Luška kapitanija bo šla na dražbo

Ministrstvo za javno upravo bo staro stavbo uprave za pomorstvo v koprskem mandraču - med domačini je bolj znana kot luška kapitanija - prodalo na javni dražbi ali prek javnega zbiranja ponudb.

Ministrstvo za javno upravo bo objavilo razpis za javno dražbo ali 
javno zbiranje ponudb za prodajo stare uprave za pomorstvo.  Foto: Zdravko Primožič/FPA
Ministrstvo za javno upravo bo objavilo razpis za javno dražbo ali javno zbiranje ponudb za prodajo stare uprave za pomorstvo.  Foto: Zdravko Primožič/FPA

KOPER > Prostore sicer še vedno uporablja uprava za pomorstvo, ki pa se bo v novo stavbo v koprski marini po napovedih direktorja uprave Jadrana Klinca selila postopoma oziroma, ko bodo novi prostori tudi opremljeni. Uradno odprtje načrtujejo maja.

Z dražbo vsem enake možnosti nakupa

V ministrstvu za javno upravo napovedujejo, da bodo v prihodnjih mesecih na svoji spletni strani objavili razpis za javno dražbo ali javno zbiranje ponudb za prodajo objekta, ki ga država ne bo več potrebovala za delovanje uprave. Pojasnjujejo, da še niso sprejeli odločitve o izhodiščni vrednosti objekta, zato še ne morejo napovedati, kolikšen znesek pričakujejo.

Čeprav so v preteklosti tehtali tudi možnost, da bi se z lastnikom Marine Koper in obenem izvajalcem gradnje nove uprave za pomorstvo - podjetjem Grafist -, dogovorili, da bi del stroškov gradnje pobotali s predajo objekta na Ukmarjevem trgu, pa zdaj v ministrstvu pravijo, da to ne pride v poštev.

“Ne, takšnega posla ne bomo sklenili. Po določilih zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti moramo slediti načelom gospodarnosti, odplačnosti, enake obravnave, preglednosti in javnosti, kar uresničujemo z metodo javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb,” odločitev utemeljujejo v ministrstvu.

Kdo ve, če bo stavba pritegnila kupce

Stara stavba uprave za pomorstvo se nahaja na izjemni lokaciji, tik ob morju, zato bo prav gotovo pritegnila zanimanje morebitnih kupcev. Zanimivo bo tudi videti, ali se bo koprska občina v tem primeru odločila uveljavljati predkupno pravico. Iz prostorskih podatkov občine je razbrati, da je podrobnejša namenska raba tega območja predvidena za promet in zveze. Na seznamu možnih dopolnilnih dejavnosti pa je zaslediti tudi “interno oskrbo uporabnikov”, kjer je med drugim omenjeno gostinstvo, trgovina in prenočišča v območjih marin.

Vasilij Masleša iz nepremičninske agencije Remax meni, da se bodo interesenti pojavili le, če bo možno v objektu opravljati gostinsko dejavnost. “Težko ocenim vrednost objekta. Veliko je odvisno tudi od velikosti parcele, na kateri se nahaja stavba, saj bo to vplivalo na ureditev dodatne infrastrukture. Poleg tega bo treba upoštevati, da je objekt spomeniško zaščiten, kar pomeni, da najbrž ne bo manevrskega prostora za obsežnejše spremembe zunanjosti,” ugiba Masleša.

Luška kapitanija je v registru dediščine
V registru nepremične kulturne dediščine, ki ga vodijo na ministrstvu za kulturo, je stavba luške kapitanije opredeljena kot profana stavbna dediščina.
Kot tako so jo namreč uvrstili na seznam leta 1993 s sprejetjem odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v koprski občini.
V opisu lahko zasledimo, da gre za klasicistično-baročno enonadstropno stavbo iz klesancev belega istrskega kamna, ki so jo zgradili v prvi četrtini 18. stoletja. Južno fasado krasi grb družine Grimani z letnico 1713.

Najbolj brano