V načrtih Občine Ankaran tudi krožišče na Jadranski cesti

Pločniki, javna razsvetljava ali obnova cest so naložbe, ki jih ljudje najprej vidijo. V Ankaranu se nekateri tovrstni projekti končujejo, vredni pa so dobrih 500.000 evrov.

Pred kratkim so uredili prehod za pešce na Debelem rtiču, sledila 
pa bosta še dva.  Foto: Alenka Penjak
Pred kratkim so uredili prehod za pešce na Debelem rtiču, sledila pa bosta še dva.  Foto: Alenka Penjak

ANKARAN > Decembra naj bi se zaključila sanacija Razgledne poti, kjer med naložbo, vredno 80.000 evrov, popravljajo poškodovane odseke cestišča, jih sveže asfaltirajo in urejajo manjkajoče bankine.

Novi prehodi za pešce

Nov je tudi prehod za pešce čez državno cesto na območju Krajinskega parka Debeli rtič, ki je stal 60.000, v naložbo pa je sodilo urejanje obcestnega jarka in prepusta za odvodnjo padavinskih voda, pešpot, svetilke javne razsvetljave in utripalke, ki opozarjajo na prehod za pešce.

415.000

evrov je vredna celovita rekonstrukcija Vinogradniške poti na odseku Valdoltra - Gažel

Velika naložba, vredna 270.000 evrov, se bo začela na Rožniku, kjer bodo opravili investicijsko-vzdrževalna dela na cestah. Uredili bodo meteorno in kabelsko kanalizacijo, na željo krajanov pa bodo pod cesto zakopali še zračne vode za elektriko, telekomunikacijo in javno razsvetljavo. Postavili bodo še dodatne svetilke javne razsvetljave in preplastili cestišče.

Z nujnimi investicijsko-vzdrževalnimi deli so začeli na odseku Vinogradniške poti, dolgem 375 metrov. Dela so vredna 104.000 evrov, uredili pa bodo odvodnje padavinskih voda in cesto preplastili z novim asfaltom.

Parkirišča v Bevkovi pred oviro

Še več je načrtov, za katere je občina že pripravila projektno dokumentacijo, začeli pa se bodo, ko bo pridobila še pravico, da bi gradila (odkupila zemljišča ali dobila služnostne pravice).

Iztok Mermolja, direktor ankaranske občinske uprave, izpostavlja izgradnjo parkirišča na Bevkovi ulici 1, ki je vredna 140.000 evrov. Uredili bi radi 27 parkirnih mest (dve za invalide), parkirišče za kolesa, javno razsvetljavo, pešpot med Bevkovo in Vlahovičevo ulico, zamenjali pa bi tudi ograjo okoli otroškega igrišča.

Prenova Vinogradniške poti

Pripravljena je projektna dokumentacija za celovito rekonstrukcijo Vinogradniške poti na odseku Valdoltra - Gažel. Ta naložba je vredna 415.000 evrov, prinaša pa izgradnjo podpornih zidov, razširitev vozišča, izgradnjo pločnika, postavitev svetilk javne razsvetljave, ureditev odvodnje padavinskih voda, prestavitev vodovodnega omrežja v cestno telo in izgradnjo manjkajoče fekalne kanalizacije.

Iztok Mermolja med projekti, za katere se pripravlja projektna dokumentacija, omenja sanacijo Železniške ceste, kjer naj bi z gradnjo dveh mostov sodelovala tudi Luka Koper, dodaten prehod za pešce čez državno cesto na območju Debelega rtiča, s čemer bi vzpostavili mrežo pešpoti na območju krajinskega parka, prehod za pešce čez državno cesto na območju Sv. Katarine, krožišče na priključku Železniške ceste na državno cesto in sanacijo občinske ceste Pot na Prisojo v sklopu komunalnega opremljanja območja Kolombini.

Pločnik od Valdoltre do Rajskega pristana

V proračunu za leto 2019 je denar že predviden za ureditev pločnika ob državni cesti med Valdoltro in apartmajskim naseljem Rajski pristan, ureditev dela kolesarske poti med Železniško cesto in Sončnim parkom, ureditev pešpoti med ulicami zgornjega naselja Ankarana, pa osnovne mreže pešpoti na območju krajinskega parka, ureditev obalne pešpoti med Sv. Katarino in centrom Ankarana, ureditev parkirišč na zelenici na koncu Srebrničeve ulice, sanacija pomola Valdoltra in ureditev pohodnih površin na pomolu Sv. Katarina.


Najbolj brano