O Moli in Klivniku

Potem ko je v reki Reki v 70. letih prejšnjega stoletja zaradi odplak iz Lesonita, Tovarne organskih kislin, vojašnic, mesta in drugod živelj povsem izumrl, sta ilirskobistriška občina in republika začeli ukrepati tako, da so pristojni najprej zgradili zadrževalno jezero Mola, nekaj let kasneje pa še Klivnik.

 Foto: Tina M. Valenčič
Foto: Tina M. Valenčič

ILIRSKA BISTRICA > V obeh je na območju 110 hektarjev prostora za več milijonov kubičnih metrov vode, ki jo ob nizkem vodostaju reke spuščajo v Reko. Z obema jezeroma, pa tudi z reko Reko, upravlja Vodnogospodarsko podjetje Drava s Ptuja in tam zaposlena Rado Fabec in Blaž Ivanuša bosta danes ob 18. uri v knjižnici Makse Samsa spregovorila o razlogih za gradnjo obeh jezer in o upravljanju z njima. Dogodek pripravlja knjižnica v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame, saj jame ne bi bile vpisane na Unescov seznam svetovne dediščine, če bi vanje pritekala takšna Reka, kot je po strugi tekla pred pol stoletja.


Najbolj brano