Dokazali so, da znajo in zmorejo

Cirius Vipava je gostil 8. državne vodne igre programa MATP, namenjene tekmovalcem z najtežjimi motnjami v duševnem in gibalnem razvoju. Člani 17 ekip so pokazali, kako pogumni so v vodi in katere veščine obvladajo. Veseli, da jim je uspelo, so dokazali, da je s trdno voljo in z vztrajnostjo mogoče marsikaj doseči. Prav vsak si je prislužil medaljo.

Voda je element, ki omogoča velik razvoj in užitek človeškemu telesu in psihi. Foto: Alenka Tratnik
Voda je element, ki omogoča velik razvoj in užitek človeškemu telesu in psihi. Foto: Alenka Tratnik

Program MATP (Motor Activities Training Program), program treninga motoričnih aktivnosti, je uradno potrjen športni program Specialne olimpijade. Za razliko od ostalih programov je namenjen osebam z najtežjimi motnjami v razvoju. Udeležencem omogoča individualno in prilagojeno športno vadbo, uporabo prilagojenih pripomočkov in opreme ter pomoč trenerjev pri izvajanju vaj. Vključuje sedem dejavnosti, ob vodnih igrah se tekmovalci merijo tudi v dvoranskih športih, povsod pa imajo priložnost, da sami ali s pomočjo spremljevalca dokažejo, da zmorejo opraviti naloge.

“Dodatna nota programa je socialno vključevanje. Ta del populacije je običajno še vedno odrinjen v kot, ker potrebuje veliko podpore, pomoči in spremljevalcev. Zato se redkeje vključuje v sistem treningov in tekmovanj,” je povedala vodja tekmovanja in glavna trenerka programa MATP pri Specialni olimpijadi Slovenije Tanja Princes.

“Pomembno je, da te osebe opazimo, da ne vidimo samo njihovih primanjkljajev, ampak kaj zmorejo. To je tudi priložnost, da se zavejo, da delajo nekaj pomembnega,” je še dodala Tanja Princes, ki je pred dvema desetletjema s sodelavci pripomogla, da je program MATP tudi v Sloveniji postal del rednega sistema tekmovanj Specialne olimpijade. V tem času so se stvari na področju vključevanja oseb s posebnimi potrebami v šport v praksi razvile, pravi predsednica Zveze društev Sožitje Mateja De Reya, “a to ne pomeni, da ne bi moglo biti še bolje. Vsi govorimo, da bi morali te ljudi vrniti v skupnost, po drugi strani pa ni podpore, da bi se lahko vključevali v običajna športna društva ali klube,” je dodala predsednica Sožitja.

Vipavci, ki so dogodek izpeljali ob dodatni pomoči Zavoda za šolstvo ter razpisa za sofinanciranje humanitarnih, invalidskih projektov Občine Ajdovščina, so se tudi tokrat izkazali za dobre organizatorje in gostitelje. Ob tekmovanju so poskrbeli za ustvarjalno druženje, ob zaposlenih in učencih Ciriusa pa so k uspešni izvedbi pripomogli tudi študenti specialne rehabilitacijske pedagogike Pedagoške fakultete, kjer se po besedah nosilke predmeta Gibalne igre za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami Tjaše Filipčič zavedajo, da so praktične izkušnje na terenu pomembna nadgradnja teoretskega znanja in tudi priložnost za prve stike z bodočimi delodajalci oziroma strokovnimi kadri.


Najbolj brano