Zagovorniki odpoklica naštevali grehe Hitove uprave

Z zaslišanjem prič se je na novogoriškem oddelku delovnega sodišča nadaljevalo pravdanje, v katerem nekdanji predsednik Hitove uprave in njen član, Janez Mlakar in Tevž Korent, družbo tožita zaradi nezakonitega prenehanja pogodbe o zaposlitvi in delovnega razmerja ter izplačila plač oziroma odškodnine.

Včeraj so bili zaslišane priče, ki so se strinjale z odpoklicem 
prejšnje uprave, v nadaljevanju pravde bosta svoje povedala tudi 
Mlakar in Korent, pa še kdo. Foto: Nace Novak
Včeraj so bili zaslišane priče, ki so se strinjale z odpoklicem prejšnje uprave, v nadaljevanju pravde bosta svoje povedala tudi Mlakar in Korent, pa še kdo. Foto: Nace Novak

NOVA GORICA > Prvi je pred senat stopil Vasja Medvešček, nekdanji član nadzornega sveta in predsednik komisije za investicije in dezinvesticije v Hitu. Predsednica senata Mojca Fajdiga ga je najprej povprašala v zvezi z očitki obema nekdanjima članoma uprave o netransparentnosti pri postopku nabave avdio video sistema v igralniško-zabaviščnem centru Korona v Kranjski Gori, kar je bil del večje, okrog osem milijonov vredne prenove centra.

“Še danes ne vem, kdo se je odločil, da se ta majhen segment izloči iz celotne naložbe in se prepusti službi za videonadzor. Ugotovili smo, da je bil ta postopek voden neprofesionalno in na zelo netransparenten način,” je povedal in pristavil, da je bil na koncu izbran izvajalec, ki sploh ni sodeloval na razpisu, komisija, ki jo je vodil, pa je bila o tem obveščena, ko so bile pogodbe že podpisane in dela v zaključni fazi.

Marjan Pintar

predsednik nadzornega sveta Hita

“Poslovanje družbe je bilo vse do razrešitve daleč pod cilji, ki si jih je zastavila uprava.”

Slabo poslovanje zaradi nepoznavanja igralništva

V zvezi z očitkom o neizvrševanju oziroma kršitvi sklepov, mnenj in priporočil nadzornega sveta oziroma komisije za investicije, je Medvešček pojasnil: “Vse nabave nad vrednostjo 100.000 evrov bi morala obravnavati komisija, a je bilo kar nekaj nabav, ki jih ni obravnavala, saj ji uprava o tem ni predhodno poročala, kot bi morala.”

Med očitki, zaradi katerih sta morala Mlakar in Korent zapustiti Hit, so tudi nesposobnost pravočasne priprave ustrezne strategije družbe na področju spletnega igralništva, nesposobnost pravočasne priprave ustreznih pravil za vodenje nabavnih postopkov v družbi in nereagiranje pri vstopanju konkurence na območju igralnega salona Drive In.

“Poslovanje družbe je bilo vse do razrešitve daleč pod cilji, ki si jih je zastavila uprava,” je med zaslišanjem povedal predsednik Hitovega nadzornega sveta Marjan Pintar. Izpostavil je sporazumno prenehanje funkcije člana uprave Zvonka Šulerja, ki je bil odgovoren za področje igralništva in je imel ustrezne izkušnje. Ker ne Mlakar ne Korent nista imela teh izkušenj, je pričakoval, da že imajo koga, ki bo Šulerja nadomestil, namesto tega pa je dobil predlog za zmanjšanje števila članov uprave, ki ga je podprl tudi SDH.

Prav to, da v upravi ni bilo strokovnjaka za igralništvo, je Pintar omenil kot glavni razlog za slabo poslovanje družbe.

“Uprava ni upoštevala stroke”

“Upravi, ki je prišla na to področje brez poznavanja okolja in je izločila člana uprave z igralniškega področja, ni uspelo prepoznati nevarnosti za vzpostavitev neposredne konkurence družbi Hit,” je povedal v zvezi s problematiko v Vrtojbi. Spregovoril je tudi o spornih svetovalnih pogodbah, ki jih je sklepala uprava, njenih učinkov pa zdaj ni videti.

“Uprava ni upoštevala stroke. Z vsako stvarjo, ki so jo naredili, so udarili mimo,” je povedal Danijel Mlečnik, ki je bil po razrešitvi Mlakarja in Korenta zakoniti zastopnik družbe, danes pa je vodja razvoja v Hitu.

Simon Bratina, nekdanji član nadzornega sveta iz vrst zaposlenih, je pojasnil, da je bilo upravi ob imenovanju posebej izpostavljeno, da mora dvigniti spletno igralništvo, se s socialnimi partnerji posvetiti prenovi plačnega sistema in seveda vzdrževanju pozitivnega poslovanja, ki se je pred njenim prihodom popravilo.

“Po nastopu te uprave pa je bruto realizacija kar padala,” je povedal in dodal, da je bila prejšnja uprava bistveno bolj aktivna.

Da je bilo vodstvo neaktivno, da ni bilo na področju e-igralništva narejenega nič, in da je uprava neustrezno reagirala glede Drive In-a, je povedal tudi Alan Bofulin, predsednik sveta delavcev in član nadzornega sveta v Hitu. Pravdanje se bo z zaslišanjem novih prič nadaljevalo 8. maja.


Najbolj brano