Tudi policisti si prizadevajo za ničelno toleranco do nasilja

Konec marca sta Slovenijo pretresli družinski tragediji v Radovljici in Spuhlji pri Ptuju. V Radovljici sta zaradi vbodnih ran umrla partnerja, v Spuhlji pa mož in žena. Primorski policisti si tudi zato, da bi preprečili podobne dogodke, vsako leto prizadevajo, da bi vzbudili ničelno toleranco do nasilja v družini.

Novogoriški policisti  ugotavljajo,  da  je bilo lani število prijav v 
zvezi s problematiko nasilja v družini  v upadu.
Novogoriški policisti ugotavljajo, da je bilo lani število prijav v zvezi s problematiko nasilja v družini v upadu. 

KOPER, NOVA GORICA > Na območju koprske policijske uprave so lani obravnavali 160 prekrškov zaradi nasilnega in drznega vedenja, kar je najmanj v zadnjih desetih letih. Lani so v 65 primerih izrekli ukrep prepovedi približevanja (leto poprej v 45 primerih). V 60 primerih so ukrep izrekli zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini ali drugega kaznivega dejanja z elementi nasilja. V petih primerih pa so zaradi prekrška izrekli globo v višini 625 evrov.

Več odvzemov mladoletnih oseb

“V teh primerih gre za prekrške, ki so storjeni proti zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju ali partnerju v registrirani istospolni skupnosti, bivšemu zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju ali drugim sorodnikom,” je pojasnil Damjan Sever, vodja oddelka za splošne naloge na koprski policijski upravi. Globo izdajo osebi, ki se vede na drzen, nasilen, nesramen ali žaljiv način, koga zasleduje in s takšnim vedenjem pri posamezniku povzroči občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu ali pa kdor koga udari.

Kaj določa zakonodaja?

Po zakonu o preprečevanju nasilja v družini je nasilje vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu oziroma zanemarjanje družinskega člana. Zakon določa vlogo, naloge, mrežo in sodelovanje različnih državnih organov in nevladnih organizacij pri obravnavanju nasilja v družini ter opredeljuje ukrepe za varstvo žrtve nasilja v družini, zato policisti koprske in novogoriške policijske uprave redno sodelujejo tudi s strokovnimi delavci centrov za socialno delo.

Koprski kriminalisti so lani obravnavali 157 kaznivih dejanj, storjenih zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, leta 2017 pa 137 tovrstnih kaznivih dejanj. “Porast v največji meri pripisujemo predvsem kaznivim dejanjem odvzema mladoletne osebe, saj smo jih lani zabeležili kar 35, medtem ko smo leto prej obravnavali 14 takšnih kaznivih dejanj. Izstopajo kazniva dejanja nasilja v družini ter zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja,” je dodal Sever. V letu 2018 so obravnavali 83 kaznivih dejanj nasilja v družini in 30 kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.

Zaščita žrtev je ključna

Tudi novogoriški policisti ugotavljajo, da je bilo lani število prijav v zvezi s problematiko nasilja v družini v upadu. Tako so obravnavali 108 kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru ter 71 kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. Med vsemi kaznivimi dejanji z elementi nasilja so izstopala kazniva dejanja nasilja v družini, ki so jih lani obravnavali 49 (leto prej 66) in 13 kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe. Lani so med drugim izrekli 41 ukrepov prepovedi približevanja, 18 kršiteljem pa so izrekli globo zaradi neupoštevanja prepovedi približevanja.

Kot poudarja Janko Mencinger, vodja oddelka za splošne policijske naloge sektorja uniformirane policije na novogoriški policijski upravi, so v vseh postopkih uporabili vsa pooblastila za učinkovito obravnavo kršitev, ki so potrebna za zaščito žrtev nasilja v družini. Po njegovih besedah je uspešnost reševanja tovrstne problematike mogoče zagotoviti le s celovitim in skupinskim pristopom policistov in drugih državnih (centri za socialno delo) in nevladnih organizacij. “Seveda pa je treba strmeti k ničelni toleranci do nasilja v družini vseh deležnikov,” je sklenil.


Najbolj brano