil, ni malo. Eden izmed delavcev je denimo v enem letu desetkratna bolniško odsoten. Resda praviloma po kak dan ali dva, vendar se vseeno nabere.”

Pri nas je drugače, delavec mora bolniški list delodajalcu dostaviti do konca obračunskega obdobja. “Verjamem, da je marsikaterega delavca obvestilo zavoda INPS presenetilo, toda čezmejni delavci morajo spoštovati italijanske predpise. To, da je pri nas drugačna ureditev, ne bo zaleglo kot argument,” pravi Diana Peloza, svetovalka patronata INCA.

Če zavod ne bodo priznal bolniške odsotnosti, bodo čezmejni delavci morali nadomestila vrniti. V nekaterih primerih ne gre za malo denarja. “Primerov, da čezmejni delavci niso pravočasno obveščali zavoda o bolniški odsotnosti oziroma mu pošiljati potrdil, ni malo. Eden izmed delavcev je bil denimo v enem letu desetkrat bolniško odsoten. Resda praviloma po kak dan ali dva, vendar se vseeno nabere. Če bo ta denar moral vrniti zavodu INPS, bo to kar precejšen udarec po njegovem žepu,” še pravi Diana Peloza.

Patronat odslej v novih prostorih

Sicer pa se je patronat INCA po 15 letih delovanja preselil v druge prostore. Odslej so doma v prostorih v poslovnem centru Krpan na Vojkovem nabrežju. Urnik in telefonska številka sta nespremenjena.


Najbolj brano