Hiše in parcele z novimi koordinatami

Geodetska uprava je v januarju kot ena prvih v Evropi prenesla prostorske podatke v novi koordinatni sistem, ki se imenuje D96/TM. Prejšnji, star 70 let, ostaja vzporedno v veljavi do leta 2021.

 Po 70 letih smo v Sloveniji dobili nov koordinatni sistem, ki je 
enoten za vso Evropo in  skladen na mednarodni ravni, omogoča 
pa tudi enostavno povezljivost vseh geolociranih podatkov. Foto: Tomaž Primožič/FPA
Po 70 letih smo v Sloveniji dobili nov koordinatni sistem, ki je enoten za vso Evropo in skladen na mednarodni ravni, omogoča pa tudi enostavno povezljivost vseh geolociranih podatkov. Foto: Tomaž Primožič/FPA

LJUBLJANA > “Stari koordinatni sistem je bil v veljavi 70 let, temelji na izmerah iz časa Avstro-Ogrske, zato ima strokovno gledano kar nekaj težav. Razvoj tehnologije, predvsem pa uvedba globalnih navigacijskih satelitskih sistemov, danes omogoča relativno hitre in ekonomične geodetske meritve,” je na včerajšnji predstavitvi obsežnega podviga povedal Klemen Medved iz Geodetske uprave.

Glavna sprememba med starim in novim koordinatnim sistemom je, da je novi enoten za vso Evropo in skladen na mednarodni ravni, omogoča pa tudi enostavno povezljivost vseh geolociranih podatkov, je dodal Medved. Po celoletnih pripravah so prenos podatkov izvedli med 4. in 21. januarjem letos.

V tem času je bilo zlasti delo geodetov omejeno, kar je med nekaterimi povzročilo precej slabe volje. “14 dni ni bilo možno digitalno oddajanje elaboratov, niti rezerviranje novih parcelnih številk in točk,” je povedala Marijana Vugrin iz Inženirske zbornice Slovenije in urednica geobloga, kjer so izvajalcem odgovarjali na vprašanja in pomagali z nasveti.

Geodetska uprava je imela s prenosom veliko dela, saj gre za ogromno bazo podatkov, poleg tega je morala vzpostaviti model prenosa med obema koordinatnima sistemoma, ga testirati na nekaj območjih za posamezne zbirke podatkov in pripraviti aplikacije za prenos podatkov drugih prostorskih evidenc. “Geodetska uprava je delo na področju svojih zbirk končala, zdaj so na vrsti lastniki in upravljalci drugih prostorskih podatkov,” je povedal generalni direktor Anton Kupic.

“Veliko dela bodo zdaj imeli kmetijci, da bodo v nov sistem prenesli vse gerke, pa vodarji, upravljalci gospodarske javne infrastrukture, občine za občinske prostorske plane,” našteva Vugrinova. Gurs jim nudi za prenos brezplačno programsko opremo ter strokovno pomoč.

In kaj si lahko obetamo državljani? Elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin, gospodarstvo pa lažji dostop do povezljivih podatkov, je povedal državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon.


Najbolj brano