Ortopedska bolnišnica Valdoltra: nova pravila krčijo dostopnost

Že oktobra je završalo med bolniki in izvajalci, saj so 1. novembra začela veljati nova pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kritike letijo na ZZZS, češ da krni pravico do svobodne izbire zdravnika in bolnišnice, kar ZZZS zanika. Ogorčeni so tudi v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, kjer zdravijo ortopedske bolnike iz vse Slovenije.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je nacionalnega pomena, v njej se 
zdravijo bolniki iz vse Slovenije, nova pravila pa jim to onemogočajo.  Foto: Zdravko Primožič/FPA
Ortopedska bolnišnica Valdoltra je nacionalnega pomena, v njej se zdravijo bolniki iz vse Slovenije, nova pravila pa jim to onemogočajo.  Foto: Zdravko Primožič/FPA

VALDOLTRA > Iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra sporočajo, da nasprotujejo zmanjševanju dostopnosti in enakih možnosti pri izbiri izvajalca zdravljenja, kar se zdaj dogaja zaradi uveljavitve omenjenih pravil ZZZS.

V nasprotju s pravicami bolnikov

V Valdoltri poudarjajo, da gre za sklop sprememb, nekatere so že uvedene, druge bodo v obdobju enega leta. “Za zavarovance prinašajo različne novosti, med njimi so tudi nova pravila glede nenujnih prevozov do izvajalcev zdravstvenih storitev.”

100 posegov na leto opravi vsak ortoped v bolnišnici Valdoltra.

Kot smo že poročali, se pravila nanašajo zlasti na bolnike, ki so se pričeli zdraviti po 1. novembru in so, tako narekujejo pravila, upravičeni le do pravice do prevoza z reševalnim vozilom do najbližjega zdravnika oziroma izvajalca potrebnih zdravstvenih storitev (bolnišnice).

Tako jih reševalno vozilo več ne more in ne bo peljalo do tistega, ki si ga, skladno s splošno pravico do proste izbire zdravstvene ustanove ali zdravnika, izberejo sami. “S tem se po našem mnenju zavarovancem preprečuje uveljavljanje enakih možnosti in pravic do proste izbire izvajalca, pri katerem se želijo zdraviti,” so prepričani v Valdoltri.

Je pri zdravljenju poglaviten le prevoz?

Iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra (OBV) opozarjajo, da je večina ortopedskih bolnikov starejših, imajo bolečine, so teže mobilni in pogosto odvisni od nenujnih prevozov z reševalnim vozilom.

“Tako bodo torej okrnjene možnosti, da bi denimo bolnik iz severovzhoda države izbral za ortopedsko operacijo Ortopedsko bolnišnico Valdoltra kot izvajalca na jugovzhodu države, in to le zaradi okrnjenih pravic, ki jih je sprejel ZZZS. Tako se zastavlja vprašanje, ali je res vseeno, kdo te zdravi in na kakšen način. Proces zdravljenja je treba dojemati celostno, ne le z vidika posameznih faz, kakršno predstavlja - med drugim - prevoz!”

Pomemben je denar, za kakovost državi ni mar

Iz Valdoltre javnost in odgovorne za zagotavljanje dostopnosti do zdravljenja opozarjajo: “Ortopedska bolnišnica Valdotra je, skladno z aktom o ustanovitvi, specializirana ustanova za področje ortopedije na nacionalni ravni, ne le na regionalni. Smo javni zavod, naše znanje in izkušenost nudimo vsem zavarovanim osebam, ne glede na status; seveda v omejenem obsegu, pač glede na zmožnosti financerja ZZZS. Opravimo največ velikih ortopedskih operacij v državi, tako primarnih kot revizijskih. V porastu so revizijski posegi pri pacientih, ki so bili primarno operirani pri drugih izvajalcih. Izkušenost kirurgov (vsak v Ortopedski bolnišnici Valdotra zaposleni ortoped opravi najmanj 100 posegov na leto) zagotovo pomeni poleg višje kakovosti tudi večjo varnost za pacienta in navsezadnje boljšo izkoriščenost obstoječih virov. To pa bi, po vseh kriterijih zdravega razuma, moralo biti v interesu države.”

ZZZS: načeloma za vse enak standard

Že pred časom so nam v zvezi s uveljavitvijo novih pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja iz ZZZS odgovorili, da je načeloma vsem bolnikom oziroma zavarovancem povsod v državi zagotovljen enak standard vseh reševalnih prevozov.

Direktorica koprske območne enote ZZZS Damjana Jelačin Ivanovič je za PN med drugim poudarila: “Sprememba določbe 153. člena pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja določa, da zavarovanci nimajo več pravice do povračila potnih stroškov za prevoze k izvajalcu, ki opravlja tako imenovano izključno dejavnost na področju psihiatrije, rehabilitacije, onkologije in ortopedije. Ta pravica je za potovanja po 1. novembru zagotovljena le do najbližjega ustreznega izvajalca. Enako velja tudi za pravico do reševalnega prevoza.”

Na vprašanje, ali ne gre za poseganje v pravico do svobodne izbire izvajalca, je pojasnila, da v pravilih ne gre za novost. “Že doslej je veljalo enako, in to kljub pravici do proste izbire zdravstvene ustanove oziroma specialistov in specialistov zasebnikov. Že doslej je pisalo, da si je zavarovanec praviloma dolžan izbrati specialista v najbližjem zdravstvenem zavodu ali specialista, ki je najbliže njegovemu bivališču.”


Najbolj brano