R Mercuri je ustavil življenje v izolski občini

“Vsak evro, ki ga občina dobi na račun, gre za poplačilo odškodninskega zahtevka podjetja R Mercuri,” so nam včeraj potrdili v kabinetu župana Danila Markočiča. Ker je podjetje iz Bistrice ob Sotli na piransko okrajno sodišče podalo predlog za izvršbo za skoraj 1,9 milijona evrov, ima izolska občina od torka blokiran transakcijski račun.

Danilo Markočič Foto: Tomaž Primožič/FPA
Danilo Markočič Foto: Tomaž Primožič/FPA

IZOLA > Zaposlenim v občinski upravi in javnih zavodih so decembrsko plačo poravnali že pred dnevi, drugih z zakonom določenih obveznosti pa zdaj ne morejo več izpolnjevati.

Občani naj ne bi utrpeli hujših posledic

“Zadeva je zelo resna, ker dejavnosti v občini plačujemo po dvanajstinah, saj še nimamo letošnjega proračuna. Občina tako nima niti prihodkov iz naslova prodaje občinskega premoženja, s čimer bi poravnala pravnomočno sodbo višjega sodišča, zato smo piranskemu okrajnemu sodišču predlagali druge rešitve, tudi poplačilo 1,9 milijona evrov s prodajo nepremičnin. V občinski upravi si intenzivno prizadevamo rešiti to zagato, ki je po naši oceni edinstvena v državi. Prepričan sem, da jo bomo rešili tako, da občani ne bodo utrpeli hujših posledic,” pojasnjuje Markočič.

Tudi drugim občinam so že zablokirali račun

Med občinami, ki so že imele zablokiran transakcijski račun, so tudi Gornji Petrovci, Šalovci, Pesnica, Šentilj, Slovenska Bistrica in Logatec. V Gornjih Petrovcih na Goričkem imajo račun zaradi prezadolženosti zablokiran najmanj sedem let. Župan Franc Šlihthuber nam je povedal, da jim že 24 let, kar je župan, zaradi pospešenega upadanja števila prebivalcev priznavajo manjšo primerno porabo. “Imamo več smrti kot rojstev, samo 2000 prebivalcev in kar 160 kilometrov cest za vzdrževanje.” Na leto poravnajo približno 190.000 evrov terjatev, v celoti naj bi jih poplačali v enem desetletju. Spomladi 2011 so zablokirali tudi račun logaške občine zaradi sklepa o izvršbi v zvezi s tožbo Petrola, ki bi mu morala občina plačati 2,2 milijona evrov. Zaplet se je začel leta 1993 pri vrednosti 129.000 evrov za 7000 kvadratnih metrov veliko zemljišče, ki ga je občina dvakrat prodala.

Občina je že vložila tudi zahtevek za revizijo sodnih postopkov, ki so botrovali sklepu o izvršbi, in sicer vrhovnemu sodišču (rok za podajo zahtevka poteče danes). Je torej izvršbi botroval zahtevek za revizijo?

“Odlog izvršbe je še vedno možen”

“Ne. Ne podjetje ne občina se nista zavezala, da se bosta odpovedala pravnim sredstvom, ki jih po zakonu imata na voljo,” nam je zatrdila odvetnica R Mercurija Tina Božič Malneršič iz Postojne in dodala, da je sporazum o odlogu izvršbe še vedno v igri, češ da “dogovarjanje glede odloga še poteka”. Po njenih besedah bi se obojestransko lahko še vedno sporazumeli tudi za trajanje odloga, čeprav naj bi občina dajala “zavajajoče informacije, da je R Mercuri že pristal na to, da ne bo predlagal izvršbe”.

Danilo Markočič

izolski župan

“V občinski upravi si intenzivno prizadevamo rešiti to zagato, ki je po naši oceni edinstvena v državi. Prepričan sem, da jo bomo rešili tako, da občani ne bodo utrpeli hujših posledic.”

Še bolj stavi na odlog poplačila občina, ki je včeraj na piransko okrajno sodišče vložila ugovor zoper sklep o izvršbi in predlagala odlog vse do odločitve o reviziji sodnih postopkov, čeprav na dvomilijonski odškodninski zahtevek tečejo vsaj osemodstotne zamudne obresti. Občina je predlagala tudi, da bi dolg poplačala z nepremičninami namesto z denarjem, predvsem pa je ugovarjala rubežu celotnega denarja z računa. Po zakonu o izvršbi in zavarovanju bi morali namreč del denarja izvzeti iz izvršbe, kajti po 149. členu predmet izvršbe ni denar, ki ga ima na računu samoupravna lokalna skupnost, če ga nujno potrebuje za opravljanje temeljnih nalog oziroma dejavnosti.

Občina potrebuje skoraj milijon na mesec

“Sicer občina ne bo mogla izpolnjevati zakonskih obveznosti,” opozarjajo v Markočičevem kabinetu. Ocenjujejo, da občina na mesec potrebuje skoraj en milijon evrov, in sicer za plače zaposlenih v občinski upravi, vrtcih, Centru za kulturo šport in prireditve, Mestni knjižnici, za materialne stroške v vrtcih in osnovnih šolah ter nadstandardni osnovnošolski program, za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih občanov, delovanje Rdečega križa in druge socialne transferje, za delovanje športnih in kulturnih društev ...

17

milijonov evrov je običajno težak občinski proračun

1,9

milijona znaša R Mercurijeva terjatev

1

milijon pa mesečne obveznosti občine

V izolski občini se bojijo, da se utegne zgoditi, da bodo v celoti poplačali terjatev, denarja pa ne bodo dobili nazaj niti, če bodo uspešni z revizijo sodnih postopkov. Podjetje R Mercuri, ki ima sedež na drugem koncu države in ga je ustanovil nemški AR Force GmbH, je poslovalo z izgubo in nima nobenega zaposlenega.


Komentar novinarja

Mirjana Cerin

Kaj pa priložnost za Izolane?

V Izoli trda prede novopečenemu županu Danilu Markočiču in še bolj številnim občanom - tistim, ki jim občina zagotavlja plače, pa tudi drugim, ki jim pomaga plačati zdravstveno zavarovanje, vrtec, kosilo v osnovni šoli, najemnino v neprofitnem stanovanju, pomoč na domu in podobno. V kaši so morda tudi v kakšni od treh osnovnih šol, če so v času predbožičnih popustov nabavili novo opremo in občini izstavili račun, ki bo zdaj ostal neporavnan, saj ga občina ne more plačati. ...

Preberi več

Najbolj brano