Veščine za razvoj malih kmetij

Na Ljudski univerzi Ajdovščina so razvili program izobraževanja za krepitev in razvoj dejavnosti na kmetiji. Namenjen je kmetom, ki želijo ponuditi nove vsebine, ustvariti lastno blagovno znamko, potrebujejo pomoč pri trženju ali želijo ohraniti dejavnost na podeželju. Usposabljanje se bo začelo v januarju in bo za udeležence brezplačno.

Bogata ponudba sadja,  zelenjave in zelišč  v Vipavski dolini je  
priložnost za razvoj dejavnosti na kmetijah.
Bogata ponudba sadja, zelenjave in zelišč v Vipavski dolini je priložnost za razvoj dejavnosti na kmetijah.  

AJDOVŠČINA > Pilotni program izobraževanja je namenjen vsem kmetovalcem, še posebej pa mladim prevzemnikom kmetij, ki bodo nosilci kmetijske dejavnosti. Kot je pojasnila organizatorka izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Ajdovščina Anja Jamšek Furlan, je nastal iz praktične potrebe. “Analiza v okviru strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina je pokazala, da so glavne ovire in slabosti na podeželju neugodna izobrazbena struktura nosilcev kmetij, majhen interes za ohranjanje kmetijske dejavnosti in šibka podjetniška iniciativa. Hkrati smo v času, ko kmetije prehajajo v roke mladih prevzemnikov, ki pa si želijo novih znanj in so odprti za podjetniške izzive in ideje,” je pojasnila koordinatorka projekta.

Temu sledi tudi pilotni program izobraževanja, ki so ga razvili na Ljudski univerzi Ajdovščina. “Namen vsebinskih sklopov je pridobivanje veščin za razvoj majhnih kmetij. Naš cilj je opolnomočiti kmetovalce. Samo tako bomo dolgoročno zagotovili interes za ohranjanje kmetijske dejavnosti, izkoristili potenciale podeželja, ustvarjali nova delovna mesta in zagotavljali trajnostno ,gospodarjenje,” je povedala Anja Jamšek Furlan.

Izobraževanje bo namenjeno spoznavanju značilnosti lokalnega okolja in kulturne dediščine, trendov v kmetijskem gospodarstvu, inovativnosti in skrbi za okolje, osnovam poslovanja in podjetništva, trženju in promociji. Predavatelji bodo govorili o tem, kako razumeti pomen lokalne dediščine, produktov, jedi, arhitekturne in krajinske ureditve z namenom privabljanja turistov, predstavili bodo označevanje izdelkov, HACCP načrte, predelavo rastlinskih živil, razvoj novih produktov, nastopanje na tržišču in trženje prek socialnih medijev.

“Zdi se nam pomembno, da smo k sodelovanju pritegnili strokovnjake, ki imajo praktične izkušnje. Izobraževanje bo potekalo 64 ur, sestavljeno bo iz štirih modulov, udeleženci lahko obiskujejo cel program, posamezne module ali zgolj izbrane delavnice.” je še povedala sogovornica.

Ljudska univerza Ajdovščina je namreč prek Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina prek ukrepa Leader zanj uspela dobiti denar iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Izobraževanje se bo začelo 9. januarja, prijave pa še zbirajo.


Najbolj brano