Guberac hoče prevzeti Skipper

Ante Guberac, prvi mož družbe Grafist, ki ima v lasti Marino Koper, želi od Zveze pomorskih in športnih društev prevzeti restavracijo Skipper. To možnost mu daje nedavno dodeljena stavbna pravica za to območje, ki jo je lani podpisal zdaj že nekdanji župan koprske občine. Društva prevzemu Skipperja nasprotujejo in napovedujejo nadaljnje sodne korake.

Grafist namerava prevzeti restavracijo Skipper, ki je bila doslej v 
lasti Zveze pomorskih in športnih društev.  Foto: Alenka Penjak
Grafist namerava prevzeti restavracijo Skipper, ki je bila doslej v lasti Zveze pomorskih in športnih društev.  Foto: Alenka Penjak

KOPER > Potem ko je vrhovno sodišče odločilo, da je lastnik zemljišč na območju Marine Koper koprska občina in ne Zveza pomorskih in športnih društev, je oktobra lani takratni koprski župan Boris PopovičAnteju Gubercu oziroma družbi Marina Koper podelil še stavbno pravico in s tem pravico do gradnje na tem območju. Nekdanji koprski župan je to poskusil storiti že dvakrat poprej, vendar je uspelo športnim društvom to preprečiti z izpodbojnimi tožbami. Tretjič se ni izšlo.

1300 evrov na mesec

Stavbna pravica zajema 1940 kvadratnih metrov veliko površino, Guberac pa bo za dodeljeno pravico do gradnje plačeval približno 1300 evrov na mesec oziroma 543.200 evrov za obdobje 35 let. Vrednost nadomestila so v občini izračunali na podlagi cenitve iz leta 2009, plačati pa ga je možno v letnih obrokih.

Ante Guberac

družba Grafist

“Društvom najemnine ne nameravamo zaračunati. Še naprej bodo lahko uporabljala te prostore, le restavracijo Skipper nameravamo prevzeti in jo urediti, da bo v ponos mestu.”

Ante Guberac in njegovo gradbeno podjetje lahko tam gradi poslovni objekt, po 35 letih pa bo stavbna pravica prenehala in bo zgradba prešla v last Mestne občine Koper. Občina se je zavezala, da bo takrat imetniku stavbne pravice poplačala 50 odstotkov tržne vrednosti nepremičnine, kar bodo uredili s posebno pogodbo.

“Dodatek k pogodbi je bil podpisan po zaključku več let trajajočega sodnega spora za vpis lastninske pravice na nepremičninah v lasti MOK. Sodni spor je oviral vpis stavbne pravice na podlagi pogodbe, sklenjene leta 2010,” pojasnjujejo iz občinske službe za stike z javnostjo. Poudarjajo, da je koprski župan Aleš Bržan seznanjen s pogodbo o podelitvi stavbne pravice in z vsebino aneksa ter se kmalu namerava sestati s predstavniki društev, ki delujejo na območju marine.

Slobodan Radujko

Zveza pomorskih in športnih društev

“Še nikoli nismo dobili nobenega resnega predloga za rešitev s strani občine, ki je vseskozi podpirala družbi Grafist in Marino Koper pri željah po popolni prevladi prostora v Marini.”

Ante Guberac je za naš časnik zatrdil: “Društvom najemnine ne nameravamo zaračunati. Še naprej bodo lahko uporabljala te prostore, le restavracijo Skipper nameravamo prevzeti in jo urediti, da bo v ponos mestu. Gradbene načrte bomo uskladili z občinskimi prostorskimi načrti. Ne morem pa se strinjati, da je znesek 1300 evrov prenizek. To zagotovo ne drži.”

Mati vseh tožb

Lastninski spor med Zvezo pomorskih športnih društev in koprsko občino nosi ime “mati vseh tožb”. Dolga leta je družba Istrabenz finančno podpirala razvoj morskih športov in je z Zvezo, nekoč Pomorskim društvom Koper, dobro sodelovala. Pomorsko društvo je prispevalo stavbo, okoli katere so postopoma uredili infrastrukturo za marino. Območje je dal v prodajo takratni direktor Istrabenza Igor Bavčar, kupil pa Grafist.

Območje koprske marine je bilo sprva knjiženo kot družbena lastnina v uporabi Zveze pomorskih in športnih društev, ki jo sestavljata društvi Nautilus in Jadro. Slobodan Radujko, predsednik Zveze, pravi, da je občina lastninila tudi poslovne prostore, česar ji zakon o športu ne dovoljuje. “Vrhovno sodišče je potrdilo, da smo bili investitorji objekta, kar je koprsko sodišče vztrajno zavračalo,” pojasnjuje Radujko. “Ker smo se uprli vpisu stavbne pravice, je Marina Koper leta 2010 vložila tožbo proti Zvezi zaradi plačila 656.762 evrov. Del te tožbe je Zveza dobila, višje sodišče pa odloča o 183.000 evrov spornega zneska.”

Slobodan Radujko meni, da bi se občina morala držati zakona o športu, saj če želi izseliti nek športni klub, mora najti enako kakovostne nadomestne športne prostore in ščititi interese športnih klubov, ki delujejo v javnem interesu. “Še nikoli nismo dobili nobenega resnega predloga za rešitev s strani občine, ki je vseskozi podpirala družbi Grafist in Marino Koper pri željah po popolni prevladi prostora v Marini,” meni Radujko in sklene, da je Ante Guberac stavbno pravico dobil domala brezplačno.


Najbolj brano