“Včasih je treba naravo braniti tudi pred državo”

Društvo Drobnovratnik, ki je eno najvidnejših in, ko gre za varstvo narave, tudi najglasnejših društev v regiji, obeležuje 15-letnico delovanja. V tem času je organiziralo celo vrsto dejavnosti, ki so obogatile ne le njegove člane, temveč tudi širšo javnost in prispevale k dvigu zavesti o pomenu skrbi za naravo in kulturno dediščino.

Člani društva se družijo na naravoslovnih ekskurzijah, tečajih 
naravoslovne fotografije, izobraževanjih, naravovarstvenih akcijah ... Foto: arhiv društva Drobnovratnik
Člani društva se družijo na naravoslovnih ekskurzijah, tečajih naravoslovne fotografije, izobraževanjih, naravovarstvenih akcijah ... Foto: arhiv društva Drobnovratnik

POSTOJNA > “Že s tem, da društvo obstaja in se imenuje Drobnovratnik, po jamskem hrošču, opravlja poslanstvo v prostoru,” je direktor Zavoda RS za varstvo narave Teo Hrvoje Oršanič pohvalil društvo in članom dejal, da so lahko ponosni na vse, kar so ob skromnih sredstvih dosegli z zagnanostjo. “Če ne bi imeli takšnih zaščitnikov, kot ste vi, bi kapital prevladal in 'povozil', kar imamo in kar premalo cenimo,” je dodal postojnski župan Igor Marentič.

Pomagali pri ustanavljanju parka

V društvu s 60 člani, katerega dejavnosti so usmerjene v varovanje in promocijo naravne in kulturne dediščine, svojo vlogo jemljejo resno. Doslej so pripravili več kot 170 aktivnosti za člane in javnost, od predavanj do ekskurzij, izobraževanj, razstav, okroglih miz, delavnic in tečajev do vključevanja v zakonodajne postopke in prostorsko planiranje ter naravovarstvene akcije in različne projekte.

Pomembno vlogo so imeli tudi pri ustanovitvi krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. Organizirali so vrsto predavanj, na katerih, kot pravi predsednica društva Špela Koblar Habič, niso govorili o parku, temveč o tem, kaj in zakaj je v tem prostoru vredno varovati, in s tem dvigali zavest domačinov.

Naravo branijo pred kapitalom in državo

Odločno so se odzvali že na prvi, pa tudi na ponovljen postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta za osrednje vojaško vadišče. Z odmevno okroglo mizo o ogroženosti in varovanju pitne vode na območju občin Postojna in Pivka, ki je prinesla konkretna opozorila in predloge, so lokalne akterje spodbudili k skupnim prizadevanjem za ohranitev pitne vode proti državi. “V časih je treba naravo braniti tudi pred državo, ne samo pred kapitalom,” se je iz konkretnih primerov, tudi Počka, naučila Habičeva. Društvo deluje v sedmih občinah, največ članov pa je iz postojnske. Nekdanji predsednik Uroš Mlinar velik doprinos društva vidi prav v tem, da je skušalo delovati širše in ozaveščati, da naravovarstvo ne pozna občinskih meja. Sicer pa poudarja, da so v društvu motor našli v strokovnih predavanjih, s katerimi skušajo različne problematike občinstvu približati na poljudnoznanstven način.


Najbolj brano