Krčenje skrbi manjšino

Načrti italijanske vladajoče koalicije, da z ustavnim zakonom precej zmanjša število parlamentarcev, skrbijo v Italiji živeče Slovence. Hkrati pa je to tudi priložnost, da si slovenska narodna manjšina na ustavni ravni zagotovi zastopstvo v parlamentu in samostojno izbira svojega političnega predstavnika. Slovenija ta njena prizadevanje podpira.

 Foto: STA
Foto: STA

LJUBLJANA > Trenutno je v italijanskem parlamentu v obravnavi predlog ustavnega zakona, s katerim želi vladna koalicija število poslancev v poslanski zbornici zmanjšati s 630 na 400, število senatorjev v senatu pa s 315 na 200. Na ravni pokrajin bi to pomenilo, da bi Furlanija Julijska krajina v nacionalni parlament namesto sedanjih 13 volila le še osem poslancev, pri senatorjih pa bi se število zmanjšalo s sedem na štiri. Takšen varčevalni poseg - po navedbah Gibanja 5 zvezd bi z njim prihranili sto milijonov evrov letno - bi še zmanjšal možnost za izvolitev slovenskega predstavnika v zakonodajni veji oblasti.

Radi bi samostojno izbirali svoje predstavnike

Zaščitni zakon za Slovence v 26. členu določa, da naj volilni sistem olajšuje izvolitev kandidatov slovenske manjšine. Italijanska volilna zakonodaja tega ni dosledno uveljavila, zato je bila izvolitev parlamentarcev slovenske narodnosti doslej odvisna od dobre volje političnih strank, ki so slovenske kandidate uvrščale v izvoljiva okrožja.

Tatjana Rojc

slovenska senatorka

“Podpora Slovenije v bilateralnih odnosih je zelo pomembna. Brez tega bomo težko kaj dosegli.”

Načrtovano krčenje poslanskih in senatorskih mest napoveduje, da na ugodno kandidatno mesto ne gre več računati. Znotraj manjšinskih organizacij zato že nekaj časa poteka razprava, kako v okviru ustavnih sprememb urediti zastopstvo slovenske manjšine, tako da bi ta samostojno izbirala svoje predstavnike.

Želeli bi si recipročnost, da bi Italija enako kot Slovenija avtohtoni narodni manjšini zagotovila poslansko mesto, a zahtevati tega ne morejo, pravi slovenska senatorka Tatjana Rojc. “V Italiji velja načelo en človek en glas,” pojasnjuje. Zato se mora vprašanje zastopstva Slovencev reševati znotraj obstoječih možnosti. Pogovori na ravni manjšinskih organizacij potekajo: “Veliko se pogovarjamo, ampak konkretnih odgovorov ne najdemo. Najti moramo skupni jezik, da bomo lahko tudi s podporo Republike Slovenije prišli do predloga, ki bo sprejemljiv za italijanski parlament.”

Vladajoča koalicija v Italiji bi število poslancev v Poslanski zbornici zmanjšala s 630 na 400, število senatorjev v Senatu pa s 315 na 200.

Pravna ekspertiza za zastopanost Slovencev v italijanskem parlamentu ponuja dve možnosti. Prva in težje izvedljiva je znižanje volilnega praga za izvolitev predstavnikov slovenske narodne skupnosti, druga pa je sprememba t. i. Bratinovega volilnega okrožja tako, da bi imeli Slovenci tam večjo možnost za izvolitev. Rojčeva opozarja, da mora biti takšen poseg v okrožje, ki ga sestavljajo dvojezične občine, dobro premišljen. Treba je imeti garancije, da bodo po spremembah res izvoljeni slovenski predstavniki.

Uskladitev znotraj narodne skupnosti

Dogajanje v Italiji so predstavniki italijanske narodne skupnosti včeraj predstavili parlamentarni komisiji za Slovence v zamejstvu in po svetu ter odboru za zunanjo politiko. Poleg Rojčeve so v Ljubljano prišli še Walter Bandelj, predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO), Ksenija Dobrila, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Igor Gabrovec, deželni svetnik FJK in deželni tajnik SSK. Vsi delijo zaskrbljenost, da po uveljavitvi ustavnih sprememb Slovenci ne bi mogli več izvoliti svojega predstavnika v nacionalni parlament. Vsi so tudi zelo previdni, ko govorijo o spreminjanju volilnega okrožja, vztrajajo pa pri tem, da morajo Slovenci ohraniti pravico do zastopništva.

Gabrovec je predstavnikom Slovenije svetoval, naj v pogovorih z italijanskimi kolegi vedno izpostavljajo, kako je to urejeno za italijansko manjšino v Sloveniji. “To je najboljša karta, na katero Slovenija lahko igra. Pred to karto so Italijani vedno v zadregi,” je dejal.

Na vprašanje, kakšna podpora Slovenije bi najbolj koristila Slovencem v Italiji, nam je Tatjana Rojc odgovorila: “Po mojem je najbolj prav, da se o tem temeljito pogovorimo znotraj slovenske narodne skupnosti v Italiji in da o tem seznanimo slovensko vlado, ki nam vedno stoji ob strani. Podpora Slovenije v bilateralnih odnosih je zelo pomembna. Brez tega bomo težko kaj dosegli.”

Člani parlamentarnih odborov so včeraj enotno podprli prizadevanja Slovencev v Italiji za sistemsko ureditev njihovega političnega zastopstva. Slovenski vladi so priporočili, naj si za to prizadeva v stikih z visokimi italijanskimi predstavniki.


Najbolj brano