Boris Popovič Love you veljavna glasovnica?

Na seji v četrtek bo koprska občinska volilna komisija odločala o ugovoru na delo volilnih organov in o zahtevi za ponovno štetje veljavnih in neveljavnih glasovnic, ki jo je v imenu Borisa Popoviča vložil koprski odvetnik Franci Matoz. Pri tem lahko OVK ugovoru ugodi delno ali v celoti, ali pa ga zavrne. V skrajnem primeru obstaja tudi možnost, da se volitve razveljavi in gredo Koprčani še tretjič na volišča.

Franci Matoz se v ugovoru sklicuje  na  nepravilnosti in kršitve, ki naj bi se zgodile na volitvah. Foto: Nataša Hlaj
Franci Matoz se v ugovoru sklicuje na nepravilnosti in kršitve, ki naj bi se zgodile na volitvah. Foto: Nataša Hlaj

KOPER > Odvetnik Franci Matoz, pooblaščenec Borisa Popoviča, ki ga je v drugem krogu protikandidat Aleš Bržan prehitel za sedem glasov, se v ugovoru med drugim sklicuje na nepravilnosti in kršitve, ki naj bi se zgodile na volitvah.

Kratena pravica do glasovanja na domu

“Občinska volilna komisija je s posameznih volišč dobila zapisnike, zato zdaj pričakujemo, da bodo skrinjice odpečatili in ponovno prešteli vse glasovnice. Treba je ugotoviti, ali so bile glasovnice pravilno preštete, ali so res vse veljavne in ali je res vseh 127 glasovnic neveljavnih,” pravi Matoz.

“Naj štejejo še sedmič”

Zmagovalec drugega kroga, Aleš Bržan, pravi, da nima nič proti, če bodo glasovnice šteli še sedmič. “Je pa problematična izjava odvetnika Francija Matoza, ki vnaprej presoja, da bo po ponovnem štetju glasovnic izid volitev drugačen,” ocenjuje Bržan.

V ugovoru med drugim opozarja, da so štirim volilcem kratili pravico do glasovanja na domu. “Zaradi bolezni so želeli glasovati na domačem naslovu, vendar jim tega niso omogočili. V dveh primerih volilni odbor sploh ni prišel do njih, v drugih dveh primerih pa ni dovolil, da bi kljub jasno izraženi volji, vendar nezmožnosti izpolniti glasovnico, v njihovem imenu glasovala tam prisotna družinska članica. To je kršitev, saj niso mogli uresničiti svoje volilne pravice,” navaja Matoz.

Pravi še, da so na dveh voliščih dobili manjše število glasovnic, kot je bilo vpisanih volilcev v volilni imenik. Matoz je na seznam dokaznega gradiva v ugovoru uvrstil tudi dva primera, ko so volilcema, ki sta že predčasno glasovala, omogočili ponovno glasovanje na volišču. En primer se nanaša na kršitev volilne pravice gospe, ki je stalno prebivališče prijavila že 24. septembra, vendar ji niso dovolili voliti, ker njenega imena ni bilo v volilnem imeniku.

S seznama neveljavnih na kup tistih veljavnih

Sicer pa Matoz opisuje tudi nekaj - najmanj nenavadnih - primerov izpolnjenih glasovnic, za katere bo dokazoval, da jih je treba s kupa neveljavnih premakniti med tiste veljavne. “Imamo primer glasovnice brez obkroženega kandidata, vendar je ob Popovičevem imenu nekdo napisal Love you. To je jasno izražena volja, saj je tudi ustavno sodišče v podobnem primeru pred leti odločilo, da ni treba biti strogo formalen, temveč je stvar interpretacije posamezne glasovnice. V še enem primeru nekdo zopet ni obkrožil kandidata, a je na listič zapisal, da bi želel, da je župan tudi v prihodnje Boris Popovič. Tudi tukaj je brez dvoma jasno izražena volja,” je prepričan Matoz.

Kršitev pa je po njegovih besedah še več. Pravi, da so dokumentirali primer, ko je članica volilnega odbora volilca nagovorila, katero številko naj obkroži. Ena volilka pa je povedala, da so jo pred voliščem dokaj agresivno prepričevali, naj ne glasuje za svojega kandidata.

“S Popovičem želiva in pričakujeva, da občinska volilna komisija preveri vse glasovnice, tako da se razblinijo dvomi in ugotovimo, da so bile volitve poštene,” meni Matoz. Prepričan je, da bodo ravnali razumno, ker ne dvomi v njihovo strokovnost, ugovor pa je po njegovem mnenju zelo prepričljiv. Če bo občinska volilna komisija zavrnila ugovor, pa imajo na voljo upravni spor na upravnem sodišču, ki mora o tem odločiti v 15 dneh.

Skrinjice varno shranjene in varovane

Predsednik občinske volilne komisije Miloš Senčur napoveduje, da bodo ugovor upoštevali, če bodo ugotovili, da je utemeljen. Na voljo imajo štiri možnosti: ugovor lahko v celoti zavrnejo, lahko mu delno ugodijo in ponovijo štetje na posameznih voliščih ter preverijo neveljavne glasovnice, lahko pa ugovor tudi v celoti upoštevajmo in opravijo štetje na vseh voliščih, četrta možnost pa je razveljavitev volitev.

Senčur zagotavlja, da so skrinjice z glasovnicami varno shranjene na sedežu občinske komisije, ki ima svoje prostore na Verdijevi ulici. Na vprašanje, kako je poskrbljeno za varnost, ali poleg alarmnega sistema tudi kdo fizično varuje dostop do teh prostorov, pa Senčur odgovarja, da gre za preveč občutljive informacije, ki jih ne sme deliti z javnostjo.


Najbolj brano