Je izgube za 5,6 milijona ali 18 milijonov evrov?

Je šempetrska bolnišnica lansko leto končala s 5,6 milijona evrov izgube ali je izguba skoraj štirikrat višja? Zaradi dvoma o tem, ali letno poročilo “pije vodo”, je svet zavoda sklenil, naj ga pregleda revizor. Ker se izguba povečuje, so povečali tudi število sanacijskih ukrepov.

Ker se je pojavil dvom, koliko dejansko znaša izguba bolnišnice, je 
svet zavoda naročil, naj letno poročilo pregleda revizor. (Fotografija je simbolična, prikazuje eno izmed preteklih sej zavoda.)  Foto: STA
Ker se je pojavil dvom, koliko dejansko znaša izguba bolnišnice, je svet zavoda naročil, naj letno poročilo pregleda revizor. (Fotografija je simbolična, prikazuje eno izmed preteklih sej zavoda.)  Foto: STA

ŠEMPETER > Že če bi bila izguba 5,6 milijona evrov, bi bilo stanje zaskrbljujoče, saj so načrtovali, da bo izguba ob koncu leta 3,8 milijona evrov. A predstavnica ministrstva za zdravje v svetu zavoda Metka Cerar je menila, da je poročilo pomanjkljivo, da iz njega med drugim ni mogoče natančno razbrati, za koliko izgube pravzaprav gre. Po njenem mnenju je ta precej višja od prikazane.

Revizor bo pregledal, koliko sploh je izgube

“Na dvanajst, 13 milijonov evrov osnove smo pridelali še knjigovodskih 5,6 milijona dodatne izgube,” je ocenila Cerarjeva, ki je niso zadovoljila pojasnila strokovnih služb bolnišnice. Ker je strokovnjakinja za finančne revizije, ostali člani sveta zavoda pa ne, je dvom o tem, koliko ima bolnišnica izgube, ostal. Zato je predsednica sveta Anita Manfreda predlagala, svetniki pa sprejeli sklep, naj letno poročilo pregleda revizor, s čimer bodo razčistili, kolikšna je dejanska izguba.

“Mislim, da je vsako prejudiciranje v tem trenutku prenagljeno. Naročili bomo revizijo, potem se bomo pogovarjali o konkretnih številkah. Tudi o odgovornosti vseh, ki pripravljajo poročilo, če ne bo verodostojno,” je dejala Manfreda. “Izgube imamo za 5,6 milijona evrov, to smo prikazali, za tem stojimo,” pa je poudaril direktor bolnišnice Stanislav Rijavec, a je potrdil, da je treba dvome razčistiti z revizijo. “Gre mogoče tudi za drugačno interpretacijo članice sveta zavoda in naših strokovnih služb.”

Letos nova izplačila zaradi tožb?

Nad bolnišnico med drugim še visijo tožbe dela zaposlenih zaradi premalo izplačanih plač, ena od sodb je pravnomočna. Dvema zaposlenima je morala plačati vsaki po približno 20.000 evrov. “Terjatev iz tožb je zaenkrat zelo malo, dvema delavkama smo denar že izplačali. V letošnjem letu se mogoče napovedujejo še nekatera izplačila, če se ne bomo pritožili,” je pojasnil direktor.

Ker se izguba povečuje, so morali povečati število sanacijskih ukrepov, doslej so jih izvedli tretjino. Rijavec poudarja, da se trudijo racionalizirati številne postopke in delovne procese, obenem pa povečati učinkovitost dela s spremembami poslovnih procesov.

Primanjkljaj je tudi pri izvedbi programa, skupaj so izvedli dva odstotka manj programa, kar znaša približno 700.000 evrov, je pojasnila strokovna direktorica Dunja Savnik Winkler. “Največji delež nerealiziranega programa je iz naslova kirurškega zdravljenja raka,” je dejala. Izvedli pa so ves program, ki so ga dodatno pridobili z aneksom k splošnemu dogovoru, v skupni vrednosti približno milijon evrov, je še povedala.

Najhujši izpad pa je bil na področju mamografije, kjer so zaradi okvare mamografa izvedli le 30 odstotkov načrtovanega dela. Težave so omilili z mobilno enoto Dore, zdaj pa so v postopku najema novega aparata. Dodala je, da izgubo zmanjšujejo tudi z zmanjševanjem izvajanja storitev, ki presegajo odobreni program in ki jih zavarovalnica bolnišnici ne plačuje. Najdaljše čakalne dobe so sicer na področju operativnih zamenjav kolenskih in kolčnih protez in ortopedskih operacij, pri ultrazvoku srca in na koronarografiji.


Najbolj brano