Zgodnja diagnoza izboljša preživetje

V Sloveniji je po najnovejših podatkih z virusom hiv okuženih 626 ljudi. Podatek nas uvršča med države z nizko incidenco. Neodkrita in zato nezdravljena okužba se lahko razvije v neozdravljivo bolezen aids, zato je s pomočjo testiranja treba okužbo čim prej odkriti in zdraviti.

Med rizičnimi skupinami ljudi, ki se najpogosteje okužijo, so 
narkomani z uporabo nesterilnega pribora in ljudje s tveganim 
spolnim življenjem.
Med rizičnimi skupinami ljudi, ki se najpogosteje okužijo, so narkomani z uporabo nesterilnega pribora in ljudje s tveganim spolnim življenjem.  

December, svetovni mesec boja proti okužbi s hiv in boju proti še vedno neozdravljivi bolezni aids, je razkril podatek, da se Slovenija po številu uradno prepoznanih okuženih z virusom hiv - teh je 626 - uvršča med države z nizko stopnjo incidence.

Letos odkrili 32 okuženih

Letos se je pri nas s tem virusom na novo okužilo 32 ljudi. Toiko so jih namreč diagnosticirali. Po oceni stroke pa je takšnih še približno 300, a pri njih okužba še ni odkrita. Deloma zato, ker še nimajo težav z zdravjem, deloma pa zato, ker se še niso odločili za testiranje, čeprav morda zaradi tveganega sloga življenja slutijo, da so se morda okužili. Zato jih zdravstveni delavci tudi v mesecu boja proti hiv in aidsu pozivajo, naj se testirajo. Testiranje je brezplačno in anonimno.

626

okuženih s hiv živi v Sloveniji

32

okuženih s hiv so odkrili letos

300

okuženih s hiv za okužbo še ne ve

Veronika Jagodic Bašič, predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju pri Zbornici - Zvezi medicinskih setser, babic in tehnikov poudarja: “Slovenija se uvršča med države, za katere velja, da zagotavlja osebam z virusom hiv zelo dobro zdravstveno oskrbo. Te ugotovitve se potjujejo tudi na srečanjih medicinskih sester s celotnega Balkana.”

Najnovejša zdravila za kakovostnejše življenje

Tem bolnikom so pri nas namenjeni redni specialistični pregledi, dostopni vsem, redno prihajajo na kontrolo, na voljo so jim najnovejša najboljša zdravila z minimalnimi stranskimi učinki. Omogočeni so jim tudi dodatne diagnostične in preventivne preiskave.

Varna spolnost

Znanosti vse doslej še vedno ni uspelo izumiti cepiva zoper okužbo z virusom hiv. V dobrih treh desetletjih pa so s proučevanji in analizami uspeli ovreči veliko napačnih prepričanj, kako se okužba širi. Dokazano je, da se najpogosteje širi z nezaščitenimi spolnimi odnosi in z okuženo krvjo. Zato zdravniki svetujejo zlasti uživalcem prepovedanih drog, naj uporabljajo vselej sterilen pribor in injekcijske igle, vsem ljudem pa, naj poskrbijo za varno spolnost. Zlasti tisti, ki pogosto menjujejo spolne partnerje in ne vedo, ali so ti okuženi, naj vedno uporabljajo kondom. Ta se je potrdil za učinkovito zaščito pred okužbo.

Kljub kakovostni zdravstveni oskrbi in prizadevanjih nevladnih organizacij za destigmatizacijo pa okužbo s hiv še vedno spremlja močna, v ljudeh zakoreninjena stigma. In to navkljub napredku medicine in izboljšanju metod zdravljenja, ko okužba s hiv, kadar je pravočasno odkrita in zdravljena, ne napreduje več v smrtonosno bolezen aids.

Res pa je, ugotavljajo zdravstveni delavci, da po potrjeni diagnozi okužbe s hiv življenje posameznika ni več enako kot pred tem. Večino navdajata strah in občutek sramu. Ob tem so izpostavljeni tudi stigmi v družbi. Ta ostaja domala enako močna, kot je bila pred tremi desetletji.

Pot do destigmatizacije okužbe z virusom hiv je tudi po oceni sogovornice najbrž še dolga, začne pa se pri vsakem posamezniku. “Če se postavimo v vlogo osebe, ki je ravnokar izvedela za okužbo z virusom hiv, bi to moralo v nas, še posebej v zdravstvenih delavcih, prebuditi empatijo in nas spodbuditi, da pripomoremo k zmanjšanju stigme. Pogosto je veliko že to, da postanemo glas tistega, ki ne o tem ne zmore govoriti,” je prepričana Jagodic Bašičeva.


Najbolj brano