Slab začetek za župana Markočiča

V teh dneh je udarilo kot strela z jasnega: izolska občina mora do 2. januarja podjetju iz Bistrice ob Sotli plačati skoraj 1,9 milijona evrov. Odškodninska terjatev je sodno izvršljiva, tako je odločilo mariborsko sodišče, občina pa tega denarja nima in nima niti sprejetega proračuna za prihodnje leto. Kaj bo ukrenil novi župan Danilo Markočič, ki se je v ponedeljek sestal s predstavnico podjetja?

V hali, ki so jo  vrednotili na  1,9  oziroma 3,03 milijona evrov, je  delal  
podjetnik Miran Amon, preden  se je  izselil iz Slovenije.   Foto: Mirjana Cerin
V hali, ki so jo vrednotili na 1,9 oziroma 3,03 milijona evrov, je delal podjetnik Miran Amon, preden se je izselil iz Slovenije.  Foto: Mirjana Cerin

IZOLA > Danilo Markočič je za to zadevo izvedel, preden je natanko pred enim tednom prevzel županske “posle”. Obvestil ga je Igor Kolenc sam, ki je z nekaj dejstvi na primopredaji seznanil tudi novinarje.

Podjetje izgubilo, potem dobilo

Odškodninski zahtevek znaša nekaj več kot 1,1 milijona evrov, ostalo so obresti. Podjetje iz jugovzhodnega dela Slovenije je R Mercuri, trgovina in storitve, ki po javno dostopnih podatkih nima nobenega zaposlenega, najbolj nenavadno pa je, da je tožbo leta 2015 izgubilo in jo dobilo po reviziji postopka, ki ji je ugodilo vrhovno sodišče. “Zato nas je ta razsodba toliko bolj presenetila,” je povedal Kolenc. R Mercuri je ustanovil nemški AR Force GmbH, direktor je Andrej Rautner, prokuristka Tadeja Hočevar.

Ob slabo polovico denarja za naložbe v 2019

Koliko občini predstavlja 1,9-milijonski znesek, najbolje ponazori podatek, da so v zadnjih dveh mandatih za naložbe namenili po 4,04 milijona evrov na leto, pa še za ta znesek so si pomagali s posojili. Gradnja novega kulturnega doma, na primer, naj bi stala dva milijona evrov in najmanj toliko naj bi bilo potrebno odšteti tudi za opremo.

Vse se je začelo leta 2005, ko je podjetje kupilo približno 2300 kvadratnih metrov veliko zemljišče s halo, ki ima 600 kvadratnih metrov. Zemljišče je bilo obremenjeno s hipotekami, R Mercuri je za nakup menda plačal 250.000 evrov. Leta 2007 je z nekim hrvaškim podjetjem sklenil predpogodbo za prodajo v višini 3,03 milijona evrov, ob pogoju, da v enem letu prenehajo veljati prostorske omejitve za tisto območje. V tistem obdobju so še vedno veljali začasni ukrepi za varovanje prostora, saj je občina že leta 2000 na širšem območju ladjedelnice prepovedala parcelacijo zemljišč in novogradnje na njih - vse dokler ne bo sprejela novega prostorskega načrta. Tega doslej še ni sprejela.

Tožba zaradi izgubljene poslovne priložnosti

R Mercuri naj bi bil zemljišče s halo prisiljen prodati za nižjo ceno, 1,9 milijona, in sicer Raiffeisen Leasingu, ki je še zdaj lastnik, R Mercuri pa je nepremičnino vzel v najem. Tako Kolenc kot Markočič pojasnjujeta, da podjetje toži občino za ta razkorak med 1,9 in 3,03 milijona evrov.

Podjetje z bonitetno oceno E3

Po podatkih Gvina ima R Mercuri bonitetno oceno E3 in je imel večkrat blokiran račun. Njegov lanski čisti poslovni izid je bil negativen, primanjkljaj je znašal 15.351 evrov, leta 2015 pa 156.831 evrov. Tadeja Hočevar in Andrej Rautner sta tudi zastopnika podjetja Arcore, investicijsko svetovanje in posredništvo. Tudi to je brez zaposlenih, njegov ustanovitelj je AR Force GmbH, ki ima v lasti še AR Plane, korporacijsko upravljanje in pravna pisarna, ki sta ga do nedavnega prav tako zastopala Rautner in Hočevarjeva.

Še preden so pred osmimi leti vložili tožbo, so avgusta 2010 od občine zahtevali plačilo zneska. Na katerih temeljih? Kolenc je zatrdil, da ne ve, da bi se kdo zavezal, da bo občina sprejela nov prostorski akt. “Občino tožijo zaradi izgubljene poslovne priložnosti, čeprav občina ni bila lastnica nepremičnine in navedenih finančnih transakcij niso izpeljali. To zadevo sem podedoval in jo, na žalost, prepuščam nasledniku,” je navedel Kolenc.

Plačilo bi odložili do marca

Za pojasnila smo želeli vprašati tudi Andreja Rautnerja oziroma Tadejo Hočevar, vendar ju na mobilno številko, navedeno ob podjetju, nismo uspeli priklicati.

S Hočevarjevo se je tik pred božičem sestal novi župan in jo prosil za odlog plačila do marca, ko naj bi sprejeli občinski proračun za leto 2019. Glede plačila nekaj dni pred iztekom leta nima veliko manevrskega prostora. Občina nima 1,9 milijona evrov na računih, bančnega posojila ne more vzeti (dolgoročnega naj si ne bi mogla privoščiti, kratkoročnega bi morala vrniti v istem letu), v prvem trimesečju novega leta se bo financirala po dvanajstinah, torej v enakem obsegu kot od januarja do marca letos.

Hočevarjevi je predlagal še dva “ukrepa”, ki pa ju ne želi razčlenjevati. Več bo povedal, ko bo dobil njen odziv, ki ga pričakuje še danes. Danes bo o vsem skupaj seznanil tudi svetniške klube. Med drugim jim bo povedal, da bo osnutek novega proračuna “varčen” ter da bo denar za poplačilo R Mercurija predvidel s prodajo občinskega premoženja in iz proračunskih rezerv.


Komentar novinarja

Mirjana Cerin

Izolani pa plačujejo

Ko je Danilo Markočič pred enim tednom prevzel županovanje, je pred fotografskim objektivom kazal nasmejan obraz, čeprav je šlo prej za kisle kot prešerne nasmeške. Lepo zapuščino mu je pustil predhodnik, bi pomislil vsak, še zlasti, ker je nasledil Igorja Kolenca, ki je moral pred osmimi leti tudi sam poplačati večmilijonske odprte terjatve, ki mu jih je zapustil Tomislav Klokočovnik. Donedavni župan je ob slovesu poudaril, da ni občini nakopal niti ene tožbe in da mu je uspelo ...

Preberi več

Najbolj brano