“S Popovičem se bova nedvomno sestala na kavi”

Prvi pogovor za Primorske novice v vlogi novoizvoljenega župana je Aleš Bržan dal na Verdijevi ulici, le nekaj minut zatem, ko je predsednik občinske volilne komisije razglasil, da je štetje zadnjih prispelih glasov drugega kroga volitev pokazalo sedem glasov razlike v prid Bržanu.

Aleš Bržan med intervjujem z odgovornim urednikom Antišo 
Korljanom
Aleš Bržan med intervjujem z odgovornim urednikom Antišo Korljanom 

> Gospod župan, ni videti pretiranega veselja na vašem obrazu. Ali nas vara občutek, da vam je celo malo žal, da ste zmagali?

“Ne, kje pa, sem nemiren duh v mirnem telesu.”

> Zdaj ste župan. Ne bomo se več zadovoljili z odgovorom, da boste razmislili, kaj boste storili. Kaj bo prvi korak, ki ga boste po prevzemu dolžnosti storili?

“Že pred prevzemom dolžnosti bom kontaktiral vse politične akterje v našem občinskem svetu in skupaj bomo začeli sestavljati skupni program, ki bo nadgradnja našega volilnega programa.”

> Ali vam je Boris Popovič že čestital za zmago?

“Preko medijev, da. Ampak se bova nedvomno sestala tudi na kavi.”

> Doslej ste se vprašanju o kadrovski politiki izogibali. Koga imate predvidenega za ključne pozicije v občinski upravi.

“Dejansko nimam nikogar. Poslal bom poziv občanom, ki so pripravljeni s svojim strokovnim znanjem pomagati pri delu občinske uprave. Kar sem napovedal, bom tudi izpeljal.”

> Kateri so tisti projekti dosedanjega župana, ki jih boste najprej postavili pod revizijo - če katere?

“Od tistih, ki so v pripravi na izvajanje, bo vsekakor treba revidirati projekt dvigala na Markovec - vsaj tisti del, ki je namenjen turistični atrakciji. Ostali projekti, ki so v fazi že pridobljenih gradbenih dovoljenj, se bodo normalno izvajali naprej.”

> Sedanja občinska uprava je bolj ali manj prepredena z ljudmi sedanjega župana, kar je razumljivo. Kako se mislite tega lotiti? Zaposlovanje v javni upravi je vendarle omejeno.

“S tem se ne obremenjujem. Kdor je pripravljen dobro delati, bo delal še naprej. Računam še na to, da če se tem ljudem da več manevrskega prostora, bodo lahko delali tudi boljše, kot so doslej.”

> V enem vaših nastopov ste omenili, da bo potrebno zagotoviti strokovnost v nekaterih občinskih zavodih.

“Vodstveni kadri v zavodih so zagotovo postavljeni politično in za te položaje nimajo ustreznih strokovnih znanj. To bo treba res nekoliko prerešetati.”


Najbolj brano