Ministrstvo za obrambo bo razmislilo tudi o drugih rešitvah

Obrambni minister Karl Erjavec je bil po včerajšnjem sestanku s postojnskim županom Igorjem Marentičem glede usode osrednjega vojaškega vadišča Poček jasen: “Če se bo izkazalo, da tukaj ni perspektive za nadaljnji razvoj osrednjega vadišča, bomo poiskali druge možnosti.” Župan bo za stališče ponovno povprašal občinski svet.

Minister Karl Erjavec (levo) in župan Igor Marentič sta včerajšnji 
sestanek ocenila kot konstruktiven, odprt in temeljit. Foto: Veronika Rupnik Ženko
Minister Karl Erjavec (levo) in župan Igor Marentič sta včerajšnji sestanek ocenila kot konstruktiven, odprt in temeljit. Foto: Veronika Rupnik Ženko

LJUBLJANA > Z dokončno razveljavitvijo državnega prostorskega načrta (DPN) za osrednje vadišče Slovenske vojske, ki je v veljavo stopila 22. decembra, je postojnska občina odstopila od dogovora z ministrstvom za obrambo (Mors) o usklajevanju interesov glede uporabe vadišča, saj vadišče razume kot protiustavno. Da bi se pogovorila, na kakšen način bi v spremenjenih okoliščinah Slovenska vojska še lahko uporabljala vadišče, če sploh, sta se včeraj prvič srečala postojnski župan Igor Marentič in novi obrambni minister Karl Erjavec.

Ta je poudaril, da kljub razveljavitvi DPN, kar Morsu onemogoča kakršnakoli vlaganja na vadišču, vadišče lahko na podlagi uporabnega dovoljenja še naprej uporabljajo za vaje. Nekatere so tudi že načrtovane. “Bomo pa seveda upoštevali vse omejitve, ki smo jih dolžni spoštovati, da ne bi prišlo do obremenitve okolja,” je izpostavil Erjavec.

Če bi želeli izvajati večje vaje, pa bi po Erjavčevih besedah morali najti poseben dogovor z občino.

Že proučujejo druge možnosti

“Kot Mors bi si želeli, da bi skupaj z občino našli način, kako uporabljati ta poligon še naprej, hkrati pa proučujemo tudi druge možnosti, ker opažamo, da so v občini želje po ukinitvi tega vadišča.” Osrednje vojaško vadišče mora, kot pravi Erjavec, Slovenski vojski namreč omogočati tista usposabljanja, ki so potrebna za to, da dosega določeno stopnjo pripravljenosti. “To je naše izhodišče, v tem okviru bodo tekli nadaljnji pogovori. Če bomo ugotovili, da tega ni mogoče zagotoviti, bo pač Mors primoran poiskati neke druge rešitve.” Ena od možnosti je izvajanje večjih vojaških vaj, ki so bolj moteče in obremenjujejo okolje, v tujini. “Gotovo pa tudi v slovenskem prostoru potrebujemo vadišče, ki bo omogočilo osnovno usposabljanje,” je poudaril minister.

Mors sicer nadaljuje tudi s postopkom za sprejem novega DPN, za katerega pa bo ključna presoja vplivov na vode. “Voda je ustavna pravica in če bi se pokazalo, da bi bili vodni viri ogroženi zaradi delovanja Slovenske vojske, potem niti ne bi več razmišljali o tem, da bi na tem območju še naprej imeli osrednje vadišče,” je še zagotovil Erjavec.

Končno besedo bo imel občinski svet

Župan Igor Marentič je pojasnil, da bo na podlagi sestanka ponovno pozval občinski svet, naj zavzame stališče, kaj je sprejemljivo - ali zmanjšanje udejstvovanja na vadišču, saj v sedanjem obsegu ni sprejemljivo, ali ukinitev vadišča. V tem primeru bi po županovih besedah sprejeli časovnico, saj je tudi s strani občine nemogoče pričakovati, da bi vadišče zaprli čez noč.

Prehodno obdobje bi bilo letošnje leto, za katero bi se dogovorili, katere vaje bi se še izvajale v večjem obsegu, ki bolj obremenjujejo okolje, in bi o tem sklenili poseben sporazum.


Komentar novinarja

Veronika Rupnik Ženko

Korak bliže ukinitvi Počka?

Obrambni minister in postojnski župan sta se včeraj srečala prvič po 22. decembru, ki je bil nekakšen dan D za usodo osrednjega vadišča Slovenske vojske. Šlo je torej za prvi sestanek v novih okoliščinah, ko državni prostorski načrt za vadišče ni več veljaven, novega pa ministrstvo nima. In vprašanje, ali ga bo v ponovljenem postopku sploh lahko dobilo, saj bi moralo dokazati, da vojaška dejavnost na Počku, od kjer se vode stekajo večinoma proti vodnemu zajetju Malni, ne predstavlja tveganja ...

Preberi več

Najbolj brano