Župan bo nov, mlad in obetaven

Kandidata za župana občine Cerkno Stanko Močnik in Gašper Uršič v svet občine spremljata mladi, strokovno visoko usposobljeni ekipi svetnikov. Oba obljubljata sodelovanje, prvi postopno, drugi pa bolj občutno spremembo v upravi z občine in boljšo komunikacijo z občani. Zlasti v primeru sporov o vodarini.

V drugem  krogu se bosta pomerila  Stanko Močnik in Gašper 
Uršič. Foto: Saša Dragoš
V drugem krogu se bosta pomerila Stanko Močnik in Gašper Uršič. Foto: Saša Dragoš

Na čelo občine prihajata z močno podporo svetnikov. Ali bosta ekipi sodelovali?

Močnik: “Ljudje so nas izvolili, da skupaj naredimo korak naprej. Izkušnje govorijo v prid koalicij. To smo pripravljeni skleniti z vsemi, ki imajo podoben program in bodo prevzeli odgovornost za vodenje določenih resorjev.”

Stanko Močnik

Strojni in varnostni inženir, 44-letni svetovalec za civilno zaščito v občini, je predsednik regijske in član poveljstva državne Gasilske zveze. Znan kot dober organizator v lokalno politiko vstopa s podporo lastne liste strokovnjakov, ki so pred pripravo programa položaj občine temeljito analizirali. V svet je že izvoljenih šest svetnikov liste Stanka Močnika, ki zavračajo prepire in prisegajo na sodelovanje.

Uršič: “Delovanje liste temelji na prizadevanjih za enakomeren razvoj občine, skrbi za medgeneracijsko sodelovanje, urejanje osnovne infrastrukture in ohranjanja naravnega bogastva. Brez tega in sodelovanja občina ne bo kraj, kjer je dobro in prijetno živeti. Sklepali bomo dogovore, ki bodo držali, projektne koalicije in poslušali pobude občanov.”

Čaka vas šibka uprava občine, brez projektov, kljub plačevanju razvojne agencije ICRA. Kakšne spremembe napovedujete?

Gašper Uršič

Podjetnik, lastnik družbe Drowa, 34-letni medijski inženir je občanom in širše znan kot vsestranski kulturnik. Podpira ga lista mladih izobražencev Smo taki, kot smo s programom, ki so ga naslonili na analize. Politiki je bil najbliže v LTO Laufar in s kandidaturo za župana leta 2014. Po uvodnih dveh so volilci tokrat v svet izvolili pet svetnikov liste Smo taki, kot smo, ki so pripravljeni na projektno sodelovanje.

Močnik: “ICRA ima 14 zaposlenih in Cerkno jo plačuje po pavšalni pogodbi. Morali se bodo spopasti tudi s pripravo projektov in prijavo na večje infrastrukturne razpise za Cerkno. Če se ne bodo, bomo poiskali drugega izvajalca. Dejstvo, da se občina doslej ni prijavljala na te razpise, je katastrofalno. Mi smo problematiko financiranja in denarja EU preučili z vseh vidikov in vključitev svetovalcev občine vanjo je nesporna.”

Uršič: “Napovedali smo menjavo direktorja uprave. Menimo, da bodo z drugačnim vodenjem svetovalci delali bolje. V dveh letih bomo analizirali delo uprave in javnih zavodov v lasti občine, iskali primere dobrega dela in jih uvajali v Cerkno. Okrepiti bo nujno področje priprave projektov in pridobivanja državnih in sredstev EU.”

Stanko Močnik

neodvisen z lastno listo Stanka Močnika

“Po analizi, obiskih volilcev in inštitucij, imamo odličen pregled nad občino. Razmere so resne. Gledamo naprej in smo pripravljeni trdo delati.”

Razpolovitev gospodarske moči in padec plač sta proračun oklestili tako, da iz njega ni mogoče uresničiti nobene večje naložbe. Katere dodatne vire boste zagotovili?

Močnik: “Ne strinjamo se s predlogi, da bi ljudje za vrtec, vodo odpadke in komunalni prispevek plačevali več kot v primerljivih občinah. Časi, ko nihče ni nič plačeval, pa so žal minili.”

Gašper Uršič

neodvisen s podporo liste Smo taki, kot smo

“Člane liste povezuje zavedanje nujnosti drugačnega ravnanja in resnega dela v občini, preseganje razlik in nesorazmerij.”

Uršič: “Dokler ne vzpostavimo visoke stopnje zaupanja z občani, bo težko uvajati nove vire. Najprej bomo zagotovili kakovostne storitve (voda, ceste ...) V prvih dveh letih bomo pripravili projekte za kandidaturo za dodatna sredstva.”

Neplačevanje vodarine in komunalnih dajatev je občini v 23 letih odneslo precej naložb. Kako boste dvignili vsaj vodarino za posodobitev omrežja?

Močnik: “Z ljudmi se bomo pogovorili na osnovi analize razmer. Nasprotujemo idejam o visoki podražitvi vodarine. V vaseh, v katerih ni jasno, kdo naj upravlja z vodovodi, bomo izvedli referendume in vsem, ki želijo sami upravljati z vodovodi, bomo to omogočili. Klor bomo za pripravo vode uporabljali samo tam, kjer druge metode ne bodo uspešne. Poostrili bomo nadzor sistemov.”

Uršič: “Ustavili bomo sodne postopke proti neplačnikom in uvedli mediacijo. Na srečanjih so občani izrazili pripravljenost na pogovor in dogovor. Predstavili jim bomo dobre prakse iz urejenih okolij: upravljanje s strani zadrug, komunalnih podjetij, zasebnikov in občine. Urejali bomo lastniška razmerja. Ko bo vse to urejeno, se bomo lahko pogovarjali o dvigu cen.”

Kako boste mlade prepričali, da imajo korenine v prijazni občini?

Močnik: “Za problematiko mladih smo zastavili namenski projekt Mladi. Ker jo vidimo celovito, je podporni program obsežen. Cerkljani so lokal patrioti, a se vse začne in konča pri denarju. Podobna delovna mesta so v Cerknem korenito slabše plačana kot v sosednjih občinah in predvsem v Ljubljani. Na ta vzrok za izseljevanje nimamo vpliva. Zagotovili pa bomo, da bodo mladi slišani, da bodo soustvarjali, predlagali. Oblikovali bomo forum za živ stik med občinsko upravo in mladimi.”

Uršič: “Z odlokom bom ustanovil komisijo za mlade. Uvodoma bom spodbudil dejavnosti v izobraževanju, športu in kulturi, da se bodo začeli najprej vračati ob vikendih. Vzpostavili bomo podporno štipendijsko shemo. Dolgoročno bomo uredili trg najemniških stanovanj, sklepali dogovore za obnovo lastniških stanovanj, ki jih bo občina v protivrednosti obnove dobila v nekajletni najem. Subvencionirali bomo obresti za stanovanjske kredite in starše, ki čakajo na mesto v vrtcu, s subvencijo spodbudili za organizacijo zasebnega varstva. Uvedli bomo participativni proračun za mlade in podpirali zagonske podjetniške ideje.”

Kje boste nemudoma uredili prostore za tabornike in CMAK, saj je obnova gasilskega doma dolgoročna in so taborniki že povedali, da k cesti ne gredo?

Močnik: “Ne gre samo za CMAK in tabornike. Tudi problematiko prostorov bomo uredili celovito. Zavzemamo se za združevanje mladinskih in društvenih programov in za skupno rešitev. To imamo, a se bomo o njej temeljito pogovorili z vsemi društvi. Pozvali pa bomo k strpnosti, sodelovanju in oblikovanju razumnih zahtev.”

Uršič: “Na dogodku Pomladimo Cerkljansko smo predlagali organizacijo mehkih programov (izobraževanje, razstave ipd.) v večnamenskem centru. Potrebno bo dopolniti le opremo in določiti urnik. V stavbi bi zagotovili še pisarniške prostore. Za koncertno- glasbeni del bomo pridobili seznam nepremičnin občine, izbrali primerno in jo v dveh letih uredili.”

Proračun za prihodnje leto že priganja. Ali bo eno- ali dvoleten?

Močnik: “Dvoleten. Interventno bomo vanj uvrstili projekt Mladi.”

Uršič: “Proračunski cikel bo dvoleten. Uvodno bomo vanj uvrstili ureditev širšega šolskega okoliša in načrtno urejanje infrastrukture.”

Smiseln cestni izhod proti Gorenjski je že prava šala. Kako boste zastavili pogajanja z državo na tem in ostalih področjih?

Močnik: “V minulih dneh sem obiskal župana v Gorenji vasi in Tolminu. Dogovorili smo se za oblikovanje projekte koalicije za pospešeno ureditev ceste proti Gorenjski. Veliko koalicijo pa bomo sestavili z župani od Bovca do Škofje Loke. Presenetljivo se je izkazalo, da imata moja ekipa in Gorenja vas enak pogled na potek trase. Kot župan bom izboljšanje državnih cest in dogovarjanje z državo postavil visoko na lestvico nujnih ukrepov.”

Uršič: “Najprej bomo začeli komunicirati z državo. To pomeni načrtovane in redne obiske na uradih. Dogovarjali se bomo za skupne obiske s sosednjimi župani. Postali bomo aktivni pobudniki tudi s pomočjo Cerkljanov, ki so zaposleni po državnih inštitucijah, in poslanca Sama Bevka.”


Najbolj brano