Proračun, težak 19 milijonov evrov

Pred ankaranskimi občinskimi svetniki je danes seja, na kateri bodo odločali o sprejemu proračuna za prihodnje leto. V njem župan Gregor Strmčnik načrtuje za 19 milijonov prihodkov in enako odhodkov.

V ankaranski občinski upravi so zasnovali investicijsko naravnan 
proračun.  Foto: Alenka Penjak
V ankaranski občinski upravi so zasnovali investicijsko naravnan proračun.  Foto: Alenka Penjak

ANKARAN > Še preden bodo občinski svetniki sprejeli proračun za prihodnje leto, bodo izvedli še rebalans letošnjega proračuna. Prihodki iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bodo namreč večinoma zapadli v plačilo v letu 2019. Zato bo občina letos namesto 5,6 milijona evrov prejela zgolj 3,3 milijona.

Kupili bi od države

Rebalans so narekovale tudi spremembe iz naslova prodaje zemljišč, saj so uspeli realizirati le menjalno pogodbo z Grafistom.

9,3 milijona evrov je ankaranska občina namenila za odkup zemljišč, ki so v lasti države

Med novostmi, ki jih prinaša novi proračun, je predvidenih 9,3 milijona evrov za nakup zemljišč. “Državi smo ponudili določena zemljišča, ki jih potrebuje za izvedbo luških načrtov, v zameno za zemljišča, ki so zanimiva za nas - recimo na vzhodnem delu kompleksa Adrie Ankaran,” ponudbo pojasnjuje župan Gregor Strmčnik. V gradivu za proračunsko sejo še piše, da občino zanimajo objekti in zemljišče v lasti notranjega ministrstva na Debelem rtiču, zemljišča nekdanjega študentskega tabora, pa tista na območju obale med kompleksom Adria Ankaran in športnim parkom Sv. Katarina ter zemljišča v lasti obrambnega ministrstva vzhodno od Sv. Katarine.

Več varnosti za kolesarje

Med naložbami, ki bodo olajšale življenje krajanom, so dodatni parkomati na območju Krajinskega parka Debeli rtič, manjša ureditvena dela ob cestišču na priobalnem pasu Valdoltra, dodatna ureditev makadamskega parkirišča Debeli rtič, dodatne svetilke javne razsvetljave, sanacija Jadranske ceste, vredna 170.800 evrov, in urejanje javnih kolesarske poti in pešpoti, kar bo stalo 169.600 evrov. Za kolesarje je pomembno, da bodo uredili kolesarsko servisno pot ob Luki Koper z bitumenskim površinskim premazom in začeli projektirati kolesarsko stezo, ki se bo navezala na Parencano.

Ankaransko občino zanima nakup nekaterih zemljišč, ki so na območju Ankarana, vendar v lasti države. Kot strateško pomembna vidi območje vzhodnega dela kompleksa Adria Ankaran, objekti in zemljišče v lasti notranjega ministrstva na Debelem rtiču, zemljišča nekdanjega študentskega tabora, tista na območju obale med kompleksom Adria Ankaran in športnim parkom Sv. Katarina ter zemljišča v lasti obrambnega ministrstva vzhodno od Sv. Katarine.

Prihajajoče leto prinaša tudi več pešpoti in makadamsko kolesarsko pot od Sončnega parka do asfaltirane kolesarske poti ob Železniški cesti. Predvidena je priprava idejne zasnove kolesarke navezave naselja na Parencano.

Tudi obnova pomolov

V načrtih je še celovita obnova pomolov Valdoltra in Sv. Katarina: v Valdoltri bodo popravili betonski venec, stopnišče in poškodovane betonske plošče, v pristanišču Sv. Katarina pa pohodne površine na pomolu in sidrne verige za privez plovil. Nujna vzdrževalna dela bodo izpeljali tudi na pomolu Gradis.

V športno-rekreacijski park Sv. Katarina naj bi v letu 2019 vložili 260.000 evrov. Med drugim bodo kupili plavajoči pomol in odstranili preostala plovila ter uredili dodatna igrišča za odbojko na mivki.


Najbolj brano