Deseti razred opravijo za piko na i

Na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina že več kot 30 let izvajajo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, ki ga v tem šolskem letu obiskuje 26 učencev. Pred vpisom so prikazali, kako poteka šolski dan in s kakšnimi pripomočki si pomagajo, da je učenje prijetnejše in da v spominu ostane čim več znanja.

Učenci četrtega, petega in šestega razreda so predstavili naloge, ki 
so jih izdelali pri medpredmetnem učenju.  Foto: Alenka Tratnik
Učenci četrtega, petega in šestega razreda so predstavili naloge, ki so jih izdelali pri medpredmetnem učenju.  Foto: Alenka Tratnik

AJDOVŠČINA > Medtem ko so prvošolci in drugošolci z igro spoznavali števila, so četrtošolci, petošolci in šestošolci s pomočjo tablic predstavili najljubše osebe in živali, sedmošolci in osmošolci so poskrbeli za pogostitev, devetošolci in desetošolci pa so se iz učencev prelevili v učitelje in se pri tem prav zabavali.

Sproščeno vzdušje in zaupanje

Sproščeno vzdušje in zaupanje, ki se vzpostavi v manjših skupinah, sta le dve značilnosti dela v prilagojenem programu. Učna snov in način dela sta, kot že pove ime programa, prilagojena, veliko si pomagajo z didaktičnimi pripomočki, učenci spoznavajo vsebine, ki so za njih življenjskega pomena, navajajo se na samostojnost, odgovornost in na soočanje z vsakodnevnimi težavami. Z učenci delajo specialno rehabilitacijski pedagogi, logopedi, inkluzivni pedagogi, pedagogi in drugi učitelji, dejavnosti pa se prepletajo z delom v rednih oddelkih.

Na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina program izvajajo že več kot trideset let. Po nekaj letih upadanja števila učencev se je v lanskem šolskem letu vpis povečal, namesto dveh so organizirali štiri oddelke in po več letih znova vpisali tudi prvošolce. “V tem šolskem letu program obiskuje 26 učencev. Imamo štiri kombinirane oddelke, že drugo leto smo vpisali prvošolce. Imamo tudi deseti razred, v katerem učenci utrdijo in nadgradijo znanje, dozorijo in se pripravijo na srednjo šolo,” je pojasnila ravnateljica šole Irena Kodele Krašna.

Na šoli poudarjajo, da odločitev za vpis ali prepis otroka iz rednega v oddelek s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom otroku ne zapira vrat do nadaljnjega izobraževanja in poklica.

Ko učenje dobi smisel

“Prilagojeni program jim da temeljna znanja, ki jih potrebujejo za nadaljnje poklicno usposabljanje. Večina nadaljuje v srednjih šolah, ki ponujajo programe nižjega poklicnega izobraževanja. Nekateri se kasneje vpišejo v triletne poklicne šole in jih tudi zaključijo,” je povedala ravnateljica. Na šoli dodajajo še, da so mladim s posebnimi potrebami pri vključevanju na trg dela v pomoč programi Zavoda za zaposlovanje, do leta 2021 pa tudi projekt Prehod mladih, ki ga izvaja Invalidsko podjetje Posočje.

Izkušnje je predstavil tudi nekdanji učenec Kevin Črnigoj, ki letos obiskuje prvi letnik Biotehniške šole v Šempetru. Je uspešen dijak, sošolci so ga izbrali za predsednika razreda. Rad bi postal kuhar ali slaščičar, zato je vesel, da je imel v prilagojenem programu veliko praktičnega pouka. “Pred vpisom v prilagojeni program je bilo težko. Učil sem se cele popoldneve, a si nisem nič zapomnil. Začele so se težave v šoli in doma. V osmem razredu sem se prepisal in moje življenje se je spremenilo. Učitelji so mi zelo pomagali, vzdušje v razredu je bilo dobro, drug drugega smo spodbujali. Ocene so se izboljšale, dobil sem veliko praktičnega znanja, celo klavir sem se naučil igrati.”


Najbolj brano