“Stopnice so previsoke in zaradi alg utegnejo biti spolzke”

V koprski občini so na treh lokacijah ob obalnem pasu poskusno namestili kamnite dostope v morje. Ob mostičku na izlivu Badaševice in pri centru vodnih športov v Žusterni so kamniti bloki iz peščenjaka, na delu zaprte obalne ceste pa so položili bloke kraškega apnenca. Ta rešitev pa nekaterih domačinov ne prepriča.

Spodnji del stopnic iz kraškega apnenca so pričakovano prerasle 
alge, zato se domačini bojijo, da bo dostop v morje nevarno 
drseč.  Foto: Nataša Hlaj
Spodnji del stopnic iz kraškega apnenca so pričakovano prerasle alge, zato se domačini bojijo, da bo dostop v morje nevarno drseč.  Foto: Nataša Hlaj

KOPER > Menijo namreč, da so projektanti plažo načrtovali nestrokovno, predvsem pa da takšna ureditev predstavlja veliko nevarnost. “Zamisel o stopnišču proti morju je sicer dobra, a izvedba prav gotovo ni. Za začetek poseg v varovan nasip nekdanje trase Parenzana. Betoniranje novih kamnitih stopnic neposredno nanjo je zagotovo sporno. Predvsem pa so stopnice previsoke in popolnoma neprimerne za otroke, starejše in gibalno ovirane osebe,” opozarja krajan, ki želi ostati neimenovan (ime hranimo v uredništvu).

Sestavni del projekta so različna soglasja

Med drugim opozarja, da so površine stopnic gladke, zato je prepričan, da bo spodnji del, ki sega v morje, nevarno spolzek zaradi alg, ki so že zdaj prerasle površino. Dodaja, da so robovi stopnic lomljeni, kar po njegovem povečuje možnost kakšne težke poškodbe ob zdrsu.

137.000 evrov stane namestitev kamnitih blokov iz apnenca na delu zaprte obalne ceste.

V koprski občinski upravi očitke o nestrokovnosti zavračajo. Navajajo, da so izvajalci pri postavitvi kamnitih blokov upoštevali projekt, ki ga je izdelalo podjetje ISAN 12. “Sestavni del projektne dokumentacije so tudi vodno soglasje, ki ga je izdala direkcija za vode, naravovarstveno soglasje agencije za okolje, soglasje Marjetice Koper in kulturnovarstveno soglasje piranske enote zavoda za varstvo kulturne dediščine,” naštevajo v občini. Obenem pojasnjujejo, da so predstavniki soglasodajalcev sodelovali tudi pri izvedbi projekta.

Se pa v občini strinjajo, da je treba gladke kamnite površine, ki so jih prerasle alge, sproti sanirati, ter v prihodnje načrtovati nekoliko drugačno ureditev. “Prav zato, da najprej preverimo, ali je ta rešitev res najprimernejša in kako se kamen sploh obnaša, smo se projekta lotili po fazah in smo sprva uredili le manjši del,” odločitev utemeljujejo v občini.

Za usklajeno ureditev obalnega pasu

Napovedujejo, da se bo koprski župan Aleš Bržan najprej seznanil z vsemi dejstvi in okoliščinami, nakar bosta z izolskim kolegom Danilom Markočičem proučila, kakšne so potrebe in možnosti za usklajeno ureditev obalnega pasu. Šele nato se bodo odločali o nadaljnjih korakih. Je pa že zdaj jasno, da ob kamnitih dostopih iz apnenca ne bodo nasuli prodca, kot so to storili v Žusterni ob domu vodnih športov. To rešitev so domačini sprejeli z odobravanjem, ker menijo, da bo precej olajšala dostop v morje.

Gradbene posege na delu obalne ceste od izteka Krožne ceste v smeri proti Izoli izvaja Grafist. Naložba je vredna približno 137.000 evrov, pri čemer bo glavnina zaslužka (96.000 evrov) šla v roke podizvajalca, ki je zadolžen za kamnoseška dela.

Domačin se je obregnil tudi ob gradbišče, saj da je zožilo uporabno površino zgolj na kolesarsko stezo, nevarnost pa predstavlja tudi vožnja delovne mehanizacije in tovornjakov. V občini zagotavljajo, da ima gradbinec za to dovoljenje, ki ga je pridobil za čas gradnje, pod pogojem, da je območje zavarovano in označeno, vožnja pa prilagojena.


Najbolj brano