Zdravi vse življenje, pri delu in doma

“Prav vsak od nas bi moral skrbeti, da ostane čim dlje zdrav, da bo lahko čim dlje čim laže delal,” je na posvetu Preventiva v delovnem okolju, ki ga je v Ajdovščini gostila Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije, poudarila sekretarka na ministrstvu za zdravje Teja Ilc.

Zdravo delovno mesto obsega celovit sklop vseh vrst predpisov, ki 
prispevajo k varnosti delavca in varujejo njegovo zdravje.  Foto: pixabay.com
Zdravo delovno mesto obsega celovit sklop vseh vrst predpisov, ki prispevajo k varnosti delavca in varujejo njegovo zdravje.  Foto: pixabay.com

Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije je v okviru sklopa predavanj o promociji zdravja na delovnem mestu v Ajdovščini pripravila tudi okroglo mizo Preventiva v delovnem okolju.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Na njej so izpostavili promocijo zdravja na delovnem mestu in različna psihosocialna tveganja, od stresa do alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, ter njihov vpliv na varnost v cestnem prometu. Kot poudarjajo v zvezi, želijo z razpravami spodbuditi delovne organizacije k aktivnemu načrtovanju ukrepov za obvladovanje stresa in drugih psihosocialnih tveganj.

Teja Ilc

sekretarka na ministrstvu za zdravje

“Pri promociji zdravja na delovnem mestu gre za aktivno podporo delodajalcev pri izboljšanju splošnega zdravja in dobrega počutja zaposlenih, kar je skupen interes delodajalca in zaposlenih.”

“V današnjem svetu pogosto presežemo prag svoje vzdržljivosti. Težko priznamo, da nečesa ne zmoremo, saj sistem od nas zahteva pripravljenost na vse večje napore in zmožnost prilagajanja vedno novim nalogam. Stres je osebna izkušnja, ki nastopi kot posledica porušenega ravnovesja med zahtevami na eni in dojemanjem zahtev na drugi strani,” je ob tem opozorila Miranda Krašna in v razpravi o soočanju s stresom svetovala še: “Narobe je, če stiske zadržujemo v sebi ali se celo 'zdravimo' s pomirjevali, alkoholom ali nikotinom, ki povečujejo razdražljivost.”

Stroka ob tem opozarja, da so psihosocialna tveganja povezana s pojavnostjo kroničnih bolezni. Te danes sodijo med vodilne vzroke smrti. “Njihovo obvladovanje zahteva sistematično ukrepanje v vseh življenjskih obdobjih in v vseh okoljih. Tudi na delovnem mestu, ki je ena najpomembnejših točk za komunikacijo z zaposlenimi o varnem in zdravem načinu življenja,” pravi sekretarka na ministrstvu za zdravje Teja Ilc.

Program Svetovalnica

V Zvezi klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije izvajajo tudi program Svetovalnica. Namenjen je informiranju, svetovanju in motiviranju za zmanjšanje tveganega in škodljivega uživanja alkohola in drugih psihoaktivnih snovi.

Pri tem je ključno, še poudarja, da so vsi zaposleni pod enakimi pogoji vključeni v promocijo zdravja na delovnem mestu. “Delodajalci se morajo zavedati odgovornosti, da zaposlenim nudijo varne, zdrave in primerne delovne razmere, izboljšave v organizaciji dela, boljšo komunikacijo, pa tudi, da zaposlene aktivno spodbujajo k skrbi za zdravje. Številni si tega ne želijo, ker menijo, da promocija in vlaganje v zdravje staneta. Ne zavedajo se dolgoročne koristi - da imaš zdravega, zadovoljnega delavca. Na vseh nas pa je, da vse, kar delamo, delamo varno in zdravo, ker to v prvi vrst koristi nam,” še opozarja sekretarka.

Ničelna toleranca do alkohola

Kot pravi zdravnik Marko Kolšek, sta odgovornost posameznega delavca in vodstva delovne organizacije umestni tudi pri vprašanju pitja alkohola in rabe drugih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter v prometu. Mateja Markelj iz Javne agencije za varnost prometa je ob tem izpostavila, da je približno deset odstotkov vseh povzročiteljev prometnih nesreč pod vlivom alkohola, pri prometnih nesrečah z najhujšimi posledicami pa znaša ta delež približno 30 odstotkov.

“Gre za odsev nekega širšega družbenega odnosa do alkohola, ki pa kaže svoje negativne posledice tako v osebnem življenju posameznikov kot na delovnih mestih. Velik delež poškodb ali odsotnosti v delovnem okolju je prav zaradi prometnih nesreč. Zato je pomembno, da tudi s tega vidika osveščamo delodajalce in delavce in lahko govorimo samo o ničelni toleranci. Ne samo, ko govorimo o poklicnih voznikih ali voznikih, ki vozijo zaradi službe, ampak tudi sicer,” je še poudarila Mateja Markelj.

Na okrogli mizi Preventiva v delovnem okolju je sodelovala tudi Irena Jerič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je predstavila projekt SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola). Ta je namenjen zmanjšanju škodljivega in tveganega pitja alkohola.


Najbolj brano