Kultura: po slabem stanju slabo stanje

Neodvisni ustvarjalci, ki na področju kulture delujejo prek nevladnih organizacij ali kot samozaposleni, pred kulturnim praznikom govorijo o vakuumu čakanja, v katerem so se znašli. V tem vakuumu se podaljšuje tudi čakanje na rezultate razpisov za financiranje kulturnih dejavnosti v letošnjem letu.

Inga Remeta Foto: STA
Inga Remeta Foto: STA

LJUBLJANA > V društvu Asociacija, ki povezuje neodvisne ustvarjalce na področju kulture, pravijo, da je kultura pred kulturnim praznikom ponovno v zelo slabem stanju. Zaradi odsotnosti kulturnega ministra s polnimi pooblastili so se znašli v “vakuumu časa in čakanja,” opozarja predsednica Asociacij Inga Remeta.

Kako bodo razporedili 30 milijonov?

Kulturi je v rebalansu proračuna uspelo pridobiti dodatnih 30 milijonov evrov. “V času, ko bi bilo treba aktivno delati na razporejanju teh sredstev, je resor brez ministra oziroma odločevalca,” opozarja Remeta. “Naša pričakovanja in upanja so, da se ta sredstva dodeli za delovanje nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi prek različnih razpisov,” dodaja.

545.000 evrov bi kulturno ministrstvo namenilo letos za enoletne projektne razpise, 330.000 evrov je bilo za ta namen porabljenih leta 2017, 1,2 milijona evrov pa je država za enoletne razpise namenila leta 2009.

Kljub aktualnim razmeram na ministrstvu v Asociaciji pričakujejo čimprejšnjo izvedbo razpisa za enoletne programe na področju kulture. “Ministrstvo za kulturo je trenutno v obdobju oblikovanja strokovnih komisij. Ne glede na to, kdaj bo imenovan novi minister, se morajo te komisije oblikovati čim prej,” k temu, da je treba prispele prijave čim prej obdelati in omogočiti izvedbo kulturnih projektov, poziva Remeta.

Od ministrstva pričakujejo premislek o izboljšanju oziroma blažitvi posledic zadnjega programskega razpisa, vidijo pa tudi potrebo po vpeljavi dvoletnega programskega razpisa. Pričakujejo tudi evalvacijo vseh razpisov, ki jih je ministrstvo izpeljalo do zdaj. Na podlagi te evalvacije naj ministrstvo za kulturo vpelje izboljšave sistema financiranja.

Inga Remeta

predsednica Asociacije

"Kar pesti Asociacijo je, da se slabi odnosi (na ministrstvu za kulturo op. a.) odražajo na delovanju in delovnih procesih ministrstva ter širše na razmišljanjih o kulturni politiki.”

V Asociaciji od vlade zahtevajo, da uresniči zaveze iz koalicijske pogodbe, to pa so v prvi vrsti priprava Nacionalnega programa za kulturo (NPK) in strategije za razvoj nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi. Inga Remeta poudarja, da sta ta dva dokumenta ključna podlaga za vse nadaljnje reforme. Vlado je spomnila tudi na potrebo po uvedbi čimprejšnjega nastopa zdravniškega staleža za samozaposlene ter izboljšavo štipendijske politike.

Model enoletnih razpisov kliče po prenovi

V Asociaciji so pred tokratnim Prešernovim dnevom pripravili analizo enoletnih projektnih razpisov ministrstva za kulturo. Enoletni projekti so osnovni mehanizem financiranja za samozaposlene v kulturi in nevladne kulturne organizacije. Pregled razpisov od leta 2009 do letos pritrjuje temu, na kar v Asociaciji opozarjajo že leta, in sicer da bi moralo ministrstvo za kulturo temeljito prenoviti kulturni model.

Leta 2009, preden je država začela varčevati na vseh področjih, je bilo za enoletne razpise namenjenih malo manj kot 1,2 milijona evrov, leta 2017 pa le še 330.000. Lani in letos se obseg denarja spet povečuje. Za letos je ministrstvo razpisalo dobrih 545.000 evrov. Tomaž Zaniuk, strokovni sodelavec Asociacije, je v analizi izpostavil, da v enoletnih razpisih ni zaznati napredka pri odpravljanju birokratizacije. Pogodbe med ustvarjalcem in ministrstvom se pogosto podpisujejo šele sredi leta, tako da kulturnim ustvarjalcem ostane le nekaj mesecev za izvedbo programa.

Razpisni pogoji za posamezna področja so neusklajeni. Tudi pri štipendijah, ki so izjemno pomembne za samozaposlene v kulturi, opažajo, da niso urejene sistemsko, saj se pogoji in višina štipendije zelo razlikujejo. Zaniuk opozarja še, da so javni zavodi na področju kulture, katerih ustanovitelji so lokalne oblasti, v bistveni prednosti pred nevladniki.


Najbolj brano